spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Analiza bezpieczeństwa pożarowego – kiedy jest wymagana?

05 lipca 2017 6

 Analiza bezpieczeństwa pożarowego – kiedy jest wymagana?

Analiza bezpieczeństwa pożarowego nie jest wprost określona w przepisach o ochronie przeciwpożarowej. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, odnosi się tylko do aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego po zmianie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Inne działania bieżące leżą w gestii pracodawcy. Ma on obowiązek w każdych warunkach, nawet remontowych, zapewnić bezpieczeństwo przed wybuchem pożaru, a w razie wybuchu – bezpieczną ewakuację.

Jeśli wprowadzone zmiany są już na stałe, warto przeprowadzić kontrolę kompleksową. Inaczej: analiza bezpieczeństwa pożarowego, podczas której można określić spełnienie wymagań ppoż po remoncie. Jeśli zmiany są tymczasowe na czas remontu, to wystarczy na tym etapie przeprowadzić kontrolę wejść i wyjść ewakuacyjnych oraz rozmieszczenia i oznakowania sprzętu ppoż., pamiętając o konieczności powiadomienia pracowników o zaistniałej sytuacji.

 

Analiza bezpieczeństwa pożarowego

Obowiązki właściciela obiektu:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:
1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych, jak również technologicznych;
2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo, a także możliwość ewakuacji;
5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej, czy też innego miejscowego zagrożenia.

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.
Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego poddaje się okresowej aktualizacji co najmniej raz na 2 lata. Następuje to  także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Wynika z tego, że analizę bezpieczeństwa pożarowego powinno się wykonać w czasie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

 

Chcesz mieć przeprowadzoną skuteczną i profesjonalną analizę bezpieczeństwa pożarowego?

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zapraszamy do kontaktu tel. 68 411 40 00

 

Komentarze (6)

Treść komentarza

Sam nie do końca jestem pewien, ale to chyba zależy już od powierzchni budynku czy placu i wykonawcy takiej analizy bezpieczeństwa 🙂

Treść komentarza

„Jeśli wprowadzone zmiany są już na stałe, warto przeprowadzić kontrolę kompleksową…” czyli jak rozumiem nie jest to obowiązek. W sumie moim zdaniem powinno się to zaliczyć do, że tak powiem spraw podchodzących pod priorytetowe.

Treść komentarza

Też z tym mam nie lada zagwozdkę, ale mi się wydaje że chodzi tu o jakiś kapitalny remont, nie wiem na przykład podzielenie salonu na dwa pokoje przegrodzone ścianą.

Treść komentarza

„Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i ewakuację w razie wypadku” żeby wszyscy pracodawcy mieli takie chęci jak obowiązki…

Treść komentarza

Analiza bezpieczeństwa pożarowego powinna być uwzględniana w przypadku dużych i średnic powierzchni przekraczających jakiś tam określony metraż, inaczej dla mnie to tylko strata czasu.

Dodaj komentarz