spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

19 sierpnia 2016 4

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – kiedy jest potrzebna? Warto wiedzieć, że do wykonania umowy z klientem nie potrzebujemy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

Dlaczego nie jest potrzebna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich do realizacji umowy?

Jeśli firma gromadzi dane swojego przyszłego klienta i ma zamiar wykorzystywać je jedynie do celu realizacji umowy, którą z nim zawiera, to nie powinna w ogóle występować o zgodę na przetwarzanie danych. O zgodę musi się zwrócić dopiero wtedy, gdyby zamierzała wykorzystać dane swoich klientów w innym celu; jeśli nie spełnia przy tym żadnego z warunków określonych w art. 23 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o ochronie danych osobowych. W innym wypadku występowanie o zgodę na przetwarzanie danych jest po prostu zbędne i może budzić pewne podejrzenia.

Zawarcie umowy a zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W formularzach przedstawianych do podpisu klientom, z którymi firmy zawierają umowy, często w nieprawidłowy sposób zamieszcza się klauzulę zgody klienta na przetwarzanie jego danych. Nie powinno się jej formułować w taki sposób, że jeśli klient nie zgodzi się na wykorzystywanie jego danych osobowych w sposób określony przez firmę w treści klauzuli, to tym samym nie zgodzi się na zawarcie i wykonanie umowy. Firmy w ten sposób próbują niejako wymusić na klientach zgodę na przetwarzanie ich danych w bliżej niesprecyzowanych „celach marketingowych”.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Tymczasem do zawarcia i wykonania umowy zgoda na przetwarzanie danych nie jest w ogóle potrzebna. Wynika to jednoznacznie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy. Jeśli wykorzystywanie danych uzasadnia konieczność realizacji umowy, to dodatkowe żądanie zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy jest niepotrzebne. Dzieje się tak np. gdy osoba której dane dotyczą jest stroną umowy.

Zdaniem GIODO podmiot, który przy okazji zawierania umowy zamierza pozyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych kontrahenta, ma obowiązek wyodrębnić oświadczenie, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, od oświadczenia wyrażającego chęć związania się postanowieniami umowy.

W naszym sklepie internetowym możesz kupić dokumentację bezpieczeństwa danych osobowych zgodną z RODO. Zapraszamy na zakupy.

Komentarze (4)

Treść komentarza

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna być zawsze potrzebna a nie tylko w większości przypadków.

Treść komentarza

Trzeba po prostu wybierać mądrze wtedy zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie będzie potrzebna 😉

Treść komentarza

Dla mnie jest to jasne, klient zawiera umowę z jakąś firmą to ta firma powinna mieć jakieś przywileje jak to jest określone w artykule Pana Rafała w celach wywiązania się z umowy,
Inaczej według mnie była by to tylko strata czasu.

Treść komentarza

Jest dużo zdań na ten temat, to już zależy od tego jak kto na to patrzy. Ile jest ludzi tyle jest zdań.

Dodaj komentarz