spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Prawo do ocen pełnoletniego ucznia

03 lipca 2017 7

Rodzic ma prawo do ocen pełnoletniego ucznia

Kolejny rok szkolny za pasem, a dyrektorzy szkół nie udostępniają rodzicom informacji o ocenach na świadectwie, tłumacząc, że nauczyciel nie może udzielać informacji o wynikach w nauce, jeśli pełnoletni uczeń złożył pisemne oświadczenie o braku zgody na udzielanie informacji o swoich wynikach w nauce i swoich sprawach szkolnych.

Prawo do ocen pełnoletniego ucznia

Jest to błędna interpretacja, gdyż szkoła jest uprawniona do udzielania informacji rodzicowi o ocenach pełnoletniego ucznia.

 

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 92 ustawy z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy dziecko pozostaje aż (i tylko) do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania, zaś zasięganie w szkole informacji o uczniu niepełnoletnim wynika z wynikającego z władzy rodzicielskiej obowiązku i prawa pieczy nad dzieckiem i jego wychowywania (art. 93 § 1, art. 95 § 1 i art. 97 § 1 k.r.o) oraz dodatkowo z art. 44e ust. 2 ustawy z7.09.1991 r. o systemie oświaty, stanowiącego o jawności ocen dla rodziców ucznia szkoły dla młodzieży oprócz szkoły policealnej. Oceny informują o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia (art. 44b ust. 5 pkt 5 u.s.o.).

Wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności, ustaje władza rodzicielska oraz wynikające z niej prawa i obowiązki rodzica. Jednak do czasu ukończenia przez dziecko nauki w liceum lub innej szkoły dla młodzieży, rodzic może korzystać z uprawnienia określonego w art. 44e ust. 2 u.s.o. w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Ocen nie udostępnia się rodzicowi w przypadku uczęszczania przez ucznia do szkoły policealnej dla młodzieży (art. 44e ust. 2 u.s.o.) lub szkoły dla dorosłych (art. 44s u.s.o.).

Komentarze (7)

Treść komentarza

Witam! Moje dziecko bezproblemowo pokazuje mi swoje świadectwo, mimo że jest już pełnoletnie. Według mnie rodzic powinien wiedzieć o ocenach swojego syna/córki, nawet jak jest ono pełnoletnie.

Treść komentarza

Jestem tego samego zdania. Nic tylko pogratulować dziecka, przynajmniej nie ma nic do ukrycia, a wiemy jaka potrafi być młodzież 😉

Treść komentarza

Niektóre dzieci nie robią tego z powodu wygórowanych oczekiwań rodziców i po prostu boją się ich reakcji. Wystarczy że dziecko ma z kogo brać dobry przykład a reszta to już kwestia czasu 🙂

Treść komentarza

Rodzice bez względu na wiek dziecka, dopóki uczęszcza ono do szkoły, moim skromnym zdaniem musi mieć wgląd w oceny swojego dziecka. W końcu to rodzice dbają o jego przyszłość i finansują mu jego naukę.

Treść komentarza

Prawo do ocen pełnoletniego ucznia powinno być ograniczone. Dlaczego, zapytacie. To jest tylko moje zdanie, ale czy to nie są dane osobowe? Rozumiem do 18 roku życia dziecko nie powinno mieć nic do gadania ale potem to już powinno się zmienić.

Treść komentarza

Oczywiście! Nie każde dziecko chce ujawniać swoje oceny nawet najbliższej osobie. Poza tym w dorosłym wieku dziecko ma już chyba świadomość powagi sytuacji, żeby zadbać o swoją edukację 🙂

Treść komentarza

Teraz w dużej większości szkół są dzienniki elektroniczne i rodzice mają osobne hasła do wglądu ocen, frekwencji, informacji, itp.

Dodaj komentarz