spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Prawo do ocen pełnoletniego ucznia

03 lipca 2017 1

Rodzic ma prawo do ocen pełnoletniego ucznia

Kolejny rok szkolny za pasem, a dyrektorzy szkół nie udostępniają rodzicom informacji o ocenach na świadectwie, tłumacząc, że nauczyciel nie może udzielać informacji o wynikach w nauce, jeśli pełnoletni uczeń złożył pisemne oświadczenie o braku zgody na udzielanie informacji o swoich wynikach w nauce i swoich sprawach szkolnych.

Prawo do ocen pełnoletniego ucznia

Jest to błędna interpretacja, gdyż szkoła jest uprawniona do udzielania informacji rodzicowi o ocenach pełnoletniego ucznia.

 

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 92 ustawy z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy dziecko pozostaje aż (i tylko) do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania, zaś zasięganie w szkole informacji o uczniu niepełnoletnim wynika z wynikającego z władzy rodzicielskiej obowiązku i prawa pieczy nad dzieckiem i jego wychowywania (art. 93 § 1, art. 95 § 1 i art. 97 § 1 k.r.o) oraz dodatkowo z art. 44e ust. 2 ustawy z7.09.1991 r. o systemie oświaty, stanowiącego o jawności ocen dla rodziców ucznia szkoły dla młodzieży oprócz szkoły policealnej. Oceny informują o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia (art. 44b ust. 5 pkt 5 u.s.o.).

Wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności, ustaje władza rodzicielska oraz wynikające z niej prawa i obowiązki rodzica. Jednak do czasu ukończenia przez dziecko nauki w liceum lub innej szkoły dla młodzieży, rodzic może korzystać z uprawnienia określonego w art. 44e ust. 2 u.s.o. w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Ocen nie udostępnia się rodzicowi w przypadku uczęszczania przez ucznia do szkoły policealnej dla młodzieży (art. 44e ust. 2 u.s.o.) lub szkoły dla dorosłych (art. 44s u.s.o.).

Komentarze (1)

Treść komentarza

Witam! Moje dziecko bezproblemowo pokazuje mi swoje świadectwo, mimo że jest już pełnoletnie. Według mnie rodzic powinien wiedzieć o ocenach swojego syna/córki, nawet jak jest ono pełnoletnie.

Dodaj komentarz