spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Kamera w pracy nie może służyć do kontroli pracowników

23 października 2017 5

Kamera w pracy, czyli monitoring nie będzie już mógł być wykorzystywany do nadzorowania, czy pracownik właściwie wykonuje swoje obowiązki.

Kamera w pracy

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych

Niedawno opublikowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt przepisów wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowych zawiera liczne przepisy sektorowe, w tym dotyczące prawa pracy. Najważniejsza zmiana dotyczy monitoringu w miejscu pracy. Będzie on mógł być stosowany do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia lub zachowania tajemnicy informacji. O jego wprowadzeniu należy poinformować z 14-dniowym wyprzedzeniem w regulaminie pracy, a nowo zatrudnioną osobę uprzedzić przed rozpoczęciem pracy. Monitoring nie będzie jednak mógł stanowić środka kontroli wykonywania pracy.

Nareszcie coś się zmienia, bo temu właśnie celowi dotychczas najczęściej monitoring służył. Moim zdaniem przepis powinien raczej mówić o zakazie inwigilacji. Często w postępowaniach karnych i cywilnych są dopuszczalne dowody z nielegalnych nagrań. Jest szansa, że sąd dopuści także materiał z monitoringu wykorzystywanego wbrew temu zakazowi. Teraz projekt rozwiązuje wiele problemów, jak uregulowanie kwestii przetwarzania danych biometrycznych czy zgody pracownika na przetwarzanie danych.

Jest to krok w dobrym kierunku, oczywiście, jeśli przepis nie zostanie zaostrzony w czasie konsultacji. Jeśli bowiem przepisy będą zbyt ścisłe, firmy mogą po prostu przetwarzać dane w innym państwie. Przykładem niech będą informacje o przeszłości kryminalnej i kredytowej, których zbieranie dla zagranicznych przedsiębiorstw jest standardem.

Istniejąca dotychczas ochrona w Polsce była iluzoryczna, bo zgodnie z prawem można było te dane przekazać do Wielkiej Brytanii i tam z nich korzystać, a gospodarka na tym traciła. Projekt jednak w ogóle nie odnosi się do tych danych, które z punktu widzenia pracodawców są często najbardziej istotne. A posługiwanie się zgodą pracownika, która została dopuszczona w projekcie, na przetwarzanie tych danych może być dyskusyjne.

Kamera w pracy – obowiązujące przepisy

Przypomnijmy, że w prawie pracy brak jest regulacji, które odnosiłyby się wprost do kwestii monitoringu stanowisk pracy w zakładzie za pośrednictwem urządzeń audiowizualnych, w tym także z ewentualną rejestracją dźwięku.

Brak jest także ukształtowanego orzecznictwa w tym zakresie. Niemniej jednak tworzą się powoli w tym zakresie pewne ustalenia. Przyjmuje się w nich, że pracodawcy nie można odmówić prawa do zainstalowania systemu kamer, które monitorowałyby pomieszczenia, jak i pojedyncze stanowiska pracy oraz teren zakładu pracy.

Podyktowane może to być np. potrzebą bezpieczeństwa pracy na poszczególnych stanowiskach bądź potrzebą dozoru sposobu wykonywania obowiązków przez zatrudnionych. Pracodawca może mieć także na względzie bezpieczeństwo np. w sklepach. Często są one szczególnie narażone na kradzieże lub napady rabunkowe.

Istotne i ważne jest także, aby pracownicy zostali poinformowani przez pracodawcę o tym fakcie, jak i o tym, w jakim zakresie prowadzony jest ten dozór, tzn. czy jest to sam obraz, czy też połączony z dźwiękiem.

Ponadto w szeregu publikacji wskazuje się, że kamera w pracy jako element systemu monitoringu nie może wywoływać naruszenia dóbr osobistych i godności pracownika. Oznacza to m.in., że nie może być on zainstalowany np. w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, tj. w szatniach (przebieralniach), jak i w sanitariatach oraz łazienkach.

Jeśli takie warunki zostałyby spełnione, trudno w tej sytuacji wskazywać, że działanie takie miałoby naruszać sferę prywatności pracownika, który monitorowany jest przecież na swoim stanowisku pracy usytuowanym w zakładzie.

Jednocześnie informuję, że przyjmuje się, iż w razie naruszenia przez pracodawcę dóbr osobistych, czy to pracownika czy też osób trzecich, np. klientów, zainteresowani mają prawo wnieść stosowne roszczenia o odszkodowanie do sądu. W przypadku pracowników – do właściwego sądu pracy, a pozostałych osób – do sądu cywilnego.

Przechowywanie oraz archiwizowanie nagrań z monitoringu w miejscu pracy

Ze względu na konieczność przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych administrator danych osobowych powinien określić w polityce bezpieczeństwa, jak długo będą przechowywane nagrania. Powinien również wskazać okres, po jakim będą niszczone. Dostęp do nagrań pochodzących z monitoringu w miejscu pracy zgodnie z art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych mogą mieć tylko osoby upoważnione przez administratora. Nagrania powinny być odpowiednio zabezpieczone, tak by nie dostały się w nieodpowiednie ręce, co mogłoby skutkować ich nielegalnym wykorzystaniem.

 

Jeżeli potrzebujesz doradztwa z zakresu ochrony danych osobowych zgłoś się do nas tel. 68 411 40 00 lub odwiedź naszą stronę internetową https://www.bhpex.pl/giodo/

Komentarze (5)

Treść komentarza

Nie rozumiem dlaczego kamera w pracy nie może służyć do kontroli pracowników, przecież to służy do dbania o porządek jaki powinien panować w miejscu w firmie.

Treść komentarza

To weź sobie dzbanie pracuj chociaż 8/10 h pod stałym obserwowaniem szefa, który potem patrzy na Ciebie z byka. Mobbing i tyle.

Treść komentarza

„Będzie on mógł być stosowany do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia lub zachowania tajemnicy informacji.” , a potem jest „Monitoring nie będzie jednak mógł stanowić środka kontroli wykonywania pracy.” Czyli chodzi o to, że ktoś robi coś źle nie wiem, np. zwalnia tempo pracy zostanie zauważony na monitoringu i nie mogę nic z tym zrobić? Dla mnie jest to co najmniej dziwne 🙂

Dodaj komentarz