spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Dane o przedsiębiorcach są danymi osobowymi

19 sierpnia 2016 4

Wszystkie dane, jakie nasza firma przetwarza dotyczą innych przedsiębiorców. Są wśród nich osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Czy w związku z tym te zbiory podlegają pod ustawę o ochronie danych osobowych? Czy trzeba rejestrować takie zbiory danych w GIODO? Postaram się wyjaśnić tę kwestię.

Co jest a co nie jest danymi osobowymi?

Danymi osobowymi są dane dotyczące osób fizycznych, niezależnie od tego, czy prowadzą one działalność gospodarczą, czy nie. Zatem posiadane przez Czytelnika zbiory danych osób fizycznych powinno się przetwarzać w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych. Natomiast dane podmiotów niebędących osobami fizycznymi (np. dane spółek: nazwa, adres, numer telefonu), nie są danymi osobowymi.

Baza danych przedsiębiorców

Kiedy jesteśmy zwolnieni z obowiązku rejestracji danych?

Z wyjaśnień GIODO wynika, że jeżeli dane osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą stanowią odrębny zbiór, a nie ma zastosowania żadna z przesłanek zwolnienia zbioru z obowiązku rejestracji określonych w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, to administrator ma obowiązek zgłosić ten zbiór do rejestracji GIODO. Sam fakt pozyskania danych z jawnego, publicznego rejestru nie wystarcza do zwolnienia z obowiązku rejestracji.

Jeżeli dane są przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, to zwolnienie z obowiązku ich rejestracji wynika z art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy. Jeśli natomiast w zbiorze danych przetwarzane są dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku ze świadczeniem administratorowi danych przez te osoby usług na podstawie umów cywilnoprawnych (np. zlecenia, o dzieło), zastosowanie ma przesłanka zwolnienia z obowiązku zgłoszenia zbioru do rejestracji przewidziana w art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Można też powołać w firmie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) i zarejestrować go w GIODO. Wówczas to ABI prowadzi rejestr zbiorów danych i nie trzeba ich zgłaszać w GIODO.

Komentarze (4)

Treść komentarza

przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, więc dane o przedsiębiorcach są chyba danymi osobowymi.

Treść komentarza

Ja od razu ze startu mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, zamieszczonym w tytule wpisu, że dane o przedsiębiorcach są danymi osobowymi, przecież takie zbiory zawierają imie, nazwisko PESEL i inne informacje

Dodaj komentarz