spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Banki nie mają prawa kserować Twojego dowodu osobistego, z jednym wyjątkiem

11 września 2019 14

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych twierdzi, że banki i inne instytucje finansowe nie mogą kserować dowodów osobistych gdy np. zakładamy konto lub chcemy zbadać zdolność kredytową. W takiej sytuacji wystarczy spisanie danych z dokumentów tożsamości – podał do publicznej wiadomości Jan Nowak (PUODO). Kopiowanie dokumentów musiałaby dopuszczać ustawa. Tymczasem art. 112b Prawa bankowego daje możliwość przetwarzania do celów prowadzonej działalności bankowej informacji zawartych w dokumentach tożsamości osób fizycznych. Artykuł ten nie mówi jednak o tym, że banki mogą sporządzać kopie dowodów tożsamości.

§ Podstawa prawna

Art. 112b. Prawo bankowe

Przetwarzanie przez banki informacji zawartych w dokumentach tożsamości osób fizycznych

Banki mogą przetwarzać dla celów prowadzonej działalności bankowej informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych.

kopiowanie dokumentów tożsamości

Kopiowanie dokumentów ułatwia kradzież tożsamości

Oświadczenie zostało wydane w odpowiedzi na pismo Prezesa Związku Banków Polskich, w którym poproszono o analizę regulacji w ww. zakresie. W odpowiedzi na te wątpliwości Prezes UODO wskazuje, że kopiowanie dokumentów tożsamości niemal przy każdej czynności budzi wątpliwości organu nadzorczego. Także stanowczo sprzeciwia się takiej praktyce przy każdej czynności. Zwraca również uwagę, że decyzja wydana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z 22 lutego 2013 r. sygn. DOLIS/DEC-211/13 bazuje na nieobowiązujących w tym momencie przepisach prawnych. Dodatkowo kopiowanie dokumentów tożsamości, takich jak dowód osobisty, ułatwia ich wykorzystywanie do innych celów przez podmioty nieupoważnione, w tym także do kradzieży tożsamości.

Prezes UODO wskazuje, że kopiowanie dokumentów tożsamości niemal przy każdej czynności budzi wątpliwości organu nadzorczego.

Ksero jedynie w wyjątkowych sytuacjach

Prezes UODO w odpowiedzi do Prezesa Związku Banków Polskich wskazuje, że są przypadki, w których kopiowanie dokumentów tożsamości jest legalne. Podstawę do sporządzania takich kopii stanowią przepisy ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi. Z tym, że jest to możliwe w wymienionych w tej ustawie przypadkach:

§ Podstawa prawna

Art. 35.

Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane

  1. Instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego w przypadku:

1) nawiązywania stosunków gospodarczych;

2) przeprowadzania transakcji okazjonalnej:

a) o równowartości 15 000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, lub

b) która stanowi transfer środków pieniężnych na kwotę przekraczającą równowartość 1000 euro;

3) przeprowadzania gotówkowej transakcji okazjonalnej o równowartości 10 000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane – w przypadku instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 23;

4) obstawiania stawek oraz odbioru wygranych o równowartości 2000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane – w przypadku instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 20;

5) podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

6) wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta.

  1. Instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego również w odniesieniu do klientów, z którymi utrzymują stosunki gospodarcze, z uwzględnieniem rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w szczególności gdy doszło do zmiany uprzednio ustalonego charakteru lub okoliczności stosunków gospodarczych.

Ważna jest weryfikacja zgodna z RODO

Jan Nowak zaznacza jednak, że możliwość kopiowania dokumentów tożsamości nie jest tożsama z takim obowiązkiem po stronie banków. Ponadto za każdym razem, gdy bank na podstawie art. 34 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi zamierza skserować dokument tożsamości, to decyzje musi poprzedzić analizą i weryfikacją czy taka czynność jest konieczna, zgodnie z zasadami celowości i minimalizacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit b) i c) RODO.

Chcesz mieć pewność, że twoja firma spełnia wszystkie wymogi RODO i dodatkowo być zabezpieczony przed cyberprzestępcami?

BHPEX oferuje kompleksowe usługi z zakresu ochrony danych osobowych.

Zadzwoń – tel. 68 411 40 00.

Komentarze (14)

Treść komentarza

Nie rozumiem po co bank ma kserować mój dowód? To jakiś absurd. A później sprzedają dane i nie można się odgonić od telefonów…

Treść komentarza

Najlepsze jest kserowanie razem ze zdjęciami 🙂 a czasem człowiek sam siebie na tym zdjęciu nie poznaje. A bazy danych rosną

Treść komentarza

To prawda, anonimowość wśród sąsiadów… ale jeśli znamy nazwisko to z facebooka możemy dowiedzieć się wszystkiego 🙂

Dodaj komentarz