spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Jak opracować wzorcowy Plan HACCP

19 sierpnia 2016 7

Plan HACCP z angielskiego Plan of Hazard Analisis and Critical Control Point, czyli: Plan Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Jest najważniejszą częścią księgi haccp. Dokument ten opisuje szczegółowo identyfikację zagrożeń dla środków spożywczych, a także zawiera instrukcje ich monitorowania.

 

Plan HACCP

Wzorcowy Plan HACCP powinien zawierać:

 1. Strona tytułowa
 2. Wykaz zmian
 3. Podstawa prawna
 4. Wprowadzenie
  • Zdefiniowanie obszaru i zakresu stosowania systemu HACCP
  • Powołanie zespołu HACCP
  • Opisanie produktu oraz określenie sposobu użycia produktu przez konsumenta
  • Opracowanie diagramu procesu produkcyjnego (technologicznego)
  • Zweryfikowanie diagramu procesu produkcyjnego
  • Sporządzenie listy wszelkich ewentualnych zagrożeń dla każdego etapu oraz listy wszystkich środków zapobiegawczych do eliminowania lub zmniejszania danego zagrożenia
  • Określenie krytycznych punktów kontroli
  • Ustalenie wartości krytycznych – kryteria i granice tolerancji dla każdego punktu kontrolnego
  • Opracowanie systemu monitorowania dla każdego punktu krytycznego
  • Opracowanie działań korygujących
  • Ustalenie sposobu weryfikacji
  • Prowadzenie dokumentacji i zapisów
 5. Definicje
 6. Rozdział I – Informacje wstępne
  • Profil zakładu
  • Schemat organizacyjny
  • Polityka bezpieczeństwa żywności
  • Zakres systemu HACCP
  • Plan pomieszczeń
  • Zarządzenie o powołaniu zespołu HACCP
 7. Rozdział II – Plan HACCP
  • Opisy produktów
  • Schematy technologiczne
  • Analiza zagrożeń
  • Identyfikacja CP i CCP
  • Instrukcje monitorowania CPP
  • Arkusze monitorowania CCP

Charakterystyka Planu HACCP

Opisy produktów:

 1. Ta część planu HACCP szczegółowo opisuje produkty spożywcze, które są produkowane lub przetwarzane w zakładzie. W formie tabelarycznej przedstawiają takie informacje jak:
  • Nazwa handlowa produktu spożywczego.
  • Cechy organoleptyczne jak barwa, zapach oraz wygląd.
  • Skład produktu.
  • Wymagania mikrobiologiczne takie jak bakterie, drobnoustroje w danej temperaturze.
  • Alergeny.
  • Warunki przechowywania np. temperatura, nasłonecznienie, wilgotność, itp.
  • Okres przydatności do spożycia.
  • Forma opakowania np. jednostkowe, jednorazowe, papierowe, foliowe, itd.
  • Przeznaczenie konsumenckie w zależności od wieku lub sposobu przyrządzenia.
 2. Opisy produktów niezbędne są do dalszego opracowania planu HACCP, a także do znakowania i dystrybucji produkowanych środków spożywczych.

Schematy technologiczne:

 1. W sposób graficzny przedstawiają kolejne etapy przetwarzania żywności.
 2. Za pomocą logicznego diagramu TQM opisują wszystkie procesy technologiczne oraz procedury.
 3. Każdy schemat można zweryfikować pod względem bezpieczeństwa żywności i skorygować w przypadku niezgodności.
 4. Za pomocą pytań „TAK” lub „NIE” sprawdzamy przebieg całej procedury.
 5. W łatwy sposób można sprawdzać poprawność realizowanych procesów nawet bez znajomości zakładu.

Analiza zagrożeń:

 1. W planie HACCP, przeprowadzona analiza zagrożeń jest jednym z najważniejszych elementów dokumentu.
 2. W sposób tabelaryczny opisuje wszystkie zagrożenia na każdym etapie przetwarzania żywności w następujący sposób:
  • Nazwa etapu oraz wykorzystywane surowce.
  • Kategoria zagrożeń (mechaniczne, fizyczne, chemiczne).
  • Opis zagrożeń.
  • Uzasadnienie zagrożeń.
  • Środki zapobiegawcze.
  • Obliczanie współczynników wpływających na krytyczne punkty kontroli CCP.
 3. Plan HACCP po części wskazuje, które etapy opracowanych procesów technologicznych będą musiały być monitorowane.

Identyfikacja CP i CCP:

 1. Ta część dokumentu zawiera identyfikację punktów kontroli oraz krytycznych punktów kontroli.
 2. Za pomocą drzewa decyzyjnego, określa się czy dany proces to CP czy CCP.
 3. Układ tabelaryczny identyfikacji zawiera:
  • Etap procesu.
  • Kategoria zagrożenia.
  • Opis zagrożenia.
  • Pięć pytań drzewa decyzyjnego.
  • Wskazanie CP czy CCP.
  • Wykonawca danego procesu.
  • Sposób monitorowania.
  • Częstotliwość monitorowania.
  • Tolerancja parametrów monitorowania.
  • Działania korygujące w przypadku przekroczenia tolerancji.
  • Dokument (formularz) na którym dokonujemy zapisów.
 4. Na podstawie identyfikacji CP oraz CCP należy stworzyć instrukcje monitorowania oraz formularze.

Instrukcje monitorowania CP i CCP:

 1. Tworzy się dla każdego wyznaczonego krytycznego punktu kontroli.
 2. Instrukcje monitorowania zawierają:
  • Spis treści.
  • Cel instrukcji.
  • Zakres, w którym określamy kogo instrukcja dotyczy.
  • Opis działania, gdzie wskazujemy zadania dla poszczególnych osób funkcyjnych, sposób monitorowania oraz częstotliwość, limity krytyczne oraz działania korygujące.
  • Załączniki.
 3. Nieodłącznym elementem instrukcji monitorowania są formularze zapisów.

Arkusze monitorowania CCP:

 1. Zapisujemy wyniki prowadzonych kontroli (parametry).
 2. Arkusze przechowujemy w archiwum zakładu w celu ewentualnej kontroli lub odtworzenia złej partii.
 3. Stanowią podstawę do zmiany procesu technologicznego w przypadku złych wyników.

 

W ofercie naszego sklepu internetowego posiadamy gotowe Plany HACCP. Wybierz jeden spośród kilkudziesięciu pozycji dostępnych od ręki.

Wszystkie plany sprzedajemy w formie elektronicznej z prawem do edycji oraz do samodzielnego wydruku dowolną ilość razy

Komentarze (7)

Treść komentarza

Krótko zwięźle i na temat tutaj jest wszystko w jednym, ludzie nie potrzebnie komplikują a tu mamy wszystko jak na tacy.

Treść komentarza

Lenistwo wszędzie 😛 Tu nie ma opisu jak po kolei wszystko wykonywać, tu jak dla mnie są tak jakby rozdziały i pod rozdziały, ale jeżeli faktycznie wam zależy tylko na tym no to w sieci znajdziecie artykuły z niewiele większą ilością informacji 🙂

Treść komentarza

Dla wszystkich którzy widzą ten komentarz, nie szukajcie nigdzie indziej bo to nie ma sensu tutaj jest wszystko pięknie cacy opisane 😉

Treść komentarza

Dawniej nie bardzo wiedziałem jak opracować wzorcowy plan HACCP, a tak wystarczyło kilka minut i coś mi już świta. Domyślam się, że to pewnie są tylko podstawy, więc chyba wybiorę się do sklepu 😀

Treść komentarza

Jak dla mnie ceny są zdecydowanie przesadzone, może zanim zdecydujesz się na zakup czegokolwiek związanego z HACCP to może warto pomyszkować w internecie 🙂 Zawsze to oszczędzona złotówka a nóż wystarczy ci taka ilość informacji 😛

Dodaj komentarz