spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Wzorcowa księga HACCP krok po kroku

19 sierpnia 2016 6

Księga HACCP – z angielskiego Book of Hazard Analisis and Critical Control Point, czyli: Księga Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, stanowi kompletną dokumentacją sanitarną, opracowaną na zasadach systemu HACCP. Jest ona ramowym dokumentem, w którym opisane są wszystkie założenia i zasady funkcjonowania systemu. Jest to również dokument nadrzędny, opisujący ogólne cele i zakres stosowania systemu oraz obowiązki i kompetencje osób odpowiedzialnych za wdrożenie, nadzór i doskonalenie systemu HACCP.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, posiadanie tzw. „dobrych praktyk” (GHP, GMP) jest niewystarczające w zakładach, zajmujących się produkcją, czy obróbką żywności. Należy obowiązkowo wdrożyć system HACCP, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i ilość zatrudnionych pracowników. Wspomniany system kompleksowo opisuje tylko Księga HACCP. Najważniejsze elementy tej dokumentacji to procedury dobrych praktyk GHP i GMP, plan HACCP oraz procedury, instrukcje, a także formularze zapisów.

 

Księga HACCP

 

Wzorcowa struktura Księgi HACCP

 1. Strona tytułowa
 2. Wykaz zmian
 3. Podstawa prawna
 4. Wprowadzenie
  • Zdefiniowanie obszaru i zakresu stosowania systemu HACCP
  • Powołanie zespołu HACCP
  • Opisanie produktu oraz określenie sposobu użycia produktu przez konsumenta
  • Opracowanie diagramu procesu produkcyjnego (technologicznego)
  • Zweryfikowanie diagramu procesu produkcyjnego
  • Sporządzenie listy wszelkich ewentualnych zagrożeń dla każdego etapu oraz listy wszystkich środków zapobiegawczych do eliminowania, czy też zmniejszania danego zagrożenia
  • Określenie krytycznych punktów kontroli
  • Ustalenie wartości krytycznych – kryteria i granice tolerancji dla każdego punktu kontrolnego
  • Opracowanie systemu monitorowania dla każdego punktu krytycznego
  • Opracowanie działań korygujących
  • Ustalenie sposobu weryfikacji
  • Prowadzenie dokumentacji i zapisów
 5. Definicje
 6. Rozdział I – Informacje wstępne
  • Profil zakładu, a także schemat organizacyjny
  • Polityka bezpieczeństwa żywności
  • Zakres systemu HACCP
  • Plan pomieszczeń
  • Zarządzenie o powołaniu zespołu HACCP
 7. Rozdział II – Plan HACCP
  • Opisy produktów
  • Schematy technologiczne
  • Analiza zagrożeń
  • Identyfikacja CP i CCP
  • Instrukcje monitorowania CPP
  • Arkusze monitorowania CCP
 8. Rozdział III – Procedury HACCP
  • Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP
  • Planowanie, weryfikacja i przegląd systemu HACCP
  • Nadzór nad dokumentacją i zapisami
  • Nadzór nad wyrobem niezgodnym
  • Działania korygujące
  • Zarządzanie infrastrukturą
  • Szkolenia pracowników
  • Audyty wewnętrzne
  • Deratyzacja, dezynfekcja, a także dezynsekcja
  • Rozdział IV – Załączniki

Księga HACCP – obowiązek opracowania

 • Przedsiębiorcy są zobowiązani do przedstawiania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności, dowodów potwierdzających opracowanie odpowiednich procedur na podstawie zasad systemu HACCP oraz wdrożenie ich w swoim zakładzie. Ponadto potwierdzeniem, że system jest wdrożony i działa skutecznie, jest odpowiednie dokumentowanie czynności dotyczących produkcji i obrotu żywnością. Sposób dokumentowania określa kierujący zakładem, a dokumentacja, czyli księga haccp powinna być dostosowana do wielkości zakładu i rodzaju prowadzonej działalności.
 • Należy również pamiętać, że inspektorzy organów urzędowej kontroli żywności, czyli przede wszystkim organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz, w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, Inspekcji Weterynaryjnej, mają obowiązek służyć zakładom spożywczym pomocą w praktycznym stosowaniu systemu HACCP. Do obowiązków kontrolujących należy, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub błędów w prowadzonej dokumentacji księgi HACCP, albo nieprawidłowo zidentyfikowanych krytycznych punktów kontroli (CCP), instruowanie i wyjaśnianie.
 • Każdy zakład posiadający wdrożony system HACCP powinien na bieżąco analizować nowe zagrożenia, a także dostosowywać księgę haccp do nowych warunków prowadzenia działalności. Oznacza to, że dokument, jakim jest księga haccp powinien być stale aktualizowany, poprawiany i dostosowywany. Oznacza to również, że po księdze haccp można pisać i kreślić i w miarę potrzeby drukować na nowo. Ponadto za wszystkie te czynności odpowiedzialny jest zespół do spraw haccp w zakładzie spożywczym.

W ofercie naszego sklepu internetowego posiadamy gotowe Księgi HACCP. Wybierz jeden spośród kilkudziesięciu pozycji dostępnych od ręki.

Wszystkie księgi sprzedajemy w formie elektronicznej z prawem do edycji oraz do samodzielnego wydruku dowolną ilość razy

Komentarze (6)

Treść komentarza

Nie wiedziałem, że jest obowiązek opracowania księgi HACCP, myślałem, że to coś w stylu podwyższenia standardu czy coś takiego, dziękuję za poprawienie mojego błędnego myślenia!

Treść komentarza

Tak przejrzałam ten artykuł i nie znalazłam żadnych podstaw prawnych mówiących o obowiązku założenia takiej księgi 🙂 szkoda

Dodaj komentarz