spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

System HACCP – wyjaśniamy podstawowe pojęcia i definicje

19 sierpnia 2016 1

System HACCP – definicja

System HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points System) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, jest to zespół wzajemnie powiązanych ze sobą procedur, realizujących jako całość system zarządzania bezpieczeństwem żywności, czyli system haccp.

System HACCP

System haccp podlega wdrożeniu i certyfikowaniu. Każdorazowo przed rozpoczęciem działalności związanej z obróbką żywności, dany zakład należy zgłosić do Sanepidu celem wydania decyzji (wpisanie do rejestru zakładów) na prowadzenie działalności obróbki żywności.

 

Podczas weryfikacji spełnienia wymagań kontrolowane są warunki lokalowe oraz dokumentacja:

  1. Szczegółowy spis warunków wymaganych przez Sanepid dostępny jest tutaj: lista kontrolna sanepidu
  2. Dodatkowo, przed certyfikowanym wdrożeniem systemu haccp, audytor sprawdza spełnienie wymagań w zakresie systemu HACCP. W tym celu należy spełnić wymagania określone tutaj: lista kontrolna haccp
  3. Należy również pamiętać, że każdorazowo przed wdrożeniem systemu HACCP, należy najpierw spełnić warunki wstępne, czyli wdrożyć dobre praktyki higieniczne lub dobre praktyki produkcyjne, więcej informacji: tutaj

System HACCP opiera się na:

  1. Analizie zagrożeń zdrowotnych.
  2. Krytycznych punktach kontroli, ustalonych na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożeń.

 

W systemie HACCP główny nacisk, związany z nadzorem nad żywnością kładzie się na przyczynach zagrożeń bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Dzięki takiemu podejściu, przed wyprodukowaniem wyrobu zapobiega się lub eliminuje zagrożenia zdrowotne, związane z surowcami, dodatkami i materiałami pomocniczymi, personelem, maszynami i urządzeniami, a także procesem technologicznym. Jest to najefektywniejszy sposób gwarantowania bezpieczeństwa żywności, uznany przez wszystkie organizacje zainteresowane jej bezpieczeństwem. Zagrożeniem jest wszystko, co może przynieść szkodę konsumentowi (klientowi).
Wyróżnia się w systemie haccp trzy rodzaje zagrożeń:

  1. Mikrobiologiczne (bakterie, wirusy).
  2. Fizyczne, np.: szkło, piasek.
  3. Chemicznych, np.: środki ochrony roślin, detergenty.

System HACCP

Należy podkreślić, że system HACCP jest systemem nadzoru nad żywnością i jest ukierunkowany na likwidację bezpośrednich przyczyn zagrożeń zdrowia, bezpośrednio w miejscu ich powstawania. System ten nie może być traktowany jako stała, raz opracowana dla danego zakładu procedura, w tym dokumenty, które z niej wynikają. System haccp powinien zapewnić bezpieczeństwo żywności, poprzez stałe monitorowanie zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w procesie produkcji, składowania i obrotu żywnością. Istota systemu HACCP w zakładzie polega na tym, że muszą być na bieżąco monitorowane, rejestrowane i aktualizowane wszystkie dane oraz dokumentacja dotyczące jakichkolwiek czynności związanych z żywnością. Należy brać pod uwagę wszelkie zmiany w zakładzie, dotyczące np. rozszerzenia produkcji, zmian technologii, rodzaju produkowanej żywności, wyposażenia, urządzeń, przeprowadzanych remontów, czy modernizacji zakładu, które mogą spowodować nowe zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Kompleksowe wdrożenia systemu HACCP

Nasza firma zajmuje się kompleksowymi wdrożeniami systemu HACCP w każdym zakładzie działalności spożywczej. Opracujemy wszystkie niezbędne procedury, przeszkolimy pracowników oraz przeprowadzimy proces certyfikacji.

Komentarze (1)

Dodaj komentarz