spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Siedem zasad HACCP podczas wdrażania systemu

19 sierpnia 2016 11

Na system bezpieczeństwa żywności HACCP składa się zbiór zasad, które określają jakie działania należy podjąć, aby wdrożyć, utrzymywać oraz dokumentować system w przedsiębiorstwie. Nazywa się je „Siedem Zasad HACCP”.

Siedem zasad HACCP
Siedem zasad HACCP

Siedem zasad HACCP – lista:

Zasada 1. Analiza zagrożeń i środki zapobiegawcze

 1. Analiza zagrożeń służy identyfikacji wszystkich szkodliwych czynników (biologicznych, chemicznych i fizycznych), mogących wystąpić na wszystkich etapach procesu produkcyjnego począwszy od surowców i materiałów pomocniczych, a kończąc na łańcuchu dystrybucji.
 2. Następnym koniecznym krokiem jest oszacowanie ryzyka wystąpienia konkretnego czynnika. Ostatni etap stanowi określenie środków zapobiegawczych, jakie można zastosować w celu eliminacji bądź zminimalizowania wystąpienia zagrożenia – zidentyfikowanie i ocenę zagrożeń jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka ich wystąpienia, a także ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom, czyli przeprowadzenie analizy zagrożeń.

Zasada 2. Określenie krytycznych punktów kontroli:

 1. W wyniku przeprowadzonej analizy zagrożeń i określenia środków zapobiegawczych ustala się istotne dla procesu produkcji miejsca, elementy lub etapy, w których środki zaradcze nie pomagają, czyli Krytyczne Punkty Kontrolne (CCP). Punkty te muszą być kontrolowane ze względu na możliwość wystąpienia nadmiernego ryzyka powodującego nieakceptowalną jakość zdrowotną żywności.
 2. Warunkiem wyznaczenia CCP jest możliwość jego monitorowania oraz możliwość rzeczywistego opanowania zagrożenia. Należy dodać, że o jakości funkcjonowania systemu nie świadczy ilość wyznaczonych CCP.
 3. W zakładach z prawidłowo funkcjonującymi systemami GHP i GMP jest ona ograniczona do niezbędnego minimum. Może zdarzyć się tak, że będzie tylko jeden Krytyczny Punkt Kontrolny a nawet, że nie ma w ogóle potrzeby ustanawiania CCP.

Zasada 3. Określenie parametrów i limitów krytycznych:

 1. Istotne jest, aby CCP był ustalony w takim momencie procesu produkcyjnego, aby dało się opisać dla niego odpowiednie parametry procesu, które w określonych warunkach są sprawdzane.
 2. Granice tolerancji wyznacza się jako dopuszczalne odchylenie od sugerowanych parametrów tak, aby pomimo to zostało zachowane odpowiednie bezpieczeństwo zdrowotne.

Zasada 4. Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania CCP:

 1. System monitorowania CCP to procedura mówiąca o tym jak często, przez kogo i w jaki sposób będą dokonywane pomiary parametrów ustalonych dla punktów krytycznych.
 2. Ustalenie, jak będą prowadzone zapisy z kontroli i kto to będzie nadzorował, w jaki sposób i jak często.

Zasada 5. Działania korygujące:

 1. Zasada ta mówi o potrzebie przewidzenia działań koniecznych do wykonania, jeżeli dojdzie do przekroczenia lub niedopełnienia zadanych parametrów w CCP.
 2. Działania korygujące powinny ustalać, co zrobić z produktem, linią produkcyjną, a także jak doprowadzić naruszone parametry do pożądanego poziomu.

Zasada 6. Procedury weryfikacji:

 1. Zakład jest zobowiązany ustalić procedury wewnętrznej kontroli, aby sprawdzać, czy założony i wdrożony system HACCP działa w sposób prawidłowy, czy przyjęte założenia są słuszne i czy zostały odpowiednio wyznaczone CCP oraz parametry do ich monitorowania.
 2. Weryfikacja systemu jest też konieczna przy wprowadzaniu jakichkolwiek zmian w procesie produkcyjnym oraz przyjętych postępowaniach i procedurach (np. zmiana surowca, maszyny, personelu).

Zasada 7. Dokumentacja i dokumentowanie systemu HACCP:

 1. Zapis ten mówi o konieczności stworzenia, prowadzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji systemu.
 2. Każdy z etapów wprowadzania systemu powinien być w dokumentacji odpowiednio odnotowany i przechowywany.
 3. Ważne jest też przechowywanie zapisów z rejestracji w CCP, oraz podjętych działań w przypadku niezgodności.
 4. Dokumentacja świadczy o rzeczywistym funkcjonowaniu systemu HACCP, pozwala na jego kontrolę osobom z zewnątrz zakładu – inspekcjom lub kontrahentom.

 

Siedem zasad HACCP to nic innego, jak lista kolejnych etapów, które należy zrealizować podczas wdrażania systemu bezpieczeństwa żywności w zakładzie obróbki żywności bez względu na rodzaj i wielkość przedsiębiorstwa.

 

Kompleksowe wdrożenia systemu HACCP

Nasza firma zajmuje się kompleksowymi wdrożeniami systemu HACCP w każdym zakładzie działalności spożywczej. Opracujemy wszystkie niezbędne procedury, przeszkolimy pracowników oraz przeprowadzimy proces certyfikacji.

Komentarze (11)

Treść komentarza

Chciałem napisać coś od siebie ale równie mógłbym przekopiować twoje słowa, myślę że nawet osoba która miała nie wielką styczność z HACCP poradziła by sobie w tym przypadku bardzo dobrze.

Treść komentarza

No tak to jest akurat dobrze przemyślane na tym blogu, że ilość informacji nie robi ludziom wody z mózgu, na innych stronach można zyskać sporo nowych informacji także polecam przeczytać to i udać się na poszukiwania wiedzy na temat siedmiu zasad HACCP podczas wdrażania systemu z pomocą wspaniałego wynalazku jakim jest internet 🙂

Treść komentarza

Sądziłem że siedem zasad HACCP podczas wdrażania systemu są bardziej skomplikowane, nie wiem czy to od razu było takie proste czy tylko dlatego, że jest tak świetnie zredagowane 🙂

Treść komentarza

Ja ze swojej strony dodam, że należy opisać sposób sprawdzania poprawności funkcjonowania systemu. System taki, opisany w formie procedury, może opierać się na wynikach badań mikrobiologicznych produktów końcowych lub reklamacjach. Zalecanym sposobem weryfikowania systemu jest wykonywanie audytów wewnętrznych systemu. 🙂 Poza tym artykuł jest nie do końca kompletny ale ode mnie ma 4 🙂 (wreszcie to ja mogę wystawić komuś ocenę)

Treść komentarza

Stworzenie dokumentacji HACCP nie jest aż tak bardzo skomplikowane, żeby nie można było sobie poradzić z tym samemu. W internecie jest bardzo wiele poradników jak to zrobić od A do Z. Sam niedawno tworzyłem coś takiego dla restauracji. Czy to nam się podoba czy nie musimy to zrobić bo bez tego nie przejdziemy odbioru sanepidu

Treść komentarza

Na pewno wielu początkujących właścicieli nie zdawało sobie sprawy z tego, ile spraw będą musieli załatwić i wielkie zaskoczenie…

Dodaj komentarz