spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Handel obwoźny – wymagania sanitarne

23 grudnia 2019 1

W ostatnich latach handel obwoźny i mobilne punkty gastronomiczne stały się niezwykle popularne. Dlaczego? Przyczyn jest wiele, np. możliwość bycia codziennie w innym miejscu, brak konieczności ponoszenia kosztów wynajmu lokalu i innych opłat z tym związanych, poznawanie nowych ludzi, możliwość bycia swoim „szefem”. To od strony właścicieli. A klienci? Jedzenie z przyczepy to dla nich coś więcej niż kebab czy pizza. Food-trucki to zazwyczaj szeroka gama wielu przysmaków z całego świata i miła obsługa.

Jeśli masz zamiar prowadzić mobilny punkt gastronomiczny i sprzedawać produkty żywnościowe lub przygotowywać jedzenie typu: hot-dogi, tzw. fast-foody, watę cukrową, popcorn, gotowaną kukurydzę, lody tajskie, naleśniki, gofry (i wiele innych), a sprzedaż będzie się odbywać w ruchomym punkcie gastronomicznym, to trzeba uzyskać pozwolenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej czyli Sanepidu. Handel obwoźny oczywiście mieści się w wymaganiach Sanepidu.

food truck - wymagania sanitarne handel obwoźny

Czysto i funkcjonalnie – czyli zasady funkcjonowania

Jakie zasady obowiązują przy prowadzeniu mobilnej działalności gastronomicznej i nie tylko?

 • Toaleta – ważne wymaganie. Jeśli chodzi o eventy plenerowe z ruchomymi punktami gastronomicznymi – często zapewnia ją główny organizator. Jeśli sprawa wygląda inaczej to wystarczy podpisać umowę z okoliczną restauracją lub sklepem na możliwość korzystania z toalety.
 • Woda ciepła i zimna – często wykorzystuje się wodę z baniaka z zamontowaną grzałką do podgrzewania wody.
 • Wywóz śmieci – należy sprawdzić, czy nie zapewnia go organizator miejsca gdzie stoi nasz punkt gastronomiczny.
 • Wszystkie maszyny czy też urządzenia muszą być przystosowane do kontaktu z żywnością i nie powinny stwarzać niebezpieczeństwa.

Szczegółowe wymagania dla ruchomych punktów gastronomicznych znajdziemy w rozdziale III do załącznika II Rozporządzenia 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych.

§ Podstawa prawna

Rozdział III

Wymagania dotyczące ruchomych i/lub tymczasowych pomieszczeń (jak duże namioty, stragany, ruchome punkty sprzedaży), pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu, i automatów ulicznych.

 1. Pomieszczenia i automaty uliczne, na tyle, na ile jest to rozsądnie praktykowane, będą tak usytuowane, zaprojektowane i skonstruowane oraz utrzymywane w czystości i dobrym stanie i kondycji technicznej, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia, w szczególności przez zwierzęta i szkodniki.
 2. W szczególności i w miarę potrzeby:

a) muszą być dostępne odpowiednie urządzenia, aby utrzymać właściwą higienę personelu (włącznie ze sprzętem do higienicznego mycia i suszenia rąk, higienicznymi urządzeniami sanitarnymi i przebieralniami);

b) powierzchnie w kontakcie z żywnością muszą być w dobrym stanie, łatwe doczyszczenia i, w miarę potrzeby, dezynfekcji. Będzie to wymagać stosowania gładkich, zmywalnych, odpornych na korozję i nietoksycznych materiałów, chyba że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą zapewnić właściwe organy, że inne użyte materiały są odpowiednie;

c) należy zapewnić warunki do czyszczenia i, w miarę potrzeby, dezynfekcji narzędzi do pracy i sprzętu;

d) w przypadku gdy, jako część działań przedsiębiorstwa sektora spożywczego, czyszczone są środki spożywcze, należy ustanowić odpowiednie przepisy, aby dokonywać tego w sposób higieniczny;

e) należy zapewnić odpowiednią ilość gorącej i/lub zimnej wody pitnej;

f) zapewnić odpowiednie warunki i/lub udogodnienia dla higienicznego składowania i usuwania niebezpiecznych i/lub niejadalnych substancji i odpadów (zarówno płynnych, jak i stałych);

g) należy zapewnić odpowiednie udogodnienia i/lub warunki dla utrzymywania i monitorowania właściwych warunków termicznych żywności;

h) środki spożywcze muszą być tak umieszczone, aby unikać, na tyle, na ile jest to rozsądnie praktykowane, ryzyka zanieczyszczenia.

hotdog - wymagania sanitarne handel obwoźny

Prowadzenie działalności sprzedaży artykułów spożywczych w handlu obwoźnym, która jest niezgodna z zasadami higieny określonymi przepisami prawa, może prowadzić do nałożenia mandatów lub kar grzywny.

Jaka dokumentacja dla handlu obwoźnego?

 • dokumenty samochodu/ przyczepy
 • badania sanitarno-epidemiologiczne
 • umowy:
  • na odbiór zużytego oleju posmażalniczego, tłuszczu, frytury (jeśli dotyczy)
  • z firmą (miejscem) gdzie możemy obierać i kroić warzywa i owoce (w food-trucku nie można)
  • na odbiór śmieci (chyba, że odpowiada za to koordynator danego eventu gastronomicznego)
 • wynik badań wody (nie dotyczy, jeśli korzystamy z wody z baniaków)

A także dokumentacja sanitarna:

 • Dokumentacja GMP i GHP
 • Księga HACCP – z tym, że nie wszystkie Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne jej wymagają – często wystarczy GMP i GHP

W ofercie BHPEX można znaleźć wersje elektroniczne dokumentów:

Dodatkowo posiadamy dokumenty oceny ryzyka zawodowego dla sprzedawcy obwoźnego z samochodu.

wata cukrowa - wymagania sanitarane - handel obwoźny

Handel obwoźny – konsumencie bądź ostrożny

Będąc konsumentami zwracajmy uwagę na warunki higieniczno-sanitarne, w których ma miejsce sprzedaż produktów i artykułów spożywczych w systemie mobilnym. Wyjątkowej czujności wymagają od nas wyroby spożywcze, które spożywa się zaraz po zakupie. Należy zwrócić uwagę, czy towar był przechowywany i sprzedawany w odpowiednich warunkach; także czy był odizolowany od czynników zewnętrznych typu: kurz, pył, piasek, a nawet wysoka temperatura, itd.

W ofercie naszego sklepu internetowego posiadamy gotową dokumentację HACCP. Wybierz jedną spośród kilkudziesięciu pozycji dostępnych od ręki dla każdej branży.

Wszystkie sprzedajemy w formie elektronicznej z prawem do edycji oraz do samodzielnego wydruku dowolną liczbę razy.

 

Komentarze (1)

Treść komentarza

ciężkie te niektóre wymagania np., że w food-trucku nie można kroić warzyw… ciekawe jak sobie wszyscy radzą…

Dodaj komentarz