spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Zmiany w BHP w 2024 – nowe przepisy dotyczące ergonomii i stanowiska pracy

29 maja 2024 0

Do 17 maja 2024 roku należało dostosować stanowiska pracy pracowników pracujących przy monitorach

W maju 2024 roku w Polsce zaktualizowano przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), w tym w kontekście rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. dotyczącym pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Nowelizacja wprowadza szereg zmian mających na celu poprawę ergonomii i zdrowia pracowników, a także dostosowanie przepisów do współczesnych realiów pracy, uwzględniając rozwój technologii i nowe formy zatrudnienia. Poniżej przedstawiono kluczowe zasady i wymogi, które muszą być spełnione, aby dostosować stanowiska pracy do nowych przepisów.

zmiany przepisów w bhp

Kluczowe zasady i wymagania dotyczące stanowisk pracy z monitorami ekranowymi – przepisy BHP 2024

1. Ergonomia stanowiska pracy

Biurka i krzesła:

Biurka muszą być regulowane pod względem wysokości, aby umożliwić dostosowanie do indywidualnych potrzeb pracowników. Powierzchnia powinna być matowa, aby zapobiegać odbiciom światła. Krzesła natomiast powinny mieć regulowaną wysokość siedziska, możliwość obrotu o 360 stopni, a także regulowane podłokietniki (wcześniej wystarczyło, aby po prostu były w nie wyposażone) i oparcie. Siedzisko krzesła powinno być stabilne, a oparcie zapewniać odpowiednie podparcie dla dolnej części kręgosłupa. Na życzenie pracownika stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek i uchwyty na dokumenty.

Monitory:

Monitory muszą być ustawione na wysokości oczu pracownika, z górną krawędzią ekranu na poziomie oczu lub nieco poniżej. Odległość od oczu do ekranu powinna wynosić co najmniej 50-70 cm.

Laptopy powinny być używane z zewnętrznymi klawiaturami i myszkami, aby umożliwić ergonomiczną pozycję pracy. Korzystanie wyłącznie z wbudowanej klawiatury i touchpada jest niewskazane ze względu na ryzyko niewłaściwej postawy ciała.

Ekran laptopa powinien być ustawiony na wysokości oczu, co należy osiągnąć za pomocą podstawki pod laptopa lub zewnętrznego monitora.

2. Oświetlenie

Stanowiska pracy muszą być odpowiednio oświetlone. Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy osoby korzystającej z monitora powinno wynosić co najmniej 500 luksów, tak samo jak natężenie oświetlenia w całym biurze. Należy unikać bezpośredniego oświetlenia ekranu monitora, które mogłoby powodować odbicia (olśnienia). Naturalne światło powinno być równomiernie rozproszone, a sztuczne oświetlenie powinno zapewniać odpowiednią jasność, bez oślepiania pracowników. Lampki biurkowe mogą być stosowane do dodatkowego oświetlenia, ale nie powinny powodować odblasków na ekranie.

3. Organizacja pracy i przerwy

Regularne przerwy:

Pracownicy powinni mieć prawo do co najmniej 5-10 minut przerwy po każdej godzinie pracy przy komputerze, aby zmniejszyć zmęczenie oczu i obciążenie mięśniowo-szkieletowe.

Ćwiczenia i zmiana pozycji:

Pracodawcy powinni zachęcać pracowników do wykonywania ćwiczeń rozciągających i zmiany pozycji w trakcie pracy, co pomaga w zmniejszeniu napięcia mięśniowego i zapobiega dolegliwościom związanym z długotrwałym siedzeniem.

4. Szkolenia i edukacja

Szkolenia BHP:

Pracodawcy muszą organizować regularne szkolenia z zakresu ergonomii i bezpiecznego korzystania z monitorów ekranowych. Szkolenia powinny obejmować zasady prawidłowej postawy, techniki relaksacyjne oraz metody zmniejszania obciążenia wzroku.

Edukacja zdrowotna:

Pracownicy powinni być edukowani na temat znaczenia regularnych badań wzroku i ergonomii pracy, aby zwiększyć ich świadomość na temat potencjalnych zagrożeń zdrowotnych.

5. Badania profilaktyczne

nowe przepisy bhp badanie wzroku

Badania wzroku:

Pracownicy korzystający z monitorów ekranowych powinni przechodzić regularne badania wzroku w celu wykrycia i korekcji ewentualnych problemów ze wzrokiem.

Ergonomiczne oceny stanowisk pracy:

Pracodawcy powinni przeprowadzać regularne oceny ergonomiczne stanowisk pracy, aby zapewnić, że spełniają one najnowsze standardy i przepisy BHP.

6. Refundacja szkieł kontaktowych i okularów

Zasady refundacji:

Pracodawcy mają obowiązek refundacji kosztów (tu nowość) szkieł kontaktowych lub okularów korekcyjnych dla pracowników, u których stwierdzono potrzebę ich noszenia ze względów medycznych. Refundacja obejmuje zarówno koszt szkieł kontaktowych lub okularów, jak i niezbędnych badań wzroku.

§ Podstawa prawna
§ 8 Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej i okularów korygujących wzrok

1.Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2.Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza; jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Pracodawcy są zobowiązani do informowania pracowników o możliwości refundacji szkieł kontaktowych oraz procedurach związanych z ich uzyskaniem. Informacje te powinny być dostępne w regulaminach pracy lub innych wewnętrznych dokumentach firmy.

Aby pracownik mógł skorzystać z refundacji szkieł kontaktowych, muszą być spełnione następujące warunki:

  • Badanie wzroku: Pracownik musi przejść badanie wzroku, które wykaże potrzebę stosowania szkieł kontaktowych do pracy przy monitorze.
  • Zaświadczenie medyczne: Na podstawie badania, pracownik otrzymuje zaświadczenie medyczne potwierdzające konieczność noszenia szkieł kontaktowych.
  • Zgłoszenie potrzeby pracodawcy: Pracownik musi zgłosić pracodawcy potrzebę refundacji szkieł kontaktowych, przedstawiając zaświadczenie medyczne.

nowe przepisy bhp soczewki

Przepisy BHP w 2024 roku

Dostosowanie stanowisk pracy do znowelizowanych przepisów BHP rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. jest kluczowe dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników pracujących przy monitorach ekranowych. Pracodawcy muszą zadbać o ergonomiczne wyposażenie stanowisk pracy, odpowiednie oświetlenie, regularne przerwy, szkolenia BHP oraz profilaktyczne badania wzroku. Dodatkowo, refundacja szkieł kontaktowych i okularów korekcyjnych stanowi ważny element wsparcia dla pracowników, pomagając im w utrzymaniu dobrego zdrowia wzroku i komfortu pracy. Implementacja tych zmian przyczyni się do poprawy warunków pracy i zwiększenia efektywności pracowników.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Opracowujemy zaległą dokumentację, przeprowadzamy analizę stanu BHP i szkolenia BHP dla pracowników oraz wiele innych.

Sprawdź na stronie lub zadzwoń do nas i dowiedz się więcej, tel. 68 411 40 49.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz