spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Sprawdzanie stanu technicznego sprzętu ochrony układu oddechowego

12 września 2019 3

Przegląd sprzętu ochrony układu oddechowego

Sprzęt indywidualnej ochrony układu oddechowego to urządzenia, które zapewniają bezpieczeństwo i higienę pracy. Dzięki konkretnym zabezpieczeniom:

 • stężenia substancji szkodliwych lub niebezpiecznych w powietrzu wdychanym przez pracowników są mniejsze od najwyższych dopuszczalnych stężeń
 • temperatura powietrza, które wdycha pracownik nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej ze względów fizjologicznych
 • zmniejsza się ryzyko niedoboru tlenu (zawartość tlenu we wdychanym powietrzu jest większa niż 19%)

Jakie wyróżniamy sprzęty ochrony układu oddechowego?

 • Maski
 • Półmaski
 • Ćwierćmaski
 • Kaptury
 • Ustniki
 • Hełmy

Prace z wykorzystaniem wyposażenia ochrony dróg oddechowych zawsze są uciążliwe.

Sprawdzanie masek, a także ich elementów

Korpus maski

Metoda kontroli

Wykonuje się oględziny korpusu maski, wizjera, taśm nagłowia i zaworów pod kątem wystąpienia: pęknięć, odbarwień powierzchni, deformacji, poszczerbień brzegu, głębokich obtarć, innych uszkodzeń.

Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeśli występują uszkodzenia takie jak:

 • różnego rodzaju pęknięcia
 • uszczerbek brzegu uszczelki
 • przebarwienia dużych powierzchni – powyżej 10%
 • identyfikowalne wzrokowo deformacje
 • głębokie otarcia o dużych powierzchniach – powyżej 10%

Przykładowe wady i uszkodzenia wymagające wycofania maski z użytkowania:

Wyszczerbienia uszczelnienia maski
Przegląd sprzętu ochrony układu oddechowego – wyszczerbienia uszczelnienia maski
Pęknięcia korpusu maski
Pęknięcia korpusu maski
Deformacja korpusu maski - przegląd sprzętu ochrony układu oddechowego
Deformacja korpusu maski

Taśmy nagłowia

Metoda kontroli

Wykonujemy szczegółowe oględziny taśm nagłowia pod kątem wystąpienia:

 • uszkodzeń zaczepów łączących taśmy nagłowia z korpusem maski, gniazd zaczepów w korpusie, taśm nagłowia
 • mocnych zabrudzeń taśm nagłowia
 • odkształceń lub pęknięć taśm nagłowia i elementów regulacji
 • uszkodzeń elementów regulacji długości.
Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeśli występują uszkodzenia takie jak: pęknięcie lub odkształcenia gniazd zaczepów i złączy taśm, pęknięcie, zerwanie lub zniekształcenia zaczepów, które łączą taśmy nagłowia z korpusem maski, przecięcie taśm lub poprucie ich szwów, silne zabrudzenia taśm.

Przykładowe uszkodzenia wymagające wycofania maski z użytkowania:

Pęknięcie łącznika taśmy nagłowia
Pęknięcie łącznika taśmy nagłowia
Uszkodzenia taśmy nagłowia - przegląd sprzętu ochrony układu oddechowego
Uszkodzenia taśmy nagłowia
Pęknięcie taśmy nagłowia maski
Pęknięcie taśmy nagłowia maski

Wizjer maski

Metoda kontroli

Wykonujemy szczegółowe oględziny wizjera pod kątem wystąpienia: uszkodzeń elementów jego mocowania ramki, zarysowań i zmatowienia szyby, pęknięć, a także uszczerbów szyby.

Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeśli występują uszkodzenia takie jak:

 • pęknięcie lub odprysk szyby, odkształcenia elementów mocowania, w tym ramki
 • zmatowienie, a także silne porysowanie powierzchni.

Przykładowe uszkodzenia wymagające wycofania maski z użytkowania:

Zarysowania wizjera maski
Zarysowania wizjera maski
Odpryski szyby wizjera maski
Odpryski szyby wizjera maski
Zmatowienie wizjera maski
Zmatowienie wizjera maski

Zawory wdechowe, wydechowe i łącznik maski

Metoda kontroli

Należy dokonać dokładnych oględzin zaworów i ich gniazd pod kątem wystąpienia: uszkodzeń gniazd w korpusie, a także elementów uszczelniających, silnego zabrudzenia płatków, pęknięć lub deformacji płatków zaworów.

Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeśli występują uszkodzenia takie jak:

 • pęknięcie lub deformacja płatków zaworów, elementów uszczelniających, gniazd w korpusie
 • mocne zabrudzenia płatków.

Przykładowe uszkodzenia wymagające wycofania maski z użytkowania:

Deformacja płatka zaworu wdechowego
Deformacja płatka zaworu wdechowego
Uszkodzenia gniazda łącznika maski
Uszkodzenia gniazda łącznika maski
Deformacja uszczelki łącznika maski
Deformacja uszczelki łącznika maski

Sprawdzanie półmasek i ich elementów

Korpus półmaski

Metoda kontroli

Wykonujemy szczegółowe oględziny korpusu półmaski pod kątem wystąpienia: pęknięć, zniekształceń, odbarwień dużych powierzchni, głębokich obtarć, poszczerbień brzegu, innych uszkodzeń.

Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeśli występują uszkodzenia takie jak

 • pęknięcia na powierzchni, a także głębokie
 • identyfikowalne wzrokowo deformacje
 • odbarwienia i przebarwienia dużych powierzchni – powyżej 10%
 • głębokie otarcia o dużych powierzchniach – powyżej 10%
 • poszczerbienia brzegu uszczelki.

Przykładowe uszkodzenia wymagające wycofania maski z użytkowania:

Pęknięcia korpusu półmaski
Pęknięcia korpusu półmaski
Pęknięcia i wyszczerbienia uszczelnienia półmaski
Pęknięcia i wyszczerbienia uszczelnienia półmaski
Deformacja korpusu półmaski
Deformacja korpusu półmaski

Taśmy nagłowia półmaski

Metoda kontroli

Wykonujemy szczegółowe oględziny taśm nagłowia półmaski pod kątem wystąpienia:

 • uszkodzeń zaczepów łączących taśmy nagłowia z korpusem maski, gniazd zaczepów w korpusie, taśm nagłowia, elementów regulacji długości
 • mocnego zabrudzenia taśm nagłowia
 • pęknięć lub zniekształceń taśm nagłowia i elementów regulacji
Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeśli występują uszkodzenia takie jak:

 • pęknięcie lub zniekształcenia gniazd zaczepów i złączy
 • pęknięcie, zerwanie lub deformacja zaczepów łączących taśmy nagłowia z korpusem półmaski
 • przecięcie taśm lub poprucie ich szwów
 • mocne zabrudzenia taśm.

Przykładowe uszkodzenia wymagające wycofania półmaski z użytkowania:

Pęknięcie łącznika i elementu regulacji taśm nagłowia
Pęknięcie łącznika i elementu regulacji taśm nagłowia
Rozerwanie łącznika taśm nagłowia
Rozerwanie łącznika taśm nagłowia
Poprucie taśm nagłowia
Poprucie taśm nagłowia

Zawory wdechowe i wydechowe półmasek oraz łączniki

Metoda kontroli

Wykonujemy szczegółowe oględziny zaworów i ich gniazd pod kątem wystąpienia:

 • uszkodzeń gniazd w korpusie, a także elementów uszczelniających
 • mocne zabrudzenia płatków
 • pęknięć lub zniekształcenia płatków zaworów.
Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeśli występują uszkodzenia takie jak: pęknięcie lub deformacja płatków zaworów, elementów uszczelniających, gniazd w korpusie, mocne zabrudzenia płatków.

Przykładowe uszkodzenia wymagające wycofania półmaski z użytkowania:

Silne zabrudzenie zaworu półmaski
Silne zabrudzenie zaworu półmaski
Uszkodzenie uszczelki łącznika półmaski
Uszkodzenie uszczelki łącznika półmaski
Pęknięcie płatka zaworu wydechowego półmaski
Pęknięcie płatka zaworu wydechowego półmaski

Sprawdzanie kapturów i ich elementów

Korpus półmaski wewnętrznej i materiał kaptura

Metoda kontroli

Wykonujemy szczegółowe oględziny korpusu półmaski wewnętrznej, uszczelki szyjnej i materiału kaptura pod kątem wystąpienia: zniekształceń, pęknięć, przebarwień powierzchniowych, głębokich obtarć, poszczerbień brzegu, innych uszkodzeń.

Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeśli występują uszkodzenia takie jak:

 • powierzchniowe lub też głębokie pęknięcia
 • identyfikowalne wzrokowo zniekształcenia
 • przebarwienia dużych powierzchni – powyżej 10%
 • głębokie otarcia o dużych powierzchniach – powyżej 10%
 • poszczerbienia brzegu uszczelki.

Przykładowe uszkodzenia wymagające wycofania kaptura z użytkowania:

Pęknięcie materiału kaptura
Pęknięcie materiału kaptura
Wyszczerbienie uszczelki szyjnej kaptura
Wyszczerbienie uszczelki szyjnej kaptura
Przebarwienia materiału kaptura
Przebarwienia materiału kaptura

Taśmy nagłowia kapturów

Metoda kontroli

Należy dokonać dokładnych oględzin taśm nagłowia pod kątem wystąpienia:

 • uszkodzeń zaczepów łączących taśmy nagłowia z korpusem maski, gniazd zaczepów w korpusie, taśm nagłowia
 • mocnego zabrudzenia taśm nagłowia
 • pęknięć lub zniekształceń taśm nagłowia, a także elementów regulacji
 • uszkodzeń elementów regulacji długości.
Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeśli występują uszkodzenia takie jak:

 • popękane lub zdeformowane gniazda zaczepów i złączy
 • deformacja, pęknięcie lub zerwanie zaczepów łączących taśmy nagłowia z korpusem kaptura lub półmaski wewnętrznej
 • poprzecinane taśmy nagłowia lub poprute szwy
 • silne zabrudzenia taśm nagłowia.

Przykładowe uszkodzenia wymagające wycofania kaptura z użytkowania:

Uszkodzenie łącznika taśm nagłowia kaptura
Uszkodzenie łącznika taśm nagłowia kaptura
Rozerwanie tunelu taśm nagłowia kaptura
Rozerwanie tunelu taśm nagłowia kaptura
Poprucie szwów taśm nagłowia kaptura
Poprucie szwów taśm nagłowia kaptura

Wizjer kaptura

Metoda kontroli

Należy dokonać dokładnych oględzin wizjera pod kątem wystąpienia:

 • uszkodzeń elementów mocowania ramki
 • zarysowań i zmatowienia szyby,
 • pęknięć i odprysków szyby.
Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeśli występują uszkodzenia takie jak:

 • pęknięcie lub odprysk szyby, a także pęknięcie lub deformacja elementów mocowania, w tym ramki
 • mocne porysowanie powierzchni, czy też zmatowienie

Przykładowe uszkodzenia wymagające wycofania kaptura z użytkowania:

Zmatowienie wizjera kaptura
Zmatowienie wizjera kaptura
Pęknięcie wizjera kaptura
Pęknięcie wizjera kaptura
Deformacja szyby wizjera kaptura
Deformacja szyby wizjera kaptura

Zawory wdechowe i wydechowe, a także łączniki kapturów

Metoda kontroli

Wykonujemy szczegółowe oględziny zaworów i ich gniazd pod kątem wystąpienia:

 • uszkodzeń gniazd w korpusie, a także elementów uszczelniających
 • mocnego zabrudzenia płatków
 • pęknięć lub zniekształcenia płatków zaworów.
Wynik

Za wynik negatywny należy uznać uszkodzenia typu:

 • pęknięcie lub deformacja płatków zaworów, elementów uszczelniających, gniazd w korpusie
 • silne zabrudzenia płatków.

Przykładowe uszkodzenia wymagające wycofania kaptura z użytkowania:

Uszkodzenie uszczelki łącznika bagnetowego kaptura
Przegląd sprzętu ochrony układu oddechowego – uszkodzenie uszczelki łącznika bagnetowego kaptura
Uszkodzenie uszczelki łącznika bagnetowego kaptura
Uszkodzenie uszczelki łącznika bagnetowego kaptura

Oferujemy pomoc w przeglądach środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży, butów roboczych i ochronnych, a także środków ochrony układu oddechowego.

Dowiedz się więcej. Tel. 68 411 40 00

Komentarze (3)

Treść komentarza

Warto wspomnieć, że część twarzową po każdym użyciu trzeba umyć środkami myjącymi podanymi w instrukcji; a następnie dokładnie wysuszyć i pozostawić do wyschnięcia.

Dodaj komentarz