spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Przeglądy okresowe placów zabaw

18 maja 2022 0

Bezpieczeństwo dzieci na placach zabaw nie tylko zależy od odpowiedniego zaplanowania oraz wyboru właściwego wyposażenia i nawierzchni. Niezbędny jest stały nadzór nad miejscem zabaw, a także zapewnienie regularnych kontroli oraz utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa. Powinien temu służyć odpowiedni system zarządzania bezpieczeństwem placu zabaw, zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1176-7.

Oferujemy kompleksowe przeglądy okresowe placów zabaw wraz z opracowaniem szczegółowej dokumentacji pokontrolnej. Mamy wieloletnie doświadczenie w kontroli stanu technicznego urządzeń oraz stwierdzaniu zagrożeń w miejscach zabawy dzieci. Działamy na terenie województwa lubuskiego.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej, tel. 68 411 40 49

Kto odpowiada za plac zabaw?

Za place zabaw odpowiedzialni są właściciele lub zarządcy placu zabaw. Najczęściej są to spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, dozorcy, a także administratorzy budynku. Place zabaw znajdujące się w miejscach ogólnodostępnych, szkołach i przedszkolach najczęściej są własnością gminy lub osób prywatnych. Na terenie placu powinna być tablica wskazująca, kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo użytkowników.

System zarządzania

Na etapie kontroli pomontażowej czy też audytu początkowego należy wdrożyć system zarządzania placem zabaw. Opiera się on na dwóch filarach: kompetentnym personelu przeprowadzającym przeglądy okresowe placów zabaw, naprawy oraz na dzienniku placu zabaw, w którym te czynności są dokumentowane.

Trzy rodzaje kontroli – przeglądy okresowe placów zabaw

Norma PN-EN 1176-7 wymaga, aby prowadzić trzy rodzaje kontroli placów zabaw. Wykonując je, administratorzy realizują swoje podstawowe obowiązki wobec użytkowników. Identyczne zalecenia powinny być zawarte w instrukcjach przekazywanych przez dostawców. Przeglądy okresowe placów zabaw powinny obejmować cały plac, włącznie ze ścieżkami, ogrodzeniami, siedzeniami, wejściami, a nie tylko zamontowane na nim urządzenia.

1. Rutynowa kontrola wzrokowa

W jej trakcie sprawdza się ogólny stan urządzeń, w szczególności uszkodzenia wynikające z aktów wandalizmu. Kontrolujemy także zanieczyszczenie nawierzchni za zagłębieniami w podłożu sypkim, np. pod huśtawkami. Kontrola tego rodzaju może być przeprowadzona przez administratora terenu lub osoby przez niego wskazane. Inspekcja ta powinna zostać następnie udokumentowana w protokole z przeglądu. Terminy inspekcji należy uzależnić od częstotliwości, z jaką dzieci korzystają z placu zabaw, pory roku i ryzyka wandalizmu. Bez względu jednak na to, przeprowadzona raz na tydzień kontrola to absolutne minimum. W praktyce osoba kontrolująca najpierw powinna pozbierać śmieci, wyrównać nawierzchnię sypką a następnie przystąpić do inspekcji wzrokowej, która nie powinna być jednak zbyt dokładana – włącznie z zapisami powinna zająć 5-10 minut.

2. Kontrola funkcjonalna (zużycia)

W czasie tej kontroli dużo bardziej drobiazgowo sprawdza się ogrodzenie, wyposażenie dodatkowe i zabawowe oraz nawierzchnię. Przegląd ten przeprowadza się w szczególności pod kątem zużycia. Tego rodzaju kontroli może dokonać administrator terenu albo osoba przez niego wyznaczona. Wskazane jest, aby dostawca wyposażenia przedstawił listę kluczowych kryteriów (checklista), które należy sprawdzać w czasie takiej kontroli. Jej ustalenia również należy odnotować w dokumentacji związanej z utrzymaniem placu. Kontrolę powinno się prowadzać średnio co 1-3 miesiące, w zależności od potrzeb.

3. Coroczna kontrola główna

Ta kontrola powinna być przeprowadzona z udziałem specjalistów, niezależnych od właściciela czy administratora terenu. Kontrola roczna to swoisty audyt całego systemu kontroli, dlatego nie powinna jej przeprowadzać firma bądź osoba odpowiedzialna za bieżące utrzymanie obiektu. W jej trakcie powinno być sprawdzone zużycie urządzeń, stan fundamentów, nawierzchni, a także bezpieczeństwo sprzętów z uwagi na wykonane wcześniej naprawy. Pamiętajmy, że instytucje wykonujące takie kontrole powinny być sprawdzone przez administratorów, a także być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

Kto może wykonywać przeglądy okresowe placów zabaw?

Wszystkie osoby wykonujące kontrole lub naprawy na placu zabaw powinny posiadać niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. Wskazane jest, aby ci, którzy prowadzą rutynowe kontrole wzrokowe posiadali, choćby podstawowe, przeszkolenie w tym zakresie. Zaleca się, aby dla miejskich zarządców szkolenia takie organizowały urzędy miast i gmin. Administratorzy zarządzający jednym placem zabaw mogą poprosić o takie przeszkolenie w ramach corocznej kontroli głównej. Rutynowe i funkcjonalne kontrole placów zabaw może wykonać nie tylko podmiot odpłatnie świadczący usługi z tego zakresu. Jednak kontrolę roczną oraz pomontażową powinna przeprowadzić osoba, która nie była zaangażowana w projektowanie, budowę oraz bieżące utrzymanie lub finansowanie obiektu.

Przeglądy okresowe placów zabaw – przykłady

Poniżej przedstawiamy rzeczywiste przykłady usterek, zaniedbań, wad i zniszczeń placów zabaw, a także zalecenia pokontrolne.

Przykłady usterek i zaleceń

Przykład 1

usterka1

Zalecenia: wymienić spróchniałą (uszkodzoną) deskę w piaskownicy.

Przykład 2

usterka2

Zalecenia: wymienić elementy ogrodzenia.

Przykład 3

usterka3Zalecenia: odmalować ogrodzenie oraz bramkę wejściową (łuszcząca się farba).

Przykład 4

usterka4

Zalecenia: naprawić ogrodzenie.

Przykład 5

usterka5

Zalecenia: zabezpieczyć przed korozją stelaż huśtawek oraz śruby łączące łańcuchy.

Przykład 6

usterka6

Zalecenia: wymienić spróchniałą deskę ławki.

Przykład 7

usterka7

Zalecenia: wyciągnąć znajdującą się w nawierzchni oponę (przy urządzeniu tzw. „konik”).

Przykład 8

Przeglądy okresowe placów zabaw - usterki

Zalecenia: zabezpieczyć przed korozją stelaż huśtawki oraz łańcuchy, na których zawieszone są siedziska.

O czym jeszcze powinien pamiętać zarządca placu zabaw?

Istota przeglądów placów zabaw

Dla zarządcy obiektu bardzo istotnym jest, aby urządzenia przeznaczone do aktywnej zabawy dzieci były utrzymane we właściwym stanie technicznym, a także miały kompletną dokumentację. Urazy, czy drobne wypadki na placach zabaw są wpisane w specyfikę miejsca, jednak nie zwalnia to właścicieli z wypełniania wymogów bezpieczeństwa, w tym przeprowadzania koniecznych kontroli. Tylko w takim przypadku zarządca czy właściciel będzie mógł udowodnić, że nie jest winny wypadkowi, który zdarzył się na jego obiekcie. Odpowiedzialność za wypadek, m. in. ta finansowa może również spaść na osobę dokonującą przeglądów okresowych, jeśli przeprowadzi je nierzetelnie.

Artykuł opracowano na podstawie wytycznych zawartych w „Poradniku dla administratorów i właścicieli. Bezpieczny plac zabaw”

Cykliczne przeglądy placów zabaw przeprowadzane przez doświadczony personel gwarantują, że każda usterka zostanie zauważona i usunięta.

Oferujemy szczegółowe przeglądy okresowe placów zabaw wraz z opracowaniem wymaganej dokumentacji pokontrolnej.

Kontakt tel. 68 411 40 49.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz