spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Przegląd środków ochrony oczu i twarzy

10 września 2019 8

Środki ochrony oczu i twarzy, które są stosowane zawodowo dzielimy na różne kategorie:

 • okulary ochronne,
 • gogle ochronne,
 • osłony twarzy,
 • osłony spawalnicze, w tym: spawalnicze tarcze, przyłbice, gogle i kaptury

Dodajmy, że istnieją również inne środki ochrony oczu, tzw. środki do użytku pozazawodowego i są to np.: okulary przeciwsłoneczne, gogle narciarskie czy pływackie.

Jak wygląda przegląd środków ochrony oczu i twarzy?

Kontrola stanu technicznego okularów ochronnych, osłon twarzy, a także gogli powinna obejmować:

 • sprawdzenie czy okulary, gogle i osłony twarzy trzymają się na głowie.
 • ocenę wzrokową ewentualnych, spodziewanych uszkodzeń mechanicznych ramek, np. pęknięć, deformacji, nadmiernego poluzowania części, itp.
 • ocenę stanu filtra, szybki ochronnej, a także mocowania wszystkich elementów w ramce, oprawie, itd.

Teraz przejdźmy do środków ochrony.

Okulary ochronne, gogle i osłony twarzy

Sprawdzanie filtra i szybki ochronnej okularów

Metoda kontroli

Sprawdzenie dokonuje się poprzez dokładne oględziny filtra lub też szybki chroniącej pod kątem potencjalnych uszkodzeń powierzchniowych. Uszkodzenia części optycznych są bardziej widoczne podczas obserwacji na ciemnym tle i w taki sposób najlepiej sprawdzać stan techniczny.

Wynik

Stwierdzamy negatywny wynik jeśli w polu widzenia znajdują się: rysy, pęknięcia, wżery czy też zmatowienia.

Przykładowe uszkodzenia wymagające wycofania sprzętu z użytkowania:

przegląd gogli
Kontrola jakości elementów optycznych okularów ochronnych
Przegląd środków ochrony oczu i twarzy - przegląd gogli
Wynik wtrąceń drobin obrabianego materiału – wżery
przegląd gogli
Porysowane szybki ochronne
Ślady po odpryskach - Przegląd środków ochrony oczu i twarzy
Ślady po odpryskach – przegląd środków ochrony oczu i twarzy

Sprawdzanie ramki okularów ochronnych

Metoda kontroli

Należy wykonać przegląd wzrokowy ramki, w rozumieniu wystąpienia: pęknięć, deformacji, nadmiernego poluzowania elementów do regulacji długości i kąta pochylenia zausznika, innych uszkodzeń, a także zdolności utrzymania się okularów na głowie.

Wynik

Stwierdzamy negatywny wynik jeśli występuje:

 • pęknięcie lub deformacja zausznika lub osłonki bocznej
 • poluzowanie elementów do regulacji długości, a także kąta pochylenia zausznika
 • powodujące pogorszenie zdolności utrzymywania się okularów na głowie.

Przykładowe uszkodzenia wymagające wycofania sprzętu z użytkowania:

Pękniecie zausznika - przegląd okularów ochronnych
Pękniecie zausznika – przegląd okularów ochronnych
Przegląd środków ochrony oczu i twarzy
Oddzielenie osłonki bocznej od zausznika A – okulary ochronne z korekcją wad wzroku, B – typowe okulary ochronne z szybką poliwęglanową
przegląd gogli - połaczenie zauszników
Ważne jest sprawdzenie połączenia zauszników z szybką ochronną (A) lub oprawy okularów z zausznikiem (B)

Sprawdzanie gogli i osłon twarzy

Metoda kontroli

Należy dokonać dokładnych oględzin szybki ochronnej oraz oprawy/nagłowia pod kątem wystąpienia: pęknięć, deformacji, porysowań, zmatowień, zabrudzeń elementów stykających się bezpośrednio z głową użytkownika, czy też zdolności utrzymania się gogli i osłon twarzy – na głowie.

Wynik

Stwierdzamy negatywny wynik jeśli występują:

 • porysowania lub zmatowienia powierzchni szybek ochronnych w obszarze pola widzenia.
 • wszelkie pęknięcia i deformacje szybki ochronnej lub jej ramki, oprawy lub nagłowia.
 • brak drożności systemu wentylacji – gogle.
 • silne zabrudzenia elementów stykających się bezpośrednio z głową użytkownika.

Przykładowe uszkodzenia wymagające wycofania sprzętu z użytkowania:

Sprawdzanie gogli i osłon twarzy
Zmatowienie, a także porysowanie szybki ochronnej i oprawy gogli
Przegląd środków ochrony oczu i twarzy - rysy na szybce osłony twarzy
Osłona twarzy – pojedyncze rysy na szybce ochronnej
przegląd osłony twarzy
Pęknięcie osłony twarzy zamontowanej w hełmie strażackim
przegląd osłon twarzy
Uszkodzenia osłony twarzy w hełmie strażackim – działanie agresywnych czynników chemicznych
osłona twarzy
Zabrudzenie potnika nagłowia osłony twarzy
Niedrożne otwory wentylacyjne w goglach
Niedrożne otwory wentylacyjne w goglach

Automatyczne filtry spawalnicze

Sprawdzenie stanu technicznego automatycznych filtrów spawalniczych, które montuje się w przyłbicach, obejmuje:

 • ocenę stanu filtra; są to ewentualne: pęknięcia, przebarwienia ekranu, itp.
 • kontrola zadziałania filtra bez zainicjowania łuku spawalniczego.

Sprawdzanie zadziałania

Metoda kontroli

Należy zapalić płomień zapalniczki przed automatycznym filtrem spawalniczym i spoglądając przez filtr, sprawdzić czy uległ zaciemnieniu.

Wynik

Po zapaleniu płomienia zapalniczki ekran filtru powinien ulec zaciemnieniu (filtr przechodzi ze stanu jasnego w stan ciemny). Wynik negatywny to: brak zaciemnienia.

filtr spawalniczy - sprawdzenie zadziałania
Sprawdzenie zadziałania automatycznego filtru spawalniczego: A – ekran jasny, B – ekran zaciemniony
filtr spawalniczy - przegląd środków ochrony oczu i twarzy
Kontrola działania samego automatycznego filtru spawalniczego

Tarcze i przyłbice spawalnicze

Sprawdzenie stanu technicznego spawalniczych tarcz i przyłbic, włączając w to zamontowane filtry, uwzględnia:

 • kontrolę wzrokową potencjalnych uszczerbów korpusu tarczy: deformacji, utraty światłoszczelności, nadmiernego zawilgocenia materiału, itp.
 • sprawdzenie stanu mocowania uchwytu ręcznego w tarczach oraz nagłowia w przyłbicach do korpusu tarczy lub przyłbicy
 • ocenę stanu filtra, a także szybki ochronnej oraz mocowania tych elementów w ramce

Sprawdzanie filtra i szybki ochronnej

Metoda kontroli

Kontrola sprowadza się do oględzin filtra i szybki ochronnej pod względem wystąpienia: rys i zadrapań, pęknięć, pęcherzy, wtrąceń i wżerów, zmatowień, łuszczenia, a także innych uszkodzeń.

Wynik

Stwierdzamy negatywny wynik jeśli występują uszkodzenia filtra lub szybki typu: pęknięcie na całej grubości, pęcherze, rysy i zadrapania, wtrącenia (wtopione w strukturę materiału odpryski stopionego żużlu itp.), zmatowienia, wżery, łuszczenia.

Przykłady uszkodzeń:

filtr spawalniczy
Pęknięty filtr spawalniczy z wtopionymi odpryskami stopionego metalu
Przegląd środków ochrony oczu i twarzy - filtr spawalniczy
Powierzchnia filtra spawalniczego ze zmatowieniami, wżerami i wtopionymi odpryskami stopionego metalu

Sprawdzanie mocowania filtra i szybki ochronnej w ramce tarczy spawalniczej i przyłbicy spawalniczej

Metoda kontroli

Lekko potrząsając tarczą lub też przyłbicą sprawdza się czy elementy mocujące filtr i szybkę ochronną dają gwarancję stabilności utrzymania ich w korpusie.

Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeśli uznamy, że występuje niestabilne utrzymywanie filtra lub szybki ochronnej w ramce.

Przykłady uszkodzeń:

przegląd środków ochrony twarzy
Sprawdzenie stabilności mocowania filtra i szybki ochronnej

Sprawdzanie korpusu tarczy i przyłbicy spawalniczej

Metoda kontroli

Sprawdza się metodą wzrokową korpus tarczy pod kątem wystąpienia: nadmiernego zawilgocenia materiału, deformacji, utraty światłoszczelności, ocenianego na podstawie dotyku dłonią, niestabilnego mocowania uchwytu ręcznego w tarczach, a także nagłowia w przyłbicach do korpusu tarczy lub przyłbicy.

Wynik

Uznajemy wynik negatywny jeśli występują uszkodzenia typu:

 • deformacje i wypaczenia
 • utrata światłoszczelności objawiająca się przechodzeniem światła przez korpus tarczy lub przyłbicy
 • nadmierne zawilgocenie wyczuwane przy dotyku dłonią.
sprawdzenie światłoszczelności
Uszkodzenie na łączeniach powodujące utratę światłoszczelności, czyli brak ochrony przed UV i olśnieniem

Sprawdzanie regulacji nagłowia przyłbicy spawalniczej

Metoda kontroli

Po założeniu nagłowia należy lekko przekręcając element regulacyjny dopasować go do obwodu głowy. Następnie poleca się wykonać lekkie ruchy głową i tym samym sprawdzić, czy nie następuje zmiana nastawionej długości nagłowia.

Wynik

Wynik jest negatywny jeśli następuje zmiana nastawionej długości nagłowia.

Sprawdzanie regulacji nagłowia przyłbicy spawalniczej
Sprawdzanie regulacji nagłowia przyłbicy spawalniczej

Gogle odchylne dla spawaczy

Sprawdzenie stanu technicznego gogli odchylnych wraz z zamontowanymi filtrami powinna obejmować:

 • kontrolę poprawności działania elementu odchylnego z zamontowanymi filtrami spawalniczymi
 • sprawdzenie stanu filtra, a także szybki ochronnej oraz mocowania tych elementów w ramce
 • kontrolę uszkodzeń ramki typu: deformacja, utrata światłoszczelności, itp.
 • sprawdzenie jakości taśmy opasującej głowę czy też poduszek ochronnych, które są w bezpośrednim kontakcie z twarzą pracownika.

Sprawdzanie filtra i szybki ochronnej

Metoda kontroli

Wykonuje się oględziny filtra i szybki ochronnej pod względem wystąpienia: pęcherzy, pęknięć, rys i zadrapań, wtrąceń i wżerów, zmatowień, łuszczenia i innych, uszkodzeń.

Wynik

Za wynik negatywny należy uznać uszkodzenia filtra lub szybki w tarczy lub przyłbicy spawalniczej typu: pęknięcie na całej grubości, pęcherze, rysy i zadrapania, wtrącenia (wtopione w strukturę materiału odpryski stopionego żużlu itp.), zmatowienia, wżery, łuszczenia.

Przykład uszkodzenia filtra:

Pęknięty filtr spawalniczy
Pęknięty filtr spawalniczy – Przegląd środków ochrony oczu i twarzy

Sprawdzanie poprawności działania elementu odchylnego (z zamontowanymi filtrami spawalniczymi)

Metoda kontroli

Należy sprawdzić czy element odchylny z zamontowanymi filtrami spawalniczymi można unosić i opuszczać oraz czy element dociskający wywiera odpowiedni nacisk umożliwiający pewne utrzymanie elementu odchylnego w położeniu: górnym (patrzenie tylko przez szybki ochronne) i dolnym (filtr spawalniczy nie zmienia swego położenia w pozycji roboczej).

Wynik

Zbyt luźne lub utrudnione podnoszenie czy też opuszczanie elementu odchylnego jest uznawane za wynik negatywny kontroli.

Sprawdzanie jakości taśmy opasującej głowę

Metoda kontroli

Należy sprawdzić, czy taśma znajdująca się przy głowie nie jest uszkodzona, np. czy nie występują pęknięcia i nacięcia. Należy również sprawdzić czy jest dostatecznie elastyczna, aby stabilnie utrzymać gogle na głowie pracownika. Natomiast poduszki ochronne będące w bezpośrednim kontakcie z twarzą użytkownika najlepiej jeśli zapewniają miękkie przyleganie gogli do twarzy. Metoda kontroli polega na obserwacji, czy po czynności rozciągnięcia i szybkiego uwolnienia wraca do stanu pierwotnego. Jakość poduszek  ochronnych sprawdza się poprzez sprawdzenie elastyczności za pomocą lekkiego uciskania palcami.

Wynik

Wynik kontroli jest negatywny jeśli zaobserwujemy pęknięcia i nacięcia taśmy. Również można sprawdzić elastyczność.

Przegląd środków ochrony oczu i twarzy - taśma
Sprawdzanie elastyczności taśmy opasującej głowę

Sprawdzanie sposobu mocowania filtrów lub szybek ochronnych

Metoda kontroli

Sprawdza się czy filtr lub szybka ochronna są stabilnie zamocowane w ramce, a także czy pierścienie dociskowe są sprawne.

Wynik

Wynik jest negatywny jeśli występują uszkodzenia pierścieni dociskowych mocujących filtr lub szybkę ochronną.

Uszkodzenie pierścienia dociskowego
Uszkodzenie pierścienia dociskowego

Przegląd środków ochrony oczu i twarzy – ważny dla zdrowia pracowników

Wszelkie środki ochrony oczu i twarzy mają za zadanie chronić część twarzową, a także oczy pracownika przed czynnikami mechanicznymi, chemicznymi, biologicznymi, termicznymi oraz promieniowaniem optycznym. Cechą wspólną wszystkich osłon i okularów jest szybka ochronna chroniąca przed odpryskami. Modele i środki różnią się kształtem, wielkością, a także grubością i mogą posiadać właściwości filtrujące, które np. osłabiają natężenie promieniowania nadfioletowego.

Znakowanie środków ochrony oczu i twarzy

Na oprawach gogli lub korpusach osłon twarzy, które mają za zadanie chronić przed czynnikami chemicznymi i pyłami powinny być umieszczone następujące symbole:

 • numer normy – PN-EN 166,
 • symbol odporności na penetrację cieczy – liczba „3” (dla gogli – ochrona przed kroplami cieczy i dla osłon twarzy – ochrona przed rozbryzgami cieczy);
 • oznaczenie odporności na grube cząstki pyłu – liczba „4” (zastosowanie – gogle);
 • symbol odporności na gaz i drobne cząstki pyłu (gazy, pary, aerozole, dymy i pyły o rozmiarze cząstek mniejszych niż 5 μm) – liczba „5” (zastosowanie – gogle);
 • znak certyfikacji – litery „B” lub „B” i „CE”.

Ponadto na poszczególnych elementach mogą być umieszczone takie symbole jak: klasa optyczna, odporność na zamglenie i odporność na uszkodzenie powierzchni szybki przez drobne cząstki.

Oferujemy pomoc w przeglądach środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży, butów, rękawic roboczych i ochronnych, a także środków ochrony twarzy i oczu. Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej.

 Tel. 68 411 40 00

Komentarze (8)

Treść komentarza

Ale on nie wie gdzie pracuje? Jeśli jest zagrożenie to trzeba o tym pomyśleć przed przystąpieniem do pracy.

Dodaj komentarz