spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Przegląd rękawic ochronnych – sprawdzanie stanu technicznego środków ochrony rąk

16 września 2019 7

Przegląd rękawic ochronnych

Dłonie pracowników są w czasie wykonywania praktycznie większości zawodów narażone na działanie różnych szkodliwych czynników. Dlatego też rękawice ochronne i robocze są chętnie i powszechnie stosowane.

Sprawdzanie rękawic chroniących przed czynnikami termicznymi

Wymogi dla rękawic chroniących przed czynnikami termicznymi pokrywają się z wymogami dla rękawic chroniącymi przed czynnikami mechanicznymi. Sprawdzenie powinno obejmować proste badania sprawdzające jakość, a także ciągłość powleczeń, stopień zużycia materiałów, trwałość szwów, sposobność wykonywania czynności manualnych. Warto także ocenić wzrokowo materiał pod kątem wystąpienia uszkodzeń: termicznych, mechanicznych, chemicznych, itp.

Rękawice częściowo powlekane

Uszkodzenia szwów

Metoda kontroli

Wzrokowo należy ocenić rękawice pod kątem rozpruć szwów, czyli sprawdzić jakość szwów i połączeń między elementami strukturalnymi rękawic. Zaobserwowane uszkodzenia szwów, takie jak: przerwania, przetarcia, zaciągnięcia, itp. – są podstawą do przeprowadzenia badań kontrolnych trwałość połączeń lub też szwów. W celu sprawdzenia trwałości połączeń/szwów należy:

 • chwycić rękawice z obu stron szwu, chwytając kolejne elementy rękawic kciukami i palcami wskazującymi obu rąk
 • dokonać próby rozerwania części rękawic, które są połączone szwami
Sprawdzanie trwałości szwów
Sprawdzanie trwałości szwów – przegląd rękawic ochronnych
Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeśli zauważymy uszkodzenia szwów, które powodują oddzielenie poszczególnych części rękawicy.

Przykład uszkodzenia dyskwalifikującego rękawicę:

Uszkodzenie szwów rękawic częściowo powlekanych
Uszkodzenie szwów rękawic częściowo powlekanych

Pęknięcia i rozwarstwienia powleczeń

Metoda kontroli

Aby sprawdzić jakość powleczeń należy dokonać szczegółowych oględzin rękawic pod względem identyfikacji zniszczeń i uszkodzeń. Najlepiej aby oceniane rękawice były założone na rękę. Rozchylając każdy z palców należy ocenić jakość powleczeń między nimi. Trzeba pamiętać, że zniszczenia powleczeń (pęknięcia) występują przede wszystkim na zgięciach, a także szwach i połączeniach.

Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeśli zauważymy:

 • rozwarstwienie powleczenia
 • mechaniczne wytarcie powleczenia
 • przecięcie lub wykruszenie powleczenia

Przykład uszkodzeń rękawicy częściowo powlekanej:

Uszkodzenia rękawic
Uszkodzenia rękawic

Rękawice skórzane

Uszkodzenia szwów i rozprucia

Metoda kontroli

Metody sprawdzania szwów rękawic skórzanych i rękawic częściowo powlekanych są takie same.

Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeżeli zauważymy uszkodzenia szwów powodujące oddzielenie poszczególnych elementów.

Przykład dyskwalifikującego uszkodzenia rękawicy:

Przykład uszkodzenia szwów rękawic strażackich skórzanych
Przykład uszkodzenia szwów rękawic strażackich skórzanych

Usztywnienie materiału rękawic

Metoda kontroli

Niewłaściwe przechowywanie i konserwacja rękawic lub praca w warunkach wysokiej wilgotności mogą powodować usztywnienia materiałów rękawic. Zmiany związane z usztywnieniem materiałów skórzanych mogą mieć wpływ na obniżenie właściwości ochronnych rękawic, a także wpływać na wykonywane ruchy. Kontrola polega na zginaniu rękawic dla każdego elementu strukturalnego. W tym celu zakłada się rękawicę na rękę i wykonuje kilka prób zaciskania dłoni.

Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeśli zauważymy:

 • niemożność założenia rękawicy
 • usztywnienia części lub całych elementów strukturalnych rękawic
 • utrudniania podczas wykonywania różnych prac w nałożonych rękawicach
Schemat postępowania przy ocenie usztywnienia rękawic skórzanych
Schemat postępowania przy ocenie usztywnienia rękawic skórzanych
Usztywnienie materiału w skórzanej rękawicy
Usztywnienie materiału w skórzanej rękawicy

Rękawice z włókien aramidowych

Odbarwienia rękawic ochronnych wykonanych z włókien aramidowych mogą powstawać w wyniku wystawienia ich na promieniowanie światła. Powstałe w konsekwencji zmiany mogą mieć wpływ na zmniejszenie właściwości ochronnych rękawic.

Przebarwienia rękawic

Metoda kontroli

W celach kontrolnych należy porównać rękawice użytkowane, które zostały oczyszczone z nowymi, jeszcze nie używanymi, lub – jeśli nie jest to możliwe – z wnętrzem rękawic, które nie były wystawione na działanie czynników zewnętrznych.

Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeśli zaobserwujemy przebarwienia materiału rękawic utrzymujące się po procesie czyszczenia.

Przykład przebarwień rękawic aramidowych, które są wynikiem działania promieniowania ultrafioletowego:

Przebarwienia rękawic wykonanych z włókien aramidowych
Zaobserwowane zmiany barwy w stosunku do nowych nieużywanych rękawic

Zabrudzenia rękawic

Metoda kontroli

Rękawice poddajemy dokładnym oględzinom pod względem pojawienia się zabrudzeń na dużej powierzchni.

Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeśli zaobserwowanych zabrudzeń nie można usunąć rekomendowanymi przez producenta sposobami czyszczenia, a także konserwacji. Zabrudzenia mogą powodować obniżenie właściwości ochronnych rękawic.

Przykład zabrudzenia rękawic substancjami olejowymi:

Rękawice z włókien aramidowych zabrudzone substancjami olejowymi
Rękawice z włókien aramidowych zabrudzone substancjami olejowymi

Sprawdzanie rękawic chroniących przed czynnikami mechanicznymi

Biorąc pod uwagę duże podobieństwo używanych konstrukcji i materiałów, do oceny przydatności do użytku rękawic chroniących przed czynnikami mechanicznymi można stosować sposoby oceny uszkodzeń rękawic chroniących przed czynnikami termicznymi.

Metoda kontroli

Wykonujemy szczegółowe oględziny rękawic pod kątem pojawienia się uszkodzeń, np. pęknięć, przetarć, przekłuć, itp.

Wynik

Za wynik negatywny należy uznać uszkodzenia podobne do uszkodzeń przedstawionych na rysunkach:

"<yoastmark

"<yoastmark

"<yoastmark

Przecięcie tkaniny rękawic chroniących przed czynnikami mechanicznymi
Przecięcie tkaniny rękawic chroniących przed czynnikami mechanicznymi
Przetarcia tkaniny rękawic chroniących przed czynnikami mechanicznymi
Przetarcia tkaniny rękawic chroniących przed czynnikami mechanicznymi
Przetarcia szwów w rękawicach skórzano-tkaninowych - przegląd rękawic ochronnych
Przetarcia szwów w rękawicach skórzano-tkaninowych – przegląd rękawic ochronnych

Sprawdzanie rękawic chroniących przed przecięciem nożami ręcznymi, wykonanych z plecionek pierścieni metalowych

Metoda kontroli

Należy dokonać dokładnych oględzin rękawic pod względem wystąpienia uszkodzeń w formie przerwania i zmiażdżenia pierścieni metalowych, ubytków w formie dziur oraz korozji.

Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeśli zaobserwujemy uszkodzenia podobne do przedstawionych na rysunku.

Uszkodzenia rękawic wykonanych z plecionki pierścieni metalowych
Uszkodzenia rękawic wykonanych z plecionki pierścieni metalowych

Sprawdzanie rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi

Metoda kontroli

Wykonujemy szczegółowe oględziny materiałów, z których wykonano rękawice, pod względem wystąpienia następujących rodzajów uszkodzeń:

 • zmiany barwy
 • przetarcia, pęknięcia, przekłucia
 • zmiany grubości materiału
Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeżeli zaobserwujemy:

 • rozwarstwienia materiału i odrywanie się jego płatów czy też warstw
 • pęknięcia i przetarcia materiałów nie tylko powierzchniowe, ale także na całej jego grubości
 • przebarwienia w postaci drobnych, gęsto rozmieszczonych kropek lub większych plam na powierzchni rękawic
 • spęcznienia materiału lub też pęcherze
 • przekłucia, a także przecięcia materiałów
 • zniekształcenia związane z działaniem czynników mechanicznych (np. zmiana grubości, pofałdowania i towarzysząca im zmiana intensywności zabarwienia materiału)

Przykłady uszkodzeń rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi:

Zmiany materiałowe w postaci przebarwień
Zmiany materiałowe w postaci przebarwień
Uszkodzenia mechaniczne
Uszkodzenia mechaniczne
Uszkodzenia mechaniczne rękawic - przegląd rękawic ochronnych
Uszkodzenia mechaniczne rękawic – przegląd rękawic ochronnych

Sprawdzanie wyściółek rękawic

Nadrzędnym zadaniem wyściółek rękawic, zapewniającym podniesienie komfortu użytkowania, jest wchłanianie potu.

Metoda kontroli

W celu sprawdzenia wyściółek należy:

 • wywinąć rękawice na zewnętrzną stronę
 • dokonać kontroli wzrokowej wewnętrznej części rękawic pod względem przetarcia materiału oraz rozpruć szwów wyściółek
 • po stwierdzeniu zniszczeń szwów w postaci przetarć, zaciągnięć, przerwań itd., przeprowadzić badania sprawdzające trwałość połączeń/szwów. W tym celu należy:
 • uchwycić rękawice po obu stronach szwów, chwytając poszczególne części
 • rękawic kciukami i palcami wskazującymi obu rąk
 • spróbować rozerwać części rękawic połączone szwami
Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeżeli zauważymy:

 • przetarcie wyściółki
 • dziury ujawniające kolejną warstwę materiału
 • uszkodzenia szwów powodujące oddzielenie wyściółki od pozostałej części rękawicy.

Przykłady uszkodzeń rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi:

Uszkodzenia wyściółki rękawicy powlekanej
Uszkodzenia wyściółki rękawicy powlekanej
Uszkodzenia wyściółek - przegląd rękawic ochronnych
Uszkodzenia wyściółek – przegląd rękawic ochronnych

Oferujemy pomoc w przeglądach środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży, butów roboczych i ochronnych, a także środków ochrony rąk.

Dowiedz się więcej. Tel. 68 411 40 00

Komentarze (7)

Treść komentarza

Rękawice należy wybrać w zależności od poziomu ryzyka, przed jakim mają chronić. Inne wybierze ogrodnik, inne spawacz, a inne pracownik sortowni. Przeglądy to podstawa jeśli chcemy mieć całe dłonie 😉

Dodaj komentarz