spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Sprawdzenie stanu technicznego środków ochrony nóg – przegląd obuwia ochronnego i roboczego

18 lipca 2019 15

Buty ochronne, robocze, zawodowe – różnice

Obuwie ochronne, robocze i zawodowe to nie to samo, choć w potocznym języku często występują zamiennie. Mimo tego, przegląd obuwia ochronnego, roboczego czy zawodowego jest konieczny w celu potwierdzenia właściwości butów, służących zabezpieczeniu pracowników przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników.

Obuwie ochronne jest stosowane do ochrony stóp i nóg przed czynnikami zewnętrznymi. Mogą one wywołać oparzenia, a także uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, itd. Buty najczęściej chronią przed kilkoma rodzajami zagrożeń naraz. Stopień ochrony zależy m.in. od tworzyw i materiałów użytych do ich wykonania, samej konstrukcji czy też wyposażenia w elementy dodatkowe. Są nimi, np. podnoski (noski), wkładki antyprzebiciowe, ochrony kostki, itp.

Obuwie nie posiadające właściwości ochronnych, a przeznaczone do stosowania w miejscu pracy ze względów: sanitarnych, higienicznych, technicznych lub w celu niezniszczenia obuwia prywatnego pracowników, to obuwie zawodowe. Nie mają one podnosków chroniących

Czym jest zatem obuwie robocze? Najczęściej jest to określenie wszystkich butów, czy to ochronnych czy zawodowych – przeznaczonych do pracy. Natomiast w wielu miejscach spotyka się tę nazwę zamiennie z obuwiem zawodowym.

Co składa się na kontrolę stanu technicznego obuwia ochronnego?

 • Monitorowanie terminów zachowania parametrów ochronnych butów – zgodnie z instrukcją użytkowania oraz znakowania,
 • Wizualna ocena różnych ewentualnych wad i defektów obuwia,
 • Przeprowadzenie badań, które są opisane poniżej.

Uwaga! Jeśli próba kontrolna zakończy się wynikiem niesatysfakcjonującym lub zauważymy zmiany, które mogły zostać spowodowane na skutek uszkodzeń obuwia, może to może to być znakiem utraty właściwości ochronnych obuwia. W takiej sytuacji buty należy wycofać z użytkowania i przekazać do ponownych oględzin i oceny przez producenta lub też innej osoby posiadającej odpowiedni zakres wiedzy w tej dziedzinie.

Szukasz butów roboczych i ochronnych dla siebie i swoich pracowników? W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę obuwia renomowanych producentów w atrakcyjnych cenach. Sprawdź szczegóły na stronie.

Sprawdzenie podeszew obuwia

Wytarcie materiałów podeszew i występów urzeźbienia obuwia

Wytarcie materiałów podeszew lub występów urzeźbienia jest związane z różnymi konstrukcjami obuwia ochronnego. Głównymi źródłami tego typu uszkodzeń mogą być:

 • długi czas używania butów,
 • wykorzystanie butów w pracach na podłożu o dużym współczynniku tarcia,
 • ukształtowanie stóp użytkownika.

Powyższe zmiany mogą wpływać na spadek właściwości ochronnych butów, w tym: utratę przyczepności i ochrony przed poślizgiem. Niestety wytarcie podeszew i zmniejszenie ich grubości może mieć duży wpływ na ograniczenie i zmniejszenie ochrony spodu obuwia przed kontaktem z podłożem o wysokiej, a także niskiej temperaturze.

Metoda sprawdzania

W zakresie kontroli należy:

 • wstępnie ocenić podeszwy obuwia i sprawdzić czy występują wytarcia materiału,
 • ocenić grubość materiałów poprzez wgniatanie podeszew butów kciukiem – koniecznie w różnych częściach,
 • Jeśli zaobserwujemy widoczne ubytki i inne deformacje – obuwie należy bezzwłocznie wycofać z użytku.
Wynik

Za wynik negatywny kontroli należy uznać wytarcie tworzyw podeszew lub możliwe do wyczucia różnice w grubości materiałów podczas wgniatania ich kciukiem.

Przykłady uszkodzeń:

obuwie robocze
Wytarcie materiałów podeszew i występów urzeźbienia w obuwiu
sprawdzanie podeszew
Sprawdzenie grubości materiałów podeszew przez uciskanie i wgniatanie ich kciukiem

Pęknięcia i przecięcia podeszew

Metoda sprawdzania

Przecięcia i pęknięcia często mają związek z wytarciem materiału podeszew i urzeźbienia obuwia. Jest wiele powodów takich sytuacji, np. długi czas eksploatacji obuwia czy też nadepnięcie na ostre przedmioty. Aby sprawdzić uszkodzenia w tym zakresie, należy podjąć próby polegające na zginaniu podeszew.

obuwie robocze - pęknięcia i przecięcia
Sprawdzenie podeszew obuwia pod kątem wystąpienia pęknięć i przecięć
Wynik

Jeśli na podeszwach są widoczne pęknięcia i przecięcia to wynik kontroli jest negatywny.

Przykładowe uszkodzenia wymagające wycofania obuwia z użytkowania:

obuwie robocze - przecięcie podeszwy
Przecięcie podeszwy

Uszkodzenia termiczne podeszew

Metoda sprawdzania

Uszkodzenia termiczne podeszew mogą być spowodowane nadepnięciem na gorące podłoże czy też przedmioty lub skutkiem działania płomieni ognia. Aby ocenić stopień uszkodzenia należy wychwycić wszelkie stopienia, zwęglenia i przebarwienia tworzyw, a także materiałów.

Wynik

Wszystkie zmiany tworzyw podeszew spowodowane działaniem wysokiej temperatury, w tym częściowe lub całkowite stopienia, zwęglenia, wykruszanie się części materiałów, czy też przebarwienia, dają wynik negatywny przeprowadzanej kontroli.

Przykładowe uszkodzenie wymagające wycofania obuwia z użytkowania:

odzież ochronna - uszkodzenia termiczne
Uszkodzenia termiczne podeszwy obuwia

Rozwarstwianie podeszew

Jakie są powody rozwarstwiania podeszew obuwia?

 • Styczność obuwia z gorącym czy też zimnym podłożem,
 • Nieodpowiednia konserwacja i sposób wykorzystywania obuwia, np. przechowywanie w złych warunkach,
 • Uszkodzenia mechaniczne typu: przecięcia czy też przetarcia szwów łączących warstwy podeszew.
Metoda sprawdzania

W ułożeniu bocznym obuwia – wykonać badanie metodą zginania. Tu należy dodać, że problem rozwarstwiania podeszew dotyczy szczególnie części przedniej obuwia, rzadziej obcasów.

Wynik

Za wynik negatywny sprawdzenia należy uznać:

 • oddzielanie się warstw podeszew,
 • dziury między warstwami podeszew pojawiające się w trakcie zginania.

Przykładowe uszkodzenie wymagające wycofania obuwia z użytkowania:

obuwie ochronne - rozwartwienie podeszwy
Rozwarstwienie podeszew wielowarstwowych w obuwiu skórzanym

Sprawdzanie wierzchów obuwia

Uszkodzenia materiałów wierzchów obuwia mogą powodować czynniki:

 • mechaniczne, np. uderzenia spadających przedmiotów z ostrymi krawędziami – w ich wyniku powstają ubytki takie jak: przecięcia, przetarcia, przekłucia,
 • chemiczne, powodujące przebarwienia czy też zmiany struktury materiałów wierzchów, polegające na występowaniu zgrubień, fałd itp. np. kwasy, zasady, rozpuszczalniki, farby, oleje, smary,
 • termiczne (np. gorącego podłoża i innych przedmiotów, płomienia, rozprysków stopionych metali) powodujących skurczenie, zwęglenie lub przetopienie materiałów wierzchów obuwia.

Uszkodzenia mechaniczne materiałów wierzchów – przetarcia i pęknięcia materiału

Metoda sprawdzania

Należy sprawdzić czy zewnętrzny materiał jest: chropowaty, pęknięty, zarysowany czy wgnieciony. Miejsca, w których zauważono takie zmiany materiałowe, należy poddać:

 • zginaniu i zgniataniu,
 • wgniataniu palcami od zewnątrz i od środka.
buty robocze - pęknięcia
Sposób kontroli pęknięć wierzchów obuwia
obuwie ochronne - przecięcia
Sprawdzenie przecięć wierzchów obuwia
Wynik

Jeśli zostaną zauważone uszkodzenia typu: dziury, przetarcia czy też zgniecenia, wywołujące zmianę grubości, to wynik badania jest negatywny.

Przykładowe uszkodzenia wymagające wycofania obuwia z użytkowania:

buty ochronne - przetarcia i peknięcia
A – przetarcie wierzchu obuwia skórzanego, B – pęknięcia materiałów wierzchów obuwia całogumowego.

Uszkodzenia termiczne wierzchów obuwia

Metoda sprawdzania

Należy sprawdzić czy zewnętrzny materiał jest: skurczony, zdeformowany, zwęglony czy przetopiony. Trzeba również sprawdzić materiały po stronie wewnętrznej butów – sprawdzając wewnętrzną powierzchnię obuwia dłonią.

Wynik

Jeśli zostaną zauważone uszkodzenia typu: skurczenie, przepalenie i stopienie części wierzchniej, a także zmiany po stronie wewnętrznej, rozpoznanej na podstawie dotyku, to wynik kontroli jest negatywny.

Przykładowe uszkodzenie wymagające wycofania obuwia z użytkowania:

obuwie ochronne - uszkodzenia termiczne
Uszkodzenia termiczne materiałów wierzchów obuwia

Uszkodzenia szwów

Metoda sprawdzania

Ocenić konstrukcję podeszew i wierzchów odnośnie rozpruć. Widoczne zniszczenia szwów takie jak: przetarcia, przerwania, zaciągnięcia, przepalenia, itp., są punktem wyjścia do przeprowadzenia badań sprawdzających trwałość połączeń i szwów.

Aby sprawdzić trwałość szwów i innych połączeń należy:

 • kciukami i palcami wskazującymi obu rąk chwycić poszczególne elementy obuwia po obu stronach szwów,
 • w miejscach, które są trudno dostępne podważyć palcami połączone szwem elementy i spróbować rozerwać części obuwia połączone szwami.
Wynik

Wykryte uszkodzenia szwów powodujące oddzielanie się poszczególnych elementów obuwia dają wynik negatywny kontroli.

Metodę sprawdzania szwów oraz przykładowe uszkodzenie wymagające wycofania obuwia z użytkowania:

obuwie ochronne - uszkodzenie szwów
Uszkodzenia szwów łączących elementy obuwia

Sprawdzanie elementów dodatkowych obuwia

Uszkodzenia elementów zapewniających dopasowanie i regulację tęgości obuwia

Metoda sprawdzania elementów dodatkowych obuwia

Aby przeprowadzić kontrolę elementów zapewniających regulację tęgości i dostosowanie butów ochronnych trzeba dokładnie obejrzeć sznurówkizapięcia takie jak: zamki błyskawiczne, klamry, zatrzaski, a także elementy ich łączenia z materiałami obuwia, np. nity i szwy. Następnie należy wykonać testy, które polegają na kilkukrotnym zapięciu i rozpięciu tych połączeń.

Wynik

Za wynik negatywny kontroli należy uznać:

 • brak możliwości lub problem w zapięciu i rozpięciu zamków, zatrzasków, klamer, itd.,
 • uszkodzenia nitek, szwów i innych połączeń elementów, które umożliwiają regulację szerokości butów i ich dopasowanie do nóg,
 • uszkodzenia części elementów pozwalających na dopasowanie i regulację tęgości obuwia,
 • niejednolite nachodzenie ząbków zamków błyskawicznych czy też rozwarstwianie.

UWAGA! Uszkodzone sznurowadła – należy wymienić na nowe.

Przykładowe uszkodzenia wymagające wycofania obuwia z użytkowania:

obuwie robocze - uszkodzenia regulacji
Uszkodzenia elementów regulujących tęgość obuwia, A – klamry zapinającej, B – sznurowadła i zakładki na wierzch obuwia
Przegląd obuwia roboczego - uszkodzenia zamka błyskawicznego
Uszkodzenia zamka błyskawicznego

Sprawdzanie podnosków

Jakie są powody uszkodzeń podnosków?

 • ,,zmęczenie” materiałów podnosków na skutek wielokrotnych uderzeń czy też ściskania obuwia,
 • działania zbyt dużej siły uderzenia jak również ściskania,
 • nieodpowiedniego przechowywania i konserwacji obuwia,
 • zbyt długiego korzystania, które jest niezgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji użytkowania butów.
Metoda sprawdzania podnosków

Aby dokonać kontroli należy:

 • wizualnie ocenić obuwie, aby wykryć miejsca wskazujące na uderzenia czy też wgniecenia części palcowej,
 • przeprowadzić badania polegające na ugniataniu podnosków palcami rąk,
 • przeprowadzić ocenę wzrokową podeszew obuwia w celu wykrycia deformacji, które mogą być rezultatem uszkodzeń podnosków,
  • w tym celu należy położyć buty podeszwą na płaskim podłożu i sprawdzić, czy cała powierzchnia podeszwy przywiera do podłoża,
 • włożyć rękę wewnątrz butów i stwierdzić, czy w części palcowej nie występują pęknięcia, zgrubienia, ostre krawędzie, bądź też inne nieprawidłowości wskazujące na uszkodzenia podnosków.
Wynik

Za wynik negatywny kontroli należy uznać:

 • wgłębienia i przecięcia materiałów wierzchów butów w części palców,
 • deformacje części wierzchniej i podeszew w części przedniej obuwia, które wskazują na uszkodzenia typu zgniecenia i pęknięcia podnosków,
 • różne pęknięcia, zgrubienia i deformacje w środku obuwia, w tym w części osłaniającej palce nóg.

Przykładowe uszkodzenia wymagające wycofania obuwia z użytkowania:

Przegląd obuwia ochronnego - uszkodzenia podnoska
Uszkodzenia podnoska w wyniku uderzenia spadającym przedmiotem (A), ściskania (B)
uszkodzenia nosków - przegląd butów roboczych
Uszkodzenia podnosków stwierdzonych na podstawie oceny deformacji podeszew, gdzie strzałka to kierunek działania siły uderzenia lub zgniatania, deformacja w wynik działania siły

Sprawdzanie wkładek obuwia

Metoda sprawdzania wkładek butów ochronnych

Wkładki należy wyjąć z obuwia i dokładnie się im przyjrzeć. Należy zwrócić uwagę na ich grubośćuszkodzenia mechaniczne wskazujące na: przecięcie, przetarcie, rozwarstwienie, deformację czy też skurczenie materiału.

Wynik

Za wynik negatywny kontroli należy uznać:

 • zniekształcenie wkładek, które utrudnia włożenie i wyciągnięcie ich z butów,
 • zniszczenie, przecięcie, wytarcie czy też rozwarstwienie materiału wkładki.

Uwaga! Nienadające się do użytku wkładki należy oczywiście wymienić na nowe.

Przykładowe uszkodzenia wymagające wymiany wkładek obuwia:

przegląd obuwia ochronnego - uszkodzone wkładki
Uszkodzenia wkładek obuwia

Oferujemy pomoc w przeglądach środków ochrony indywidualnej, w tym butów roboczych i ochronnych. Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej.

 Tel. 68 411 40 00

Komentarze (15)

Treść komentarza

To jak szybko niszczą się buty w tych czasach to jest masakra… Już nawet nie mówię o tych roboczych. Co prawda reklamacje są często uwzględniane, ale kto wliczy w to czas stracony na wybieranie nowych…

Treść komentarza

Świetny artykuł, wszystko szczegółowo opisane! Szkoda, że nie trafiłam na niego przed zakupem obuwia. Polecacie jakiś konkretny model?

Treść komentarza

Wg mnie najważniejszy podnosek, tak żeby nie stracić palców 👍 lekkie przetarcia podeszwy, czy one wpłyną na bezpieczeństwo?:)

Treść komentarza

Podeszwa tez ważna, co jesli nadepniesz na gwoździa lub cokolwiek innego ostrego? Albo wejdziesz w jakąś plamę kwasu?

Treść komentarza

Haha, czasem sobie myślę, że warto by było mieć takie buty z podnoskiem w domu – żeby nie zahaczyć o nic boleśnie małym palcem 😂😂

Treść komentarza

Dobrze dobrane i odpowiednie jakościowo obuwie, chroni nie tylko stopy, ale również stawy kolanowe, biodrowe oraz kręgosłup. W obecnej chwili na rynku dostępnych jest wiele modeli, które przy nowoczesnych rozwiązaniach technicznych, posiadają podeszwy dokładnie dopasowane do rodzaju wykonywanych czynności, co pozwala na lepszą amortyzację czy mniejsze ryzyko utraty zdrowia podczas długiego czasu pracy w pozycji stojącej. Warto również na to zwrócić uwagę.

Dodaj komentarz