spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Sprawdzanie stanu technicznego przemysłowych hełmów ochronnych

17 września 2019 8

Normę EN 397 o tytule ,,Przemysłowy hełm ochronny” wyznaczono dla zminimalizowania liczby wypadków przy pracy oraz do ochrony pracownika w obszarze pracy przed urazem pochodzącym od spadającego przedmiotu, uderzeniem o nieruchomy przedmiot lub też siłami poprzecznego ścisku. Dlatego przegląd kasków i hełmów ochronnych jest niezbędny aby właśnie zminimalizować liczbę urazów poprzez sprawdzenie czy technicznie środek ochrony jest przydatny do użytku.

Skutki nienoszenia kasków i hełmów ochronnych

Trzeba pamiętać, że konsekwencją niezałożenia kasku ochronnego może być wiele bolesnych lub też nieodwracalnych urazów. Także brak prawidłowo założonego kasku w czasie wypadku może skutkować:

  • uszkodzeniem kręgosłupa
  • wstrząśnięciem mózgu
  • lekkimi obrażeniami głowy
  • pęknięciem czaszki
  • uszkodzenia ośrodka układu nerwowego

Przegląd kasków i hełmów ochronnych

Sprawdzanie skorupy hełmu

Metoda kontroli I

Sprawdzamy przydatność kasku do użycia poprzez nasłuchiwanie ewentualnego trzeszczenia w czasie ściskania skorupy kasku.

Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeśli usłyszymy trzaski materiału skorupy. Mogą one wskazywać na obecność mikropęknięć.

Sprawdzanie trzeszczenia skorupy hełmu - przegląd kasków i hełmów ochronnych
Sprawdzanie trzeszczenia skorupy hełmu
Metoda kontroli II

Przeprowadzamy szczegółowe oględziny skorupy hełmu pod kątem wystąpienia: zniekształceń, pęknięć, odbarwień dużych powierzchni, głębokich obtarć, poszczerbień brzegu lub też odprysków o dużej powierzchni na materiale skorupy.

Wynik

Za wynik negatywny należy uznać uszkodzenia typu: zauważalne wzrokowo deformacje, pęknięcia powierzchniowe, a także przez całą grubość skorupy, poszczerbienia brzegów powodujące powstanie ostrych fragmentów, głębokie otarcia o dużych powierzchniach – powyżej 10% i wiele innych.

Przykładowe uszkodzenia wymagające wycofania hełmu z użytkowania:

Pęknięcia skorup hełmów
Pęknięcia skorup hełmów
Pęknięcia skorup hełmów
Pęknięcia skorup hełmów
Deformacja skorupy hełmu
Deformacja skorupy hełmu
Odbarwienia dużych powierzchni skorupy hełmu
Odbarwienia dużych powierzchni skorupy hełmu
Odbarwienia dużych powierzchni skorupy hełmu
Odbarwienia dużych powierzchni skorupy hełmu
Przebarwienia i głębokie obtarcia powierzchni skorupy hełmu
Przebarwienia i głębokie obtarcia powierzchni skorupy hełmu
Odpryski o dużej powierzchni materiału skorupy
Odpryski o dużej powierzchni materiału skorupy
Poszczerbienia brzegu skorupy
Poszczerbienia brzegu skorupy

Sprawdzanie więźby hełmu

Metoda kontroli I

Jedną ręką należy trzymać skorupę hełmu, a drugą zacisnąć w pięść i nacisnąć na więźbę (szkielet). Następnie należy sprawdzić czy nie następuje oddzielenie skorupy od więźby lub też przerwanie jej pasów.

Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeżeli zaobserwujemy oddzielenie skorupy hełmu od szkieletu lub też zerwanie jej pasów.

Sprawdzanie więźby hełmu
Sprawdzanie więźby hełmu
Metoda kontroli II

Sprawdzamy szczegółowo hełm pod kątem wystąpienia: uszkodzeń zaczepów łączących więźbę ze skorupą, gniazd zaczepów w skorupie, taśm więźby, a także mocnego zabrudzenia taśm więźby.

Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeżeli zaobserwujemy uszkodzenia typu: pęknięcia lub zniekształcenia gniazd zaczepów w skorupie, zaczepów łączących więźbę ze skorupą, przecięcia taśm szkieletu, poprucie ich szwów, mocne zabrudzenia taśm więźby.

Przykładowe uszkodzenia wymagające wycofania hełmu z użytkowania:

Uszkodzenia gniazd więźby w skorupie hełmu
Uszkodzenia gniazd więźby w skorupie hełmu
Uszkodzenia zaczepów więźby
Uszkodzenia zaczepów więźby
Silne zabrudzenia taśm więźb
Silne zabrudzenia taśm więźb
Uszkodzenia taśm więźby
Uszkodzenia taśm więźby

Sprawdzanie pasa głównego hełmu

Metoda kontroli I

Jedną ręką chwytamy pas główny, drugą – brzeg skorupy. Następnie sprawdzamy, czy pas główny nie oddziela się od skorupy hełmu.

Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeżeli zaobserwujemy oddzielenie się pasa głównego od skorupy hełmu.

Sprawdzanie połączenia pasa głównego ze skorupą hełmu
Sprawdzanie połączenia pasa głównego ze skorupą hełmu
Metoda kontroli II

Chwytamy pas główny tak, aby można było naprzemiennie lekko ściskać i rozciągać element regulacyjny kasku. Sprawdzamy czy w czasie ruchów nie następuje zmiana nastawionej długości pasa głównego.

Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeżeli zaobserwujemy zmianę nastawionej długości pasa głównego.

Sprawdzanie trwałości ustawienia długości pasa głównego
Sprawdzanie trwałości ustawienia długości pasa głównego
Metoda kontroli III

Dokonujemy szczegółowych oględzin pasa głównego pod kątem wystąpienia: uszkodzeń elementów regulacji długości i wysokości noszenia, a także zabrudzenia potnika.

Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeżeli zaobserwujemy uszkodzenia typu: pęknięcia, zniekształcenia lub niekompletność elementów regulacji długości, a także elementów regulacji wysokości noszenia oraz silne zabrudzenia potnika.

Przykładowe uszkodzenia wymagające wycofania hełmu:

Uszkodzenia regulatorów długości pasów głównych
Uszkodzenia regulatorów długości pasów głównych
Silne zabrudzenie potnika
Silne zabrudzenie potnika
Uszkodzenia regulatorów wysokości noszenia
Uszkodzenia regulatorów wysokości noszenia

Sprawdzanie paska podbródkowego

Metoda kontroli I

Chwytamy palcami pasek i delikatnie pociągając sprawdzić, czy element regulacyjny długości nie zmienia swojej nastawy.

Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeśli zaobserwujemy zmianę długości paska podbródkowego spowodowaną powyższym rozciąganiem.

Sprawdzanie regulatora paska podbródkowego
Sprawdzanie regulatora paska podbródkowego
Metoda kontroli II

Wykonujemy oględziny paska podbródkowego pod kątem wystąpienia: uszkodzeń punktów mocowania, regulatora długości, zabrudzenia.

Wynik

Stwierdzamy wynik negatywny jeśli zaobserwujemy uszkodzenia takie jak: pęknięcie, zniekształcenie, złamanie lub niekompletność punktów mocowania, regulatora długości lub też mocne zabrudzenia taśmy paska podbródkowego.

Przykładowe uszkodzenia wymagające wycofania hełmu z użytkowania:

Uszkodzenia punktów mocowania paska podbródkowego - Przegląd kasków i hełmów ochronnych
Uszkodzenia punktów mocowania paska podbródkowego

 

Oferujemy pomoc w przeglądach środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży, butów roboczych i ochronnych, a także hełmów i kasków przemysłowych.

Więcej informacji pod numerem 68 411 40 00.

Komentarze (8)

Dodaj komentarz