spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Czy nowa norma PN-EN ISO 7010 nakłada obowiązek wymiany oznakowania bezpieczeństwa?

27 czerwca 2016 7

Ze znakami bezpieczeństwa, również już z tymi wg normy PN-EN ISO 7010, spotykamy się w zakładach pracy oraz miejscach takich, jak np. centra handlowe, szpitale, szkoły, czy inne obiekty użyteczności publicznej. Za ich umieszczenie odpowiedzialni są pracodawcy oraz odpowiednio właściciele, bądź zarządcy budynków.

Dotychczasowo obowiązujące normy a norma PN-EN ISO 7010

Dotychczasowo obowiązywały dwie normy dotyczące oznakowania przeciwpożarowego: PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa i PN-N-01256-04:1997 Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe oraz norma dotycząca oznakowania ewakuacyjnego PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja.

Obecnie normę PN-N-01256-01:1992 zastępuje międzynarodowa norma PN-EN ISO 7010:2012.

Czy teraz obowiązuje tylko norma PN-EN ISO 7010?

Poprzednie wymagania zawarte w normie PN-92/N-01256/01, zostały wycofane przez Komitet Techniczny PKN. Pomimo tego, ważność dopuszczeń wg tej poprzedniej normy wciąż obowiązuje. Znaki te są w dalszym ciągu w sprzedaży i będą dostępne aż do końca ważności certyfikatów. Certyfikaty według wymogów starych norm stracą ważność w ciągu następnych kilku lat, w zależności od danego producenta.

Czy należy wymienić znaki wykonane wg poprzedniej normy na nowe – PN-EN ISO 7010?

Wprowadzenie nowej normy nie skutkuje obowiązkiem wymiany istniejącego w budynku oznakowania bezpieczeństwa. Dobrą praktyką jest jednak stosowanie znaków zgodnych z normą PN-EN ISO 7010:2012; przy uzupełnianiu braków, doposażeniu budynku lub niezbędnej wymianie znaków, wynikającej z ich uszkodzenia. Oczywiście pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie spowodują problemów z czytelnością oznakowania dla użytkowników budynku, np. dotyczącą kierunków ewakuacji. Sytuacja taka może pojawić się np. w przypadku, gdy widoczne na drodze ewakuacyjnej będą dwa znaki „wyjście ewakuacyjne” wg standardów dwóch różnych norm. Znak „wyjście ewakuacyjne” z normy europejskiej oznaczał dotychczasowo „drzwi ewakuacyjne”. Obecnie znak ten przedstawia się jako wyjście ewakuacyjne lewo lub prawostronne.

Graficzny wygląd nowych znaków wg normy PN-EN ISO 7010

Jak wyglądały przykładowe znaki bezpieczeństwa wg poprzednich norm, a jak wyglądają znaki bezpieczeństwa wg nowej normy, najlepiej prezentuje poniższa grafika.

 

 

zmiana znaków norma iso 7010
Znaki wg nowej normy PN-EN ISO 7010

 

Zarówno wg ekspertów, jak i laików, obecne znaki bezpieczeństwa są lepiej widoczne i wyróżniające się na ścianach budynków, niż poprzednie.

Zalety stosowania znaków bezpieczeństwa wg normy PN-EN ISO 7010

Zaletą stosowania znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej, zgodnych z nową normą, jest ich międzynarodowy charakter i duża rozpoznawalność. Unijne procedury dążą do ujednolicania także znaków bezpieczeństwa. Wielu właścicieli firm, czy zarządców obiektów użyteczności publicznej, pragnie zamieszczać w swoich budynkach znaki zgodne z międzynarodowymi standardami oznakowania. Przez wzgląd m.in. na rosnący w Polsce ruch turystyczny, czy na coraz większą skalę prowadzenia ponadgranicznych interesów, nawet w miejscach, w których już zastosowano oznakowania ewakuacyjne, czy też ochrony przeciwpożarowej według wzorów z 1992 roku, warto promować stosowanie nowych znaków. Są one bardziej intuicyjne i mogą skuteczniej przyczynić się do podnoszenia ogólnych standardów bezpieczeństwa.

Jak sprawdzić czy zakup nowych znaków bezpieczeństwa będzie odpowiadał normie PN-EN ISO 7010?

Sposobem sprawdzenia czy kupowane, a następnie instalowane znaki spełniają wymagania obowiązującej normy, jest zapoznanie się u dostawcy z aktualnością treści certyfikatu wydanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji na dany produkt.

Znaki bezpieczeństwa, zgodne z obowiązującymi normami, znajdziesz w naszym sklepie. W bogatej ofercie znajdują się znaki ewakuacyjne, znaki przeciwpożarowe , znaki bhp oraz znaki elektryczne. Największa w Polsce oferta znaków online!

Znaki ewakuacyjne

Obecnie obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące znaków ewakuacyjnych stosowanych do oznaczania drogi ewakuacyjnej i czynności związanych z ewakuacją są zawarte w dwóch równoważnych normach: PN-92/N-01256/02 i PN-EN ISO 7010:2012. W naszej ofercie znajdziesz znaki ewakuacyjne zgodne z obiema normami.

Znaki przeciwpożarowe

Poprzednie wymagania dla znaków ochrony przeciwpożarowej są zawarte w normie PN-92/N-01256/01, którą wycofał Komitet Techniczny PKN z końcem 2013 r., przy jednoczesnym utrzymaniu przez administrację państwową ważności dopuszczeń do użytkowania dla znaków przeciwpożarowych wg tej normy.  Obecnie w Polsce obowiązują wymagania dotyczące znaków ochrony przeciwpożarowej, zawarte w normie PN-EN ISO 7010:2012. W naszej ofercie znajdziesz znaki ewakuacyjne zgodne z obydwiema normami.

Znaki BHP i znaki elektryczne

W naszej ofercie znajdują się znaki nakazu, znaki ostrzegawcze, znaki informacyjne, zgodne z normą PN-EN ISO 7010:2012 oraz znaki elektryczne, wg normy PN-88/E-08501.

Niezależnie od stosowanej normy, nie ulega wątpliwości, że znaki bezpieczeństwa niejednokrotnie przyczyniają się do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Ich obecność w zakładach pracy i w obiektach użyteczności publicznej jest symbolem bezpieczeństwa.

 

Komentarze (7)

Treść komentarza

No tak, odkrycie na miarę nobla to nie jest, ale faktycznie, niektóre znaki po wprowadzeniu nowych norm stały się bardziej widoczne. Czemu nie wymieniać na nowe, ludzie mamy 21 wiek, idziemy do przodu.

Treść komentarza

Wiele razy nawet będąc uczniem, przekazano nam informacje o planach ewakuacji itp. , ale podczas takiej planowanej ewakuacji nie zwracało się na znaki szczególnej uwagi, nie trudno sobie wyobrazić co dzieje się w przypadku prawdziwej ewakuacji.
Teraz znaki są bardziej rzucające się w oczy, ale też powinny być umiejscowione w dużo lepszych miejscach. Nie mówię oczywiście, że wszędzie tak jest.

Treść komentarza

Ta nowa norma PN-EN ISO 7010 powinna nakładać obowiązek wymiany oznakowania bezpieczeństwa , nowe znaki zdecydowanie są bardziej rzucające się w oczy. I nie rozumiem innych dlaczego piszą inaczej

Treść komentarza

Nie tyle co są bardziej rzucające się w oczy co łatwiejsze do zrozumienia w przypadku szybkiej ewakuacji i tym podobnych. Przynajmniej takie jest moje rozumowanie.

Dodaj komentarz