spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Odszkodowanie jednorazowe za śmierć pracownika

18 sierpnia 2016 1

Wypadek przy pracy może być brzemienny w skutkach. Tylko w 2015 roku w Polsce było 303 śmiertelnych wypadków w pracy. Często rodziny ofiar pozostają same, nie tylko z żalem, ale również z ciężką sytuacją materialną. Nasuwają się więc pytania kiedy i komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie za śmierć pracownika oraz w jakiej kwocie?

Jeśli pracownik zginął wskutek wypadku przy pracy, to jednorazowe odszkodowanie przysługuje członkom jego rodziny. Odszkodowanie to przysługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy rencisty, który był uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego.

Odszkodowanie za  śmierć pracownika – którzy członkowie rodziny są uprawnieni?

Członkami rodziny uprawnionymi do odszkodowania są:

 • Małżonek – przy czym jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje małżonkowi w przypadku orzeczonej separacji.
 • Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci i wnuki przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty warunki uzyskania renty rodzinnej.
 • Rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

Jednorazowe odszkodowanie za śmierć pracownika nie przysługuje rodzinie zmarłego, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy.

Wysokość odszkodowania za śmierć pracownika

W przypadku, kiedy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest tylko jeden członek rodziny zmarłego pracownika lub rencisty, przysługuje ono w wysokości:

 • 18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionymi są małżonek lub dziecko;
 • 9-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawniony jest inny członek rodziny.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci pracownika lub rencisty, który zmarł wskutek wypadku przy pracy pomniejsza się o kwotę jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wypłaconego temu pracownikowi lub renciście.

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

 • 58 050 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty.
 • 29 025 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko.
 • 58 050 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 11 287 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania, przysługującego na każde z tych dzieci.
 • 58 050 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 11 287 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania, przysługującego na drugie i każde następne dziecko.
 • 11 287 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania, przysługującego małżonkowi lub dzieciom.
 • 29 025 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 11 287 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania, przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Pamiętaj, że podstawą występowania z wnioskiem do ZUS o wypłatę świadczenia jest prawidłowo sporządzona dokumentacja powypadkowa

Jeżeli chcesz mieć prawidłowo wypełnioną dokumentację powypadkową i uniknąć problemów z ZUS, skontaktuj się z nami. Prawidłowo przygotujemy i przeprowadzimy całe postępowanie powypadkowe.

Zapraszamy do kontaktu.

Komentarze (1)

Dodaj komentarz