spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Odszkodowanie jednorazowe za śmierć pracownika

18 sierpnia 2016 4

Wypadek przy pracy może być brzemienny w skutkach. Tylko w 2015 roku w Polsce było 303 śmiertelnych wypadków w pracy. Często rodziny ofiar pozostają same, nie tylko z żalem, ale również z ciężką sytuacją materialną. Nasuwają się więc pytania kiedy i komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie za śmierć pracownika oraz w jakiej kwocie?

Jeśli pracownik zginął wskutek wypadku przy pracy, to jednorazowe odszkodowanie przysługuje członkom jego rodziny. Odszkodowanie to przysługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy rencisty, który był uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego.

Odszkodowanie za śmierć pracownika – którzy członkowie rodziny są uprawnieni?

Członkami rodziny uprawnionymi do odszkodowania są:

 • Małżonek – przy czym jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje małżonkowi w przypadku orzeczonej separacji.
 • Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci i wnuki przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty warunki uzyskania renty rodzinnej.
 • Rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

Jednorazowe odszkodowanie za śmierć pracownika nie przysługuje rodzinie zmarłego, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy.

Wysokość odszkodowania za śmierć pracownika

W przypadku, kiedy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest tylko jeden członek rodziny zmarłego pracownika lub rencisty, przysługuje ono w wysokości:

 • 18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionymi są małżonek lub dziecko;
 • 9-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawniony jest inny członek rodziny.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci pracownika lub rencisty, który zmarł wskutek wypadku przy pracy pomniejsza się o kwotę jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wypłaconego temu pracownikowi lub renciście.

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

 • 58 050 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty.
 • 29 025 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko.
 • 58 050 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 11 287 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania, przysługującego na każde z tych dzieci.
 • 58050 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 11287 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania, przysługującego na drugie i każde następne dziecko.
 • 11287 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania, przysługującego małżonkowi lub dzieciom.
 • 29025 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 11287 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania, przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Pamiętaj, że podstawą występowania z wnioskiem do ZUS o wypłatę świadczenia jest prawidłowo sporządzona dokumentacja powypadkowa

Jeżeli chcesz mieć prawidłowo wypełnioną dokumentację powypadkową i uniknąć problemów z ZUS, skontaktuj się z nami. Prawidłowo przygotujemy i przeprowadzimy całe postępowanie powypadkowe.

Tel. 68 411 40 00

Zapraszamy do kontaktu.

Komentarze (4)

Treść komentarza

Odszkodowanie jednorazowe za śmierć pracownika nie zrobi na takim przekręcie jakim jest ZUS, ale jak to się mówi grosz do grosza i nowe Ferrari… czy jakoś tak :/

Treść komentarza

To się nazywa znieczulica, i po trupach do celu… Po co komuś pomagać jak samemu ma się już wszystko :/

Treść komentarza

Czemu nie przeciwdziałać takim wypadkom. Niedawno, na tym blogu (który z resztą serdecznie każdemu polecam) czytałem wpis o zniesieniu przymusu szkolenia ppoż. Dlaczego by nie zrobić szkoleń przymusowych? Niestety są też sytuacje w których nie da się takiej kolei rzeczy uniknąć 🙁 W takich wypadkach takie odszkodowanie nawet w najmniejszy możliwy sposób znacznie pomaga rodzinie poszkodowanego.

Dodaj komentarz