spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Koniec okresowych szkoleń BHP

04 października 2017 9

Prawdopodobnie szykuje się koniec okresowych szkoleń BHP dla części pracowników administracyjno-biurowych.

koniec okresowych szkoleń BHP

 

Proponowane zamiany Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju przygotowało pakiet ponad 50 zmian, które mają uprościć prawo podatkowe i gospodarcze. W przekazanym właśnie do konsultacji projekcie znalazły się też dwie ważne zmiany Kodeksu pracy w zakresie przepisów BHP.

(…) Nasz projekt to ponad 50 uproszczeń, które sprawią, że w kieszeniach przedsiębiorców zostanie przez 10 lat przynajmniej 3,8 mld zł . Powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Zmiany obejmą m.in. podatki dochodowe, VAT, Ordynację podatkową czy ustawę o rachunkowości. Zakłada się też m.in. zmniejszenie wymogów w zakresie obowiązkowych szkoleń BHP. Proponuje się ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP pracowników administracyjnych i biurowych w tych branżach, które są najmniej wypadkowe.

Założenia projektu

Projekt zakłada ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach o najniższych wskaźnikach wypadkowości. Dotyczy to również warunków środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Kwestie dotyczące szkoleń okresowych reguluje prawo UE, jak również przepisach krajowe. Zgodnie z art. 12 dyrektywy Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1), pracodawca powinien zapewnić, aby każdy pracownik otrzymał odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, w szczególności w postaci przyswojenia informacji i instrukcji specyficznych dla swojego miejsca pracy lub rodzaju wykonywanych czynności:

  • podczas przyjmowania do pracy,
  • w wypadku przeniesienia na inne stanowisko robocze,
  • w przypadku wprowadzenia nowego wyposażenia lub zmiany wyposażenia miejsca pracy,
  • jeśli wprowadzi się nowe technologie.

Szkolenie powinno być:

  • dostosowane, z uwzględnieniem charakteru występujących nowych, czy też zmienionych zagrożeń,
  • powtarzane okresowo, jeżeli jest to konieczne.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, Kodeks pracy nazbyt rygorystycznie wdraża regulacje prawne powyższej dyrektywy w zakresie szkoleń, obejmując wszystkich pracowników obowiązkiem odbywania szkoleń okresowych, a nie jak to jest wskazane, tylko wtedy jeśli jest to konieczne i uzasadnione.

Przepis art. 237 (3) § 2 Kodeksu pracy stanowi, że „pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (…)”.

Z powołanej wyżej dyrektywy wynika, że szkolenie powinno być powtarzane, mając na względzie charakter zagrożeń oraz efektywność samego szkolenia. Po zmianie Kodeks pracy będzie również uwzględniał przypadki, w których pracownicy określonych grup zawodowych będą zwolnieni ze szkolenia okresowego, jeśli nie jest to wymagane ze względu na ewentualne zagrożenia, czy też efektywność szkolenia.

Co się zmieni, czy to koniec okresowych szkoleń BHP?

Proponowane rozwiązanie uzależnienia konieczność powtórzenia szkolenia BHP od kategorii ryzyka danej grupy działalności, określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1005) i odnosi się jedynie do pracowników administracyjno-biurowych.

Propozycja zakłada by szkolenia okresowe BHP nie były obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. /sklep/oznakowanie-bezpieczenstwa/znaki-ewakuacyjne/

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem zostało określonych 30 kategorii ryzyka. Propozycja obejmuje jedynie pierwsze 3 z 30, co stanowi 10% kategorii ryzyka, które nie byłby objęte obowiązkiem szkoleń okresowych, i dotyczy tylko pracowników administracyjno-biurowych.

Reasumując, prawdopodobnie czeka nas koniec okresowych szkoleń BHP

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń BHP dla wszystkich grup zawodowych.

Komentarze (9)

Treść komentarza

Nie bardzo rozumiem, dlaczego ma się ograniczać ilość szkoleń BHP?! Będąc w niektórych miejscach zauważyłem, że takie szkolenia powinny być częstsze i bardziej restrykcyjne 🙂

Treść komentarza

To że niektóre zawody są mniej wypadkowe nie powinno znaczyć, że idą w odstawkę. Ja jestem przeciwny takim rozwiązaniom.

Treść komentarza

Ciekawi mnie co się stanie po upływie 10 lat z tak ogromnym zasobami pieniędzy. Pewnie szefowie wysoko postawionych firm ubezpieczeniowych będą mieli na wakacje.

Treść komentarza

Może kiedyś znajdzie się w końcu ktoś uczciwy i takie wpisy jak „Koniec okresowych szkoleń BHP” będziemy mieli tylko we wspomnieniach 😉

Treść komentarza

Mówi się, że nadzieja jest matką głupich a jej brak jeszcze głupszych 🙂 Kto wie może ktoś przejrzy na oczy i bezpieczeństwo nie stanie się taką igłą w stogu siana 🙂

Treść komentarza

Również nie rozumiem zmniejszania wymogów co do szkoleń bhp…wydaje mi się, że w wielu firmach nadal traktuje się to jako „zbędny” obowiązek. To przecież kwestia bezpieczeństwa i dbałość o wszystkich, naprawdę warto o to zadbać 🙂

Dodaj komentarz