spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Czy można odbyć szkolenia BHP online?

08 lutego 2022 1

Wiemy, że każdy pracownik musi posiadać aktualne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecne czasy pandemii COVID-19 sprawiły, że pojawiły się problemy z przeprowadzaniem takich szkoleń. Nawet 60% przedsiębiorstw zatrudnia zewnętrznych inspektorów ds. BHP (dane CIOP), jednak niechętnie są oni „wpuszczani” na teren zakładu, szczególnie w momencie szczytów zakażeń kolejnych fal pandemii koronawirusa. W takim przypadku sprawdzą się szkolenia BHP online.

Czy szkolenia BHP online są zgodne z przepisami?

Szkolenia BHP online są legalną formą aktualizacji i ugruntowania wiedzy wszystkich pracowników, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia z zakresu BHP mają wpisaną dopuszczalną formę szkolenia samokształcenie kierowane. To znaczy, że w szkoleniach BHP online mogą brać udział: pracownicy administracyjno-biurowi, kierownicy i pracodawcy, pracownicy służby BHP, zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, a także pracownicy inżynieryjno-techniczni.

Co ciekawe, takie szkolenia przez Internet są zgodne z prawem nie za sprawą pandemii, ale od blisko 18 lat.

szkolenia bhp online

Rodzaje szkoleń online

Wyróżniamy dwa rodzaje szkoleń przez Internet.

Pierwszy z nich to nauka zdalna w czasie rzeczywistym, czyli webinarium. Ta forma umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym, a uczestnikami i w założeniu przypomina tradycyjne spotkanie. Za pośrednictwem Internetu pracownicy ,,na żywo”, za pomocą mikrofonu mogą zadawać pytania, a także brać czynny udział w szkoleniu. Możliwe do użycia są również kamerki i czaty, niezależnie od tego, która platformę komunikacji wybierze firma.

Drugi rodzaj szkolenia to samokształcenie kierowane. Zgodnie z rozporządzeniem (§ 1a pkt 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy):

Samokształcenie kierowane – rozumie się przez to formę szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Zatem pracownik ma dostęp w dowolnym miejscu i czasie do materiałów szkoleniowych w formie filmów, prezentacji, czy innych typu: przepisy prawne, skrypty czy zestawy pytań kontrolnych. Dodatkowo, w pracownik musi mieć możliwość kontaktu poprzez telefon czy pocztę email z inspektorem ds. BHP, który dane materiały mu zapewnia.

Szkolenia BHP w czasie pandemii

Szkolenia wstępne

Teoretycznie nie ma możliwości przeprowadzenia w formie e-learningu szkoleń wstępnych. Jednak z powodu pandemii COVID-19, stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązku w zakresie szkoleń BHP jest następujące:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego: pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym, pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych, pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2, ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Tu należy przypomnieć, że zgodnie z przepisami szkolenia wstępne przeprowadzane są w dwóch częściach: szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) oraz szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy).

Szkolenia okresowe

Również w zakresie przeprowadzania szkoleń okresowych stanowisko GIS jest dostosowane do pandemii koronawirusa:

W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

  • okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
  • w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Jak często przeprowadzać szkolenia?

Kwestie częstotliwości przeprowadzania szkoleń, ramowych programów tych szkoleń, a także formy, w jakiej powinny się odbyć, reguluje § 15 Rozporządzenia z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie wstępne BHPważne maksymalnie 12 miesięcy (kierownicy 6 miesięcy).
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczychważne maksymalnie 3 lata.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowychważne maksymalnie 6 lat.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznychważne maksymalnie 5 lat.
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawcy oraz osób kierujących pracownikamiważne maksymalnie na 5 lat.
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służb BHPważne maksymalnie 5 lat.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzamy je zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej. Kontakt tel. 68 411 40 49.

Komentarze (1)

Treść komentarza

Witam czy instruktaż ogólny BHP po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego może być przeprowadzany w formie webinaru?

Dodaj komentarz