spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

BHPEX wprowadza szkolenia wstępne BHP w języku ukraińskim

06 kwietnia 2022 0

W związku z rosnącą liczbą pracowników z Ukrainy uciekających z kraju przed wojną, do naszej dotychczasowej oferty wprowadzamy stacjonarne szkolenia wstępne bhp w języku ukraińskim. Szkolenie prowadzi specjalistka z Ukrainy, posiadająca uprawnienia inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy oraz biegle władająca językiem ukraińskim i rosyjskim, która została specjalnie zatrudniona aby sprostać stale rosnącemu zapotrzebowaniu naszych klientów na szkolenia w dziedzinie bhp pracowników z Ukrainy.

Do kogo kierowane są szkolenia wstępne BHP w języku ukraińskim?

Szkolenie kierujemy do obywateli Ukrainy chcących zatrudnić się w polskich zakładach pracy. Aby szkolenia były skuteczne, muszą być zrozumiałe dla obcojęzycznych pracowników. W BHPEX Ukraińcy będą mogli skorzystać z przygotowanych szkoleń BHP wstępnych w ich ojczystym języku. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich rozpoczynających zatrudnienie pracowników, w tym zapowiadanych w dużej mierze kobiet; m. in. fryzjerek, kosmetyczek, nauczycielek, pielęgniarek, sprzątaczek, pracowników produkcji, kierowców, pracowników administracyjno- biurowych, inżynierów, kierowników i tak dalej. Pozwoli to na rozpoczęcie pracy bezpiecznie i zgodnie z prawem.

Szkolenia wstępne BHP w języku ukraińskim – co mówi prawo?

Przepisy wprost nie wskazują języka, w jakim ma być przeprowadzone szkolenie bhp dla obcokrajowców. Zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu pracy – to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w firmie. Mieści się w tym obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatem pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez upewnienia się, że ma on wymagane kwalifikacje, odpowiednie umiejętności, a także wystarczającą znajomość przepisów prawa oraz zasad bhp.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, w których interesie jest pewność stanu BHP zakładu pracy oraz sugestiom obywateli Ukrainy, którzy mogą odbyć szkolenie w ich ojczystym języku.

Szkolenia wstępne BHP dla pracowników z Ukrainy

Szkolenia bhp odbywają się w oparciu o program, a ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy wykonywanej przez pracownika.

W programie szczegółowym formułuje się zagadnienia obejmujące trudności związane z wykonywaniem pracy przez obywateli Ukrainy w naszym kraju, w tym na dodatkowe zagrożenia z tym związane. Niebezpieczeństwa i zagrożenia również poddaje się ocenie ryzyka zawodowego.

Na koniec szkolenia wydajemy kartę szkolenia wstępnego podpisaną przez pracownika służby bhp oraz przez osobę odbywającą instruktaż. Dokument następnie przekazuje się pracodawcy, który przechowuje go w aktach osobowych pracownika.

Побачимось 🙂  (Do zobaczenia)

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym szkolenia wstępnego BHP w języku ukraińskim. Kontakt tel. 68 411 40 00.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz