spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Bezpłatne porady BHP w języku ukraińskim i rosyjskim / Безкоштовні консультації з охорони праці українською та російською мовами

15 czerwca 2022 0

Mając na uwadze prowadzone działania wojenne na szeroką skalę w Ukrainie mamy świadomość, że Wielu z Was zostało zmuszonych do opuszczenia swojego kraju rodzinnego, swoich domostw, do zmiany dotychczasowego trybu życia, a obecnie znaleźliście schronienie, pracę i perspektywę dłuższego pobytu na terenie Polski. Wyrażając zrozumienie i solidarność z Wami informujemy, że jeśli otrzymałeś status uchodźcy lub przebywasz na terenie Polski, masz pełny dostęp do polskiego rynku pracy zgodnie z prawem.

Bezpłatne porady BHP w języku ukraińskim i rosyjskim / Безкоштовні консультації з охорони праці українською та російською мовами

Tel. +48 68 411 40 80

Przymusowa relokacja jest trudna. Rozumiemy, że poruszanie się w gąszczu polskiego prawa może być dodatkowo stresujące i nie jest łatwe, a adaptacja i nauka języka polskiego wymaga czasu.

W tym trudnym dla Państwa czasie uważamy za swój obowiązek nieść pomoc i wsparcie za pośrednictwem naszej infolinii udzielając bezpłatnych porad w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, każdej potrzebującej osobie w językach ukraińskim, a nawet rosyjskim dla pracowników z Ukrainy, jak i dla polskich pracodawców zatrudniających Ukraińców.

Bezpłatne porady BHP w języku ukraińskim i rosyjskim

Dzwoń w każdym przypadku, jeśli masz pytania dotyczące:

 • bezpieczeństwa i ochrony pracy,
 • bezpiecznej organizacji prac;
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków;
 • obowiązków i uprawnień pracowników i pracodawców;
 • naruszeń prawa pracy itp.

Możesz skontaktować się z Centrum Edukacyjnym BHPEX pod numerem infolinii +48 68 411 40 80 w języku ukraińskim i rosyjskim oraz uzyskać profesjonalną poradę i odpowiedź na Twoje zapytanie. Konsultacje udzielane są bezpłatnie.

Posiadamy wymagane referencje, wiedzę i wieloletnie doświadczenie w wielu dyscyplinach, które dostarczają wiedzy i tworzą dziedzinę bezpieczeństwa i higieny pracy. Zostaliśmy wpisani do ewidencji szkół i placówek niepublicznych kształcenia ustawicznego prowadzonej przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra.

Bezpłatne porady BHP w języku ukraińskim i rosyjskim udziela specjalnie w tym celu zatrudniona osoba, która posiada uprawnienia inspektora ds. BHP, wychowała się w Ukrainie i biegle włada językiem ukraińskim oraz rosyjskim.

Tel. +48 68 411 40 80

Шановне панство з України, ми розуміємо, що через повномасштабні воєнні дії в Україні ви змушені були залишити свої домівки, свою країну, багато хто з вас втратив звичний спосіб життя і наразі ви знайшли прихисток, мешкаєте та працюєте або плануєте працювати на території Республіки Польща.

Якщо ви отримали статус біженця або тимчасовий захист, ви маєте повний доступ до ринку праці Польщі, згідно із законодавством.

Вимушений переїзд – це складно.  Ми розуміємо, що в стресовій ситуації нелегко орієнтуватися, а для адаптації та вивчення польської мови потрібен певний час.

В цей непростий для України час, ми вважаємо своїм обов’язком допомогти надати важливу для вас інформаційну підтримку у справі безпеки та гігієни праці кожній з зацікавлених сторін: як працівникам з України, так і польським працедавцям, які наймають на роботу українців.

Якщо у вас виникли питання щодо:

 • охорони праці в Польщі,
 • безпечних умов праці,
 • нещасні випадки на виробництві,
 • порушення у сфері охорони праці,
 • як отримати інформацію від роботодавця про ризики для здоров’я та життя на робочому місці і т.д.,

ви можете звернутися до Centrum Edukacyjne BHPEX за номером гарячої лінії +48 68 411 40 80 українською та російською мовами і отримати професійну відповідь на ваш запит. Консультації безкоштовні.

Ми пройшли ретельну перевірку та були внесені до реєстру шкіл та недержавних закладів, який веде відділ освіти міської ради Зеленої Гури як недержавний заклад безперервної освіти.

porady BHP w języku ukraińskim i rosyjskim

Уважаемые господа из Украины, мы понимаем, что из-за полномасштабных военных действий в Украине вы вынуждены были покинуть свои дома, свою страну, многие из вас потеряли привычный образ жизни и сейчас вы нашли убежище, живете и работаете или планируете работать на территории Республики Польша.

Если вы получили статус беженца или временную защиту, вы имеете полный доступ к рынку труда Польши согласно законодательству.

Вынужденный переезд – это сложно. Мы понимаем, что в стрессовой ситуации нелегко ориентироваться, а для адаптации и изучения польского языка нужно время.

В это непростое для Украины время, мы считаем своим долгом помочь – оказать важную для вас информационную поддержку в деле безопасности и гигиены труда каждой из заинтересованных сторон: как работникам из Украины, так и польским работодателям, которые нанимают на работу украинцев.

Если у вас есть вопросы касательно:

 • охраны труда в Польше,
 • безопасных условий труда,
 • несчастные случаи на производстве,
 • нарушение в сфере охраны труда,
 • как получить информацию от работодателя о рисках для здоровья и жизни на рабочем месте и т.д.

вы можете обратиться в Centrum Edukacyjne BHPEX за номером горячей линии +48 684 114 080 на украинском и русском языках и получить профессиональный ответ по вашему запросу. Консультации предоставляются бесплатно.

Мы прошли тщательную проверку и были внесены в реестр школ и негосударственных учреждений, ведущий отдел образования городского совета Зеленой Гуры как негосударственное учреждение непрерывного образования.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzonych w języku ukraińskim i rosyjskim . Kontakt tel. 68 411 40 00.

Posiadamy również oceny ryzyka zawodowego w języku ukraińskim.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz