spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Przegląd systemów oddymiania w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu

23 października 2016 1

Zawsze z dużą satysfakcją obsługujemy placówki, które działają prospołecznie. Tym razem nasz inspektor ochrony ppoż – Jan Wota przeprowadził przegląd systemów oddymiania w Zgorzelcu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Za symboliczną złotówkę przeprowadziliśmy dodatkowo przegląd oświetlenia stanowiskowego, ponieważ miło nam wspierać działalność, mającą na celu jak najlepsze wychowanie i wyedukowanie młodzieży. Tym samym przyczyniliśmy się do poprawy bezpieczeństwa na terenie ośrodka.

 

przegląd systemów oddymiania w Zgorzelcu

 

Przegląd systemów oddymiania w Zgorzelcu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – na czym to polegało?

Takie instytucje, jak Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu, muszą szczególnie dbać o bezpieczeństwo ppoż. obiektu. Na kadrze zarządzającej ciąży odpowiedzialność za uczniów i pracowników. Tego typu przegląd musi być przeprowadzany nie rzadziej, niż raz do roku.

Czynności, jakie wykonuje się podczas przeglądu systemów wentylacji pożarowej to kolejno:

 • ocena ogólna stanu technicznego klap dymowych, podczas której należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne rysy oraz uszkodzenia mechaniczne;
 • kontrola naboi i termowyzwalaczy pneumatycznych, polegająca na ważeniu naboi i sprawdzaniu naciągu sprężyny;
 • kontrola ampułek w termowyzwalaczach;
 • kontrola siłowników, polegająca na otwarciu klap;
 • ocena stanu zawiasów i uszczelek w klapie dymowej oraz szczelności;
 • regulacja domykania klapy;
 • sprawdzenie blokady rygla i jego regulacja;
 • dokonanie oględzin stanu rurek (sprawdzenie szczelności instalacji);
 • sprawdzenie stanu stelaży i ocena ich zamocowania w klapie dymowej;
 • sprawdzenie uzbrojenia skrzynki alarmowej;
 • sprawdzenie poprawności działania czujek poprzez ich zadymienie;
 • usunięcie ewentualnych, drobnych usterek, mających wpływ na pracę systemu;
 • odnotowanie wyniku kontroli urządzeń systemu oddymiania w protokole.

Ośrodek jest placówką, dla której prowadzimy stałą obsługę ppoż. Trzymamy więc rękę na pulsie, jeśli chodzi o wszystkie aspekty ochrony przeciwpożarowej i kontrolujemy terminy wszelkich przeglądów.

O ośrodku słów kilka

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej, mieszczący się przy ul. Armii Krajowej 10 D w Zgorzelcu to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Kadra pedagogiczna zapewnia tam wszechstronny rozwój osobowy uczniów. W oddziałach dydaktyczno-wychowawczych rodzice pełnią role wspierającą i współtworzącą. W placówce naucza się szacunku dla wspólnego dobra oraz przygotowuje się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, poprzez przekazywanie dziedzictwa kulturowego. Pracownicy ośrodka kształtują postawy patriotyczne uczniów.  Szczególną uwagę zwraca się na rozwijanie tożsamości regionalnej, przez co ugruntowana zostaje tożsamość narodowa.

Patronką ośrodka jest Maria Grzegorzewska – polska pedagog, żyjąca w latach 1888 – 1967. Była profesorem i twórczynią pedagogiki specjalnej w Polsce. Opublikowała wiele cennych książek i esejów pedagogicznych.

Przegląd systemów oddymiania w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu z pewnością przyczyni się do podwyższenia jakości bezpieczeństwa pożarowego. Pracownikom i wychowankom ośrodka życzymy więc bezpiecznej pracy i nauki.

 

Jeśli potrzebujesz, aby w Twojej firmie, czy w zarządzanej przez Ciebie placówce, został przeprowadzony przegląd systemów wentylacji przeciwpożarowej, zgłoś się do nas. Działamy profesjonalnie, szybko i tanio. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym cennikiem usług ppoż.

Komentarze (1)

Dodaj komentarz