spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Przegląd systemów oddymiania w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu

23 października 2016 6

Zawsze z dużą satysfakcją obsługujemy placówki, które działają prospołecznie. Tym razem nasz inspektor ochrony ppoż – Jan Wota przeprowadził przegląd systemów oddymiania w Zgorzelcu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Za symboliczną złotówkę przeprowadziliśmy dodatkowo przegląd oświetlenia stanowiskowego, ponieważ miło nam wspierać działalność, mającą na celu jak najlepsze wychowanie i wyedukowanie młodzieży. Tym samym przyczyniliśmy się do poprawy bezpieczeństwa na terenie ośrodka.

 

przegląd systemów oddymiania w Zgorzelcu

 

Przegląd systemów oddymiania w Zgorzelcu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – na czym to polegało?

Takie instytucje, jak Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu, muszą szczególnie dbać o bezpieczeństwo ppoż. obiektu. Na kadrze zarządzającej ciąży odpowiedzialność za uczniów i pracowników. Tego typu przegląd musi być przeprowadzany nie rzadziej, niż raz do roku.

Czynności, jakie wykonuje się podczas przeglądu systemów wentylacji pożarowej to kolejno:

 • ocena ogólna stanu technicznego klap dymowych, podczas której należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne rysy oraz uszkodzenia mechaniczne;
 • kontrola naboi i termowyzwalaczy pneumatycznych, polegająca na ważeniu naboi i sprawdzaniu naciągu sprężyny;
 • kontrola ampułek w termowyzwalaczach;
 • kontrola siłowników, polegająca na otwarciu klap;
 • ocena stanu zawiasów i uszczelek w klapie dymowej oraz szczelności;
 • regulacja domykania klapy;
 • sprawdzenie blokady rygla i jego regulacja;
 • dokonanie oględzin stanu rurek (sprawdzenie szczelności instalacji);
 • sprawdzenie stanu stelaży i ocena ich zamocowania w klapie dymowej;
 • sprawdzenie uzbrojenia skrzynki alarmowej;
 • sprawdzenie poprawności działania czujek poprzez ich zadymienie;
 • usunięcie ewentualnych, drobnych usterek, mających wpływ na pracę systemu;
 • odnotowanie wyniku kontroli urządzeń systemu oddymiania w protokole.

Ośrodek jest placówką, dla której prowadzimy stałą obsługę ppoż. Trzymamy więc rękę na pulsie, jeśli chodzi o wszystkie aspekty ochrony przeciwpożarowej i kontrolujemy terminy wszelkich przeglądów.

O ośrodku słów kilka

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej, mieszczący się przy ul. Armii Krajowej 10 D w Zgorzelcu to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Kadra pedagogiczna zapewnia tam wszechstronny rozwój osobowy uczniów. W oddziałach dydaktyczno-wychowawczych rodzice pełnią role wspierającą i współtworzącą. W placówce naucza się szacunku dla wspólnego dobra oraz przygotowuje się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, poprzez przekazywanie dziedzictwa kulturowego. Pracownicy ośrodka kształtują postawy patriotyczne uczniów.  Szczególną uwagę zwraca się na rozwijanie tożsamości regionalnej, przez co ugruntowana zostaje tożsamość narodowa.

Patronką ośrodka jest Maria Grzegorzewska – polska pedagog, żyjąca w latach 1888 – 1967. Była profesorem i twórczynią pedagogiki specjalnej w Polsce. Opublikowała wiele cennych książek i esejów pedagogicznych.

Przegląd systemów oddymiania w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu z pewnością przyczyni się do podwyższenia jakości bezpieczeństwa pożarowego. Pracownikom i wychowankom ośrodka życzymy więc bezpiecznej pracy i nauki.

 

Jeśli potrzebujesz, aby w Twojej firmie, czy w zarządzanej przez Ciebie placówce, został przeprowadzony przegląd systemów wentylacji przeciwpożarowej, zgłoś się do nas. Działamy profesjonalnie, szybko i tanio. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym cennikiem usług ppoż.

Komentarze (6)

Treść komentarza

Wszystkie opinie na temat tej firmy jeszcze dopinają swego. Nie trzeba widzieć urządzeń ppoż. wystarczy, że wiadomo, że BHPEX was here! 🙂

Treść komentarza

Jakby w naszym kraju było więcej takich ludzi którzy wiedzą czym jest tak na prawdę nasze zdrowie. Świetna jest ta inicjatywa z oświetleniem stanowiskowym. Wielkie brawa! Oby tak dalej 🙂

Treść komentarza

Fajne działanie na rzecz ośrodka szkolno-wychowawczego w Zgorzelcu z tym przeglądem oświetlenia stanowiskowego, ale w Polsce są dużo bardziej ciekawe akcje 🙂

Dodaj komentarz