spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Nowi ratownicy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) w szeregach BHPEX

09 listopada 2021 0

W dwa październikowe weekendy, w dniach 1-3.10 oraz 8-10.10.2021 r., nasi pracownicy wzięli udział w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). Kurs z zakresu medycyny ratunkowej prowadzony był przez zespół instruktorów, lekarzy, a także ratowników z wieloletnim doświadczeniem. Przekazali oni swą wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Blisko 70h zajęć sprawiło, iż uczestnicy mogli posiąść umiejętności i odpowiedni zasób wiadomości potrzebnych do uzyskania uprawnień ratownika.

Tematyka kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy obejmuje swoim zakresem najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą być przydatne w codziennych sytuacjach, a także konieczne przy przeprowadzaniu szkoleń z pierwszej pomocy oraz szkoleń dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Tematyka jest zgodna z art. 14 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w którym szczegółowo został określony zakres czynności wykonywanych przez ratowników w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy:

 1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne.
 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
 3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
 4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
 5. Poszkodowany nieprzytomny.
 6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
 7. Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
 8. Wstrząs.
 9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
 10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
 11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe.
 12. Taktyka działań ratowniczych, zdarzenia masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
 13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
 14. Udzielanie KPP w sytuacjach symulowanych.
 15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

Państwowy egzamin, który odbył się ostatniego dnia kursu, obejmował zagadnienia zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej.

Nowi ratownicy KPP

Tytuł ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) uzyskali:

 • Adrian Baworowski – specjalista ds. BHP
 • Patrycja Błaszczyk – starszy inspektor ds. BHP
 • Piotr Greguła – specjalista ds. BHP
 • Alicja Niekrasz – specjalista ds. BHP
 • Anna Szymendera – starszy inspektor ds. BHP

Nowi ratownicy będą posługiwać się tym tytułem przez okres trzech lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu. Warto wspomnieć, iż uzyskanie tytułu RATOWNIKA jest największym uprawnieniem w zakresie ratownictwa dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego. Na dzień dzisiejszy w naszych szeregach mamy 5 osób posiadających tytuł ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP).

Wszystkiego dobrego w służbie ratowania życia oraz wiele energii i zapału przy przeprowadzaniu kursów z pierwszej pomocy! Gratulujemy.

Już dziś zapraszamy na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy realizowane przez naszych pracowników ze świeżo zaktualizowaną wiedzą.

Zapraszamy na kursy pierwszej pomocy oraz na szkolenia dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Szkolenia prowadzimy z użyciem apteczek, fantomów oraz treningowych defibrylatorów AED. Ćwiczymy z grupami w formie praktycznej, uwzględniając najczęstsze wypadki.

Kontakt tel. 68 411 40 49

Komentarze (0)

Dodaj komentarz