spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów nadaje uprawnienia instalacyjne firmie BHPEX

15 kwietnia 2019 4

Miło nam poinformować, że nasi pracownicy – inspektorzy ochrony przeciwpożarowej: Jan Wota oraz Tomasz Marzec ukończyli szkolenie dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory kultury. Program kursu organizowanego przez NIMOZ został zatwierdzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tym samym jesteśmy jedną z 4 jednostek w województwie lubuskim, która ma kwalifikacje w zakresie projektowania, wykonawstwa i konserwacji systemów przeciwpożarowych i antywłamaniowych w obiektach zabytkowych, w tym jedyną, która w swoim zespole ma dwie osoby uprawnione do wykonywania powyższych czynności.

NIMOZ – baza firm instalacyjnych

Wykaz firm instalacyjnych posiadających uprawnienia w zakresie projektowania, wykonawstwa i konserwacji systemów przeciwpożarowych i antywłamaniowych w obiektach zabytkowych znajduje się na stronie NIMOZ.

⚠ Uwaga! Tylko firmy umieszczone w bazie mają prawo do legalnego wykonywania powyższych czynności.

Szkolenie przeznaczone było dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń. Odbyło się w dniach 9-11 kwietnia 2019 w Muzeum Warszawskiej Pragi.

NIMOZ - uprawnienia Jan Wota

NIMOZ - uprawnienia Tomasz Marzec

Zabezpieczenie muzeum

W muzeach można spotkać różne systemy bezpieczeństwa, które pozwalają na funkcjonowanie tych jednostek. Szczególne miejsce zajmują systemy i urządzenia, czyli tzw. zabezpieczenie techniczne. Wpływają one na poziom bezpieczeństwa zapewniany obiektom, zbiorom i przede wszystkim zwiedzającym.

Na zabezpieczenie techniczne składa się także zabezpieczenie elektroniczne i zabezpieczenie budowlano-mechaniczne. Podstawą zabezpieczenia jest stosowanie elementów budowlano-mechanicznych – to one dają czas na podjęcie właściwej reakcji przez ochronę fizyczną i personel muzeum. Takie rozwiązanie zmniejsza koszty związane z wdrożeniem systemów zabezpieczeń elektronicznych, a także ułatwia tworzenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa. Ponadto każde muzeum ma swoje indywidualne zabezpieczenia, zaprojektowane zgodnie z analizą ryzyka, możliwościami personalnymi czy różnymi rodzajami posiadanych zabezpieczeń.

Do najczęściej stosowanych rodzajów zabezpieczeń elektronicznych należą:

Wymagania, co do stosowania w muzeach oraz parametrów jakie powinny spełniać poszczególne rodzaje zabezpieczeń, są określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014 poz. 1240).

Zajmujemy się projektowaniem, wykonaniem i konserwacją systemów przeciwpożarowych i antywłamaniowych. Zapraszamy do kontaktu.

Tel. 68 411 40 00

Komentarze (4)

Treść komentarza

,,Tylko firmy umieszczone w bazie mają prawo do legalnego wykonywania powyższych czynności.”
Tylko kto to kontroluje?

Dodaj komentarz