Wdrażanie OHSAS 18001

OHSAS 18001
OHSAS 18001 to międzynarodowa specyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Została ona opracowana przez zespół, wyłoniony spośród czołowych podmiotów handlowych oraz międzynarodowych organizacji normalizacyjnych i certyfikacyjnych, w celu wypełnienia luki, w której brakowało norm międzynarodowych certyfikowanych przez niezależny podmiot.

Norma OHSAS 18001 jest zgodna z normą ISO 9001 i ISO 14001, co pomaga organizacji w wydajnym spełnianiu stawianych przez nie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny.

Kto powinien wdrożyć OHSAS 18001?

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy powinien być wdrożony i certyfikowany w organizacjach dążących do zminimalizowania ryzyka związanego ze zdrowiem i bezpieczeństwem w środowisku pracy pracowników oraz klientów. Na konkurencyjnym rynku klienci liczą nie tylko na korzystne ceny od swoich dostawców. Przedsiębiorstwa muszą się również wykazać sprawnym i odpowiedzialnym działaniem, aby zapewnić niezawodność dostarczania usług lub wyrobów bez przestojów spowodowanych przez wypadki przy pracy, zwolnienia lekarskie lub inne zdarzenia.

Jak uzyskać certyfikat OHSAS 18001?

Nasza firma gwarantuje Ci uzyskanie certyfikatu OHSAS 18001. W kilku krokach przedstawimy Ci procedurę jego uzyskania:

 • Krok 1: Nasza firma przeprowadzi darmowy audyt wstępny i dokona wyceny wdrożenia systemu oraz certyfikacji.
 • Krok 2: Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania BHP.
 • Krok 3: Opracowanie schematu zarządzania i nadzoru nad ryzykami utraty zdrowia przez pracowników.
 • Krok 4: Przeprowadzenie szkolenia Audytora Wewnętrznego z zakresu OHSAS 18001 dla kadry kierowniczej i personelu.
 • Krok 5: Wdrożenie dokumentacji i przegląd systemu BHP.
 • Krok 6: Przeprowadzenie audytów wewnętrznych.
 • Krok 7: Działania korygujące i zapobiegawcze.
 • Krok 8: Gwarancja uzyskania certyfikatu.
 • Krok 9: Asysta przy audycie certyfikującym przez jednostkę notyfikowaną.

Jaki jest okres i koszty wdrożenia OHSAS 18001?

 • Szacunkowy czas wdrożenia OHSAS 18001 jest zależny od rozmiaru Twojej firmy, stopnia zaangażowania kadry kierowniczej oraz stopnia doskonałości systemu zarządzania. Zwykle zajmuje to około 3 miesiące.
 • Koszty uzależnione są od złożoności systemu, posiadanej dokumentacji oraz wielkości zakładu, dlatego są ustalane indywidualnie. Z reguły wynoszą od kilkunastu tysięcy złotych.

Jakie są korzyści z posiadania Certyfikatu OHSAS 18001?

 • Prestiżowy certyfikat jednostki notyfikowanej i zwiększenie wartości marki.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy, a przez to również zadowolenia pracowników.
 • Minimalizacja ryzyka – poprawa poziomu bezpieczeństwa poprzez monitorowanie zagrożeń i ryzyk oraz zarządzanie zagrożeniami zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Racjonalizacja ponoszonych kosztów BHP – Poprawa skuteczności zarządzania poprzez zmniejszenie ilości wypadków i ograniczenie czasu przestojów, niższe koszty ubezpieczeń, odszkodowań i kar za naruszenie przepisów prawa.
 • Spełnienie wymagań światowych koncernów w zakresie ochrony BHP.
 • Zmniejszenie ilości zwolnień lekarskich.