Wdrażanie ISO 45001

Nowa norma ISO 45001:2018 zastąpi obecnie obowiązujące standardy OHSAS 18001:2007 oraz PN- N-18001:2004. Wraz z publikacją nowej normy wyznaczono 3 letni okres przejściowy (do 11 marca 2021 r.) na dostosowanie się do nowych wymogów. W związku z tym wszystkie firmy i przedsiębiorstwa, które posiadają certyfikat systemu zarządzania BHP zgodny z wymaganiami normy PN-N 18001 oraz OHSAS 18001 i chcą utrzymać jego ważność, powinny do marca 2021 r. dokonać procesu przejścia na nową normę ISO 45001.

Kto powinien wdrożyć ISO 45001?

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy powinien być wdrożony i certyfikowany w organizacjach dążących do zminimalizowania ryzyka związanego ze zdrowiem i bezpieczeństwem w środowisku pracy pracowników oraz klientów. Na konkurencyjnym rynku klienci liczą nie tylko na korzystne ceny od swoich dostawców. Przedsiębiorstwa muszą się również wykazać sprawnym i odpowiedzialnym działaniem, aby zapewnić niezawodność dostarczania usług lub wyrobów bez przestojów spowodowanych przez wypadki przy pracy, zwolnienia lekarskie lub inne zdarzenia.

Jakie są zmiany w nowej normie ISO 45001 w stosunku do OHSAS 18001?

Nie ma ich zbyt wiele. W dodatku norma ISO 45001 jest skonstruowana w tym samym schemacie co ISO 9001. Zatem przedsiębiorstwa, firmy i instytucje, które posiadają powyższy system są w dobrej sytuacji. Ponadto w stosunku do prawie jednakowego schematu, poruszanie się po kolejnych normach może być bardzo łatwe, a niektóre wymagania – niemal identyczne.

Główne zmiany w odniesieniu do wcześniejszych standardów dotyczących BHP:

 • Określenie kontekstu organizacji w zarządzaniu BHP;
 • Uwzględnienie w planowaniu systemu zarządzania BHP ryzyk i szans;
 • Zwiększenie roli przywództwa, a ponadto odpowiedzialności po stronie najwyższego kierownictwa;
 • Zwiększenie znaczenia zarządzania BHP poprzez integrację z procesami biznesowymi;
 • Nacisk na rozpisanie ról i odpowiedzialności pośród pracowników w zakresie funkcjonowania Systemu Zarządzania BHP;
 • Rozszerzenie wymagań dotyczących komunikacji;
 • Większy nacisk na ocenę skuteczności bhp;
 • Zwrócenie uwagi na planowanie zmian;
 • Wprowadzenie wymagań dotyczących outsourcingu, zakupów czy też wykonawców;
 • Rozwijanie w organizacji pozytywnej kultury dotyczącej zdrowia i bezpieczeństwa;
 • Itd.
ISO 45001

 

Pierwsza na świecie międzynarodowa norma dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy ISO 45001 została opublikowana w marcu 2018 r.

Jak uzyskać certyfikat ISO 45001?

Nasza firma gwarantuje Ci uzyskanie certyfikatu ISO 45001. W kilku krokach przedstawimy Ci procedurę jego uzyskania:

 • Nasza firma przeprowadzi darmowy audyt wstępny, a ponadto dokona wyceny wdrożenia systemu oraz certyfikacji.
 • Opracujemy dokumentację systemu zarządzania BHP.
 • Opracujemy schemat zarządzania i nadzoru nad ryzykami utraty zdrowia przez pracowników.
 • Przeprowadzimy szkolenie Audytora Wewnętrznego z zakresu ISO 45001 dla kadry kierowniczej i personelu.
 • Wdrożymy dokumentację, a także przegląd systemu BHP.
 • Przeprowadzimy audyt wewnętrzny.
 • Wprowadzimy działania korygujące i zapobiegawcze.
 • Asystujemy przy audycie certyfikującym przez jednostkę notyfikowaną.

Trwa trzyletni okres przejściowy dla firm, które chcą dostosować swój system zarządzania BHP do nowych wymagań i zachować ciągłość certyfikacji.

Jaki jest okres i koszty wdrożenia ISO 45001?

 • Szacunkowy czas wdrożenia ISO 45001 jest zależny od rozmiaru Twojej firmy, stopnia zaangażowania kadry kierowniczej oraz stopnia doskonałości systemu zarządzania. Zwykle zajmuje to od kilku tygodni do kilku miesięcy.
 • Koszty uzależnione są od złożoności systemu, posiadanej dokumentacji oraz wielkości zakładu, dlatego są ustalane indywidualnie. Z reguły wynoszą od kilkunastu tysięcy złotych.

Jakie są korzyści z posiadania certyfikatu ISO 45001?

 • Prestiżowy certyfikat jednostki notyfikowanej i zwiększenie wartości marki.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy, a przez to również zadowolenia pracowników.
 • Minimalizacja ryzyka – poprawa poziomu bezpieczeństwa poprzez monitorowanie zagrożeń i ryzyk oraz zarządzanie zagrożeniami zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Racjonalizacja ponoszonych kosztów BHP – Poprawa skuteczności zarządzania poprzez zmniejszenie ilości wypadków i ograniczenie czasu przestojów, ponadto niższe koszty ubezpieczeń, odszkodowań i kar za naruszenie przepisów prawa (możliwość zmniejszenia składki na ubezpieczenia wypadkowe pracowników).
 • Spełnienie wymagań światowych koncernów w zakresie ochrony BHP.
 • Ujednolicenie struktur, a także wymagań w zakresie systemów zarządzania.
 • Zmniejszenie ilości zwolnień lekarskich.

Chcesz wdrożyć system ISO 45001?

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń pod numer 68 411 40 00.