Kurs pierwszej pomocy

Zapraszamy na kursy pierwszej pomocy oraz na szkolenia dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Szkolenia prowadzimy z użyciem fantomów i apteczek.  Ćwiczymy z grupami w formie praktycznej, uwzględniając najczęstsze wypadki.

Wszystkie szkolenia prowadzą ratownicy z doświadczeniem

Wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocyPodstawa szkolenia pierwszej pomocy

Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nasza firma realizuje na podstawie Art. 2091 §1 ust. 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141), który określa, że pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Realizując ten obowiązek, wyznacza on liczbę pracowników do udzielania pierwszej pomocy, uwzględniając rodzaj i poziom występujących zagrożeń. Wyznaczenie pracownika powinno następować w drodze decyzji lub zarządzenia pracodawcy, które obowiązkowo musi zostać poprzedzone odpowiednim szkoleniem.

Szkolenie pracowników wyznaczonych
do udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

W ramach szkolenia realizujemy:

 1. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
 3. Znaczenie „łańcucha przeżycia” w pierwszej pomocy.
 4. Postępowanie z chorym nieprzytomnym:
  • Układanie w pozycji bocznej ustalonej (ćwiczenia).
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO):
  • Algorytm ERC (ćwiczenia).
  • Zasady wzywania służb ratunkowych.
  • Zasady postępowania przy RKO.
  • Zasady stosowania defibrylatorów (AED).
 6. Postępowanie przy wystąpieniu urazów mechanicznych:
  • Sposoby zaopatrywania drobnych urazów ciała (ćwiczenia).
  • Zasady postępowania przy urazach kończyn.
  • Tamowanie krwi (ćwiczenia).
  • Sposoby unieruchamiania kończyn (ćwiczenia).
  • Urazy głowy.
  • Urazy szyi lub tułowia (kręgosłupa, klatki piersiowej, brzucha lub miednicy).
  • Ogólne zasady postępowania przy upadkach z wysokości i podejrzeniach urazów wielonarządowych.
 7. Postępowanie i zaopatrywanie wstępne przy urazach termicznych, chemicznych i elektrycznych:
  • Sposoby postępowania przy zatruciach chemicznych i porażeniach prądem.
 8. Postępowanie w „stanach nagłych”:
  • Omdlenia (zasłabnięcia).
  • Bóle brzucha.
  • Bóle w klatce piersiowej.
  • Duszności (astma).
  • Zadławienia ERC (ćwiczenia).
  • Krwawienie z nosa.
  • Padaczka.
  • Wstrząs.
 9. Apteczka pierwszej pomocy:
  • Wyposażenie apteczki.
  • Zasady posługiwania się apteczką.

Dla kogo prowadzimy kursy pierwszej pomocy

Nasza firma prowadzi kursy przede wszystkim dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy oraz dla osób wyznaczonych do obsługi apteczek. Kursy prowadzimy dla wszystkich grup zawodowych, m. in dla:

 1. Nauczycieli i pracowników oświaty.
 2. Robotników budowlanych.
 3. Kierowców.
 4. Służb mundurowych.
 5. Elektryków.
 6. Administracji.
 7. I wielu innych.

Jako odpowiedzialny pracodawca, zapewnij swojemu pracownikowi szkolenie dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, zmniejszając w ten sposób ryzyko wypadku, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwo w zakładzie pracy.

Firma BHPEX oferuje szkolenie dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w cenie od 200 zł/os. Zadzwoń do nas już teraz.