Instrukcje pierwszej pomocy

Sprawdź nasza bogatą ofertę instrukcji pierwszej pomocy przedlekarskiej i wybierz jedną spośród kilkudziesięciu instrukcji dostępnych w naszym sklepie internetowym.

Wszystkie instrukcje sprzedajemy w formie planszowej, gotowej do powieszenia oraz w wersji elektronicznej – do samodzielnego wydruku wiele razy.

Jeżeli nie znalazłeś w naszym sklepie wymaganej instrukcji pierwszej pomocy, możesz zlecić nam jej opracowanie. Każda instrukcja udzielania pierwszej pomocy opracowywana jest przez dyplomowanego ratownika medycznego. Zlecona do opracowania instrukcja zostanie utworzona zgodnie z najnowszymi przepisami medycznymi, w tym z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Staramy się, aby każda instrukcja pierwszej pomocy zawierała:

 • Uwagi ogólne.
 • Zasady postępowania z osobą poszkodowaną do czasu przybycia lekarza.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Elementy graficzne.
 • Uwagi końcowe.

Zamówioną instrukcję pierwszej pomocy:

 • Otrzymasz w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.
 • Otrzymasz w wersji planszowej lub też elektronicznej na adres e-mail.

Zleć nam opracowanie instrukcji udzielania pierwszej pomocy

Instrukcja pomoże zminimalizować ryzyko, że pierwsza pomoc w Twoim zakładzie pracy nie zostanie udzielona na czas.

Zadzwoń i dowiedz się więcej 68 411 40 00.

Instrukcje pierwszej pomocy

Zamówioną instrukcję pomocy przedlekarskiej należy umieścić przy prawidłowo wyposażonej apteczce, tak aby była dostępna i czytelna dla pracowników. Pracownik powinien się zapoznać z jej treścią, a pisemne potwierdzenie przechowuje się w jego aktach osobowych.

UWAGA!!!

Należy pamiętać, że zgodnie z § 44 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650):

 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:
  • Punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże zagrożenia wypadkowe lub wydzielanie się par, gazów albo pyłów szkodliwych dla zdrowia – wyposażone w umywalki z ciepłą i zimną wodą oraz w niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy.
  • Apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.
 2. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy oraz apteczek ustala się w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów, a także nasilenia występujących zagrożeń.
 3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
 4. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3.
 5. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być łatwo dostępne, a także odpowiednio oznakowane – zgodnie z Polską Normą.