Dofinansowanie z ZUS

Ocena ryzyka zawodowego metodą OWAS
Zdobądź środki z ZUS na poprawę warunków BHP w swojej firmie! Przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet 500 tysięcy złotych!

Jesteś płatnikiem ZUS? Masz małą, średnią lub dużą firmę, albo zarządzasz mikroprzedsiębiorstwem? Chcesz zapewnić swoim pracownikom optymalne warunki pracy, by osiągać jeszcze lepsze wyniki?

Ten program jest skierowany również do Ciebie!

Przy planowanych inwestycjach niejednokrotnie możesz liczyć na wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O tym, ile pieniędzy otrzymasz, zadecyduje rodzaj inwestycji i wielkość Twojego przedsiębiorstwa. Każdy ma szansę, by wprowadzić dobre zmiany w swojej firmie. Obmyśl strategię, wypełnij wniosek i zdobywaj dodatkowe środki albo, zgłoś się z tym do nas. Nasi eksperci doradzą Ci, co warto ulepszyć i pomogą przygotować niezbędną dokumentację, dzięki czemu zaoszczędzisz cenny czas. Przy okazji znacznie zwiększysz swoją szansę na uzyskanie bezzwrotnej dotacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Skorzystaj z fachowej pomocy na pozyskanie środków z ZUS na poprawę BHP. Nasza firma oferuje szereg usług związanych z wnioskami do ZUS:

 • Realizację projektów po otrzymaniu dotacji.
 • Pilotowanie wniosków – od ich napisania do ostatecznej realizacji.
 • Korygowanie wniosków wielokrotnie zwracanych przez ZUS w celu naniesienia zmian.
 • Opracowywanie dokumentacji obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz wydatku energetycznego.

Kto może starać się o dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków BHP?

O środki ZUS na projekty, które mają poprawić warunki pracy i zwiększyć bezpieczeństwo pracowników, mogą ubiegać się wszystkie typy przedsiębiorstw. Wsparcie na preferencyjnych warunkach uzyskać mogą właściciele mikroprzedsiębiorstw i małych firm. Dodatkowe środki otrzymać mogą także firmy, zatrudniające nawet kilkuset lub więcej pracowników. Otrzymać można nawet do 500 tysięcy złotych! Wystarczy tylko opłacać składki, w tym przede wszystkim składki na ubezpieczenie wypadkowe, by zyskać dostęp do specjalnej puli środków z ZUS.

Rodzaj przedsiębiorstwaLiczba pracownikówProcent budżetu projektu podlegający dofinansowaniuMaksymalna kwota dofinansowania dla projektów
doradczyinwestycyjnydoradczo-inwestycyjny
mikrood 1 do 990 %40 tys. zł100 ty. zł140 tys. zł
małeod 10 do 4980 %60 tys. zl150 tys. zł210 tys. zł
średnieod 50 do 24960%80 tys. zł260 tys. zł340 tys. zł
dużepowyżej 25020 %100 tys. zł400 tys. zł500 tys. zł

Rodzaje projektów

W ramach programu o dofinansowanie z ZUS, dodatkowe pieniądze można otrzymać na trzy typy projektów. Są to:

 1. Projekty inwestycyjne.
 2. Projekty o charakterze doradczym.
 3. Projekty inwestycyjno-doradcze.

Projekty inwestycyjne, ze środków ZUS na poprawę BHP

Odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych). Przykładowe działania w projektach inwestycyjnych to:

 1. Zakup i instalacja osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń (stałych, ruchomych, blokujących i blokujących z urządzeniem ryglującym, sterujących, itp.).
 2. Zakup i instalacja optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, itp.).
 3. Zakup i instalacja urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp.).
 4. Zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń sterujących krokowych, urządzeń wyłączania awaryjnego, itp., odnoszące się bezpośrednio do maszyn).
 5. Zakup i instalacja kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych.
 6. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi, itp.
 7. Zakup i instalacja tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych.
 8. Zakup i instalacja wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.).
 9. Zakup i instalacja neutralizatorów elektryczności statycznej.
 10. Zakup i instalacja urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.).
 11. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.).
 12. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywienej.
 13. Zakup maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne). W przypadku dofinansowania zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych, Wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia w dniu odbioru projektu oświadczenia o zatrudnieniu operatorów tych urządzeń, którzy będą mieli odpowiednie kwalifikacje, wymagane z przepisami prawnymi). Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych, nie może być większy niż 50.000 zł. Pozostałe działania projektu finansowane są na zasadach ogólnych.
 14. Zakup urządzeń (bez własnego napędu / nie samojezdnych), służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych, związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów, np. ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, wciągniki i żurawiki do 450 kg.
 15. Wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych, służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w przypadkach, gdy zastosowanie urządzeń przemieszczanych ręcznie, wymienionych w punkcie „n” nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych, nie może być większy niż 50.000 zł.
 16. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.
 17. Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników pod warunkiem przedstawienia i pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej).
 18. Modernizacja linii technologicznej, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części oraz narzędzi pracy.

UWAGA: W przypadku gdy działania inwestycyjne nie dotyczą gotowego, dopuszczonego do użytkowania urządzenia, niezbędne jest dostarczenie w załączeniu do wniosku koncepcji i projektu technicznego instalacji, systemu, urządzeń, itp.

Projekty o charakterze doradczym, ze środków ZUS na poprawę BHP

Dodatkowe środki z ZUS pozyskać można na realizację typowo doradczych projektów, przy których realizacji płaci się nie za udoskonalenia infrastruktury, zakup urządzeń, materiałów, lecz za fachową wiedzę. Decydując się na udział w programie, możesz liczyć na wsparcie finansowe z ZUS już przy samym opracowywaniu projektów, które będą miały na celu poprawę warunków BHP w Twojej firmie. W ramach programu współfinansowane są m. in.:

 1. Identyfikacja zagrożeń w miejscy pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
 2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:
  • czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.),
  • czynniki chemiczne i pyły,
  • czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, itp.),
  • czynniki biologiczne.
 3. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków).
 4. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy, przy czym doradztwo w tym zakresie musi bezpośrednio oddziaływać na poprawę ergonomii stanowisk pracy.
 5. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych.
 6. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej.
 7. Opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

Uwaga: Nie podlegają dofinansowaniu: działania związane ze szkoleniami oraz działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jak również działania dotyczące zakupu maszyn produkcyjnych i ich części oraz narzędzi pracy.

Projekty inwestycyjno – doradcze, ze środków ZUS na poprawę BHP

Trzecia grupa projektów, na których realizację można otrzymać finansowe wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to projekty inwestycyjno-badawcze łączące w sobie główne założenia dotowanych projektów doradczych i inwestycyjnych.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twój projekt ma szansę na uzyskanie dofinansowanie, zgłoś się do nas: tel. 68 411 40 00

Jak ubiegać się o dofinansowanie z ZUS na BHP?

By uzyskać dofinansowanie projektu, należy dokładnie go opracować, prawidłowo wypełnić wymagany wniosek i dostarczyć go w dowolnym terminie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyznaczeni z ZUS eksperci ocenią wniosek pod kątem formalnym i merytorycznym i zadecydują o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu. Pieniądze przekazywane są w dwóch transzach. Do dwóch tygodni od podpisania umowy, wnioskodawca otrzymuje pierwszą część pieniędzy. Druga rata przekazywana jest do miesiąca po zakończeniu realizacji projektu i otrzymaniu pozytywnej oceny od odpowiedniego eksperta z ZUS. Udział w programie podzielony jest na pięć etapów:

 1. Złożenie wniosku.
 2. Ocena projektu przez ekspertów z ZUS-u.
 3. Wypłacenie pierwszej transzy dofinansowania.
 4. Realizacja projektu.
 5. Ocena realizacji i wypłata drugiej transzy dofinansowania.

Zadbaj o to, by Twój udział w programie nie zakończył się na pierwszym lub przedostatnim etapie. Odpowiednio opracowany wniosek, uwzględniający najdrobniejsze szczegóły i dokładnie określający terminy realizacji, znacznie zwiększa szanse na otrzymanie dotacji. A jest o co się starać – zyskać mogą tak samo mali, jak i duzi. Pracodawcy mogą nie tylko zaoszczędzić, ale i znacznie zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Dlaczego warto skorzystać z programu?

Profesjonalne osłony, czy fachowe oceny ryzyka zawodowego nie są na pewno zbędnym wydatkiem. Kryją się za nimi również wartości, które powinno szanować w każdej firmie i uwzględniać przy opracowywaniu misji przedsiębiorstwa, niezależnie od jej wielkości i branży w jakiej działa. Inwestowanie w poprawienie warunków i bezpieczeństwa miejsca pracy to jednocześnie inwestowanie w pracowników i dobre imię firmy. Pokaż, że:

 • Ważne jest dla Ciebie zdrowie Twoich pracowników.
 • Wierzysz, że optymalne warunki pracy korzystnie wpływają na jej efekty.
 • Nie są Ci obce założenia, promowane w ramach szeroko pojętego CSR.
Jakie są dodatkowe korzyści?

Biorąc udział w programie i ubiegając się o dofinansowanie, otrzymujesz nie tylko pieniądze. Wraz z nimi zyskujesz również to, co trudno zmierzyć:

 • Oszczędzasz czas i minimalizujesz ryzyko wypadków.
 • Oferujesz nie tylko pracę, ale i dobre warunki do jej wykonywania.
 • Inwestujesz w dobry PR swojej firmy – nie tylko dobrze wykorzystujesz rządowe pieniądze, ale i działasz na korzyść wszystkich zatrudnianych osób.
 • Budujesz zespół zadowolonych pracowników.
 • Zyskujesz nowoczesne i bezpieczne miejsce pracy, które może stać się wizytówką Twojej firmy.