Instrukcje BHP na zlecenie

Instrukcje BHP dostępne w sklepie

Sprawdź naszą bogatą ofertę instrukcji BHP i wybierz jedną spośród blisko 1300 instrukcji dostępnych w naszym sklepie internetowym. Posiadamy największą bazę instrukcji w Polsce.

Wszystkie instrukcje sprzedajemy w formie planszowej oraz elektronicznej – do samodzielnego wydruku.

 • Jeżeli nie znalazłeś w naszym sklepie wymaganej instrukcji BHP do urządzenia lub stanowiska, które posiadasz w swojej firmie, to nie szukaj jej u naszej konkurencji. Oznacza to bowiem, że oni też jej nie mają. Nasza firma posiada najwięcej tytułów na rynku.
 • Skontaktuj się z nami i przekaż zlecenie opracowania instrukcji bhp – w ciągu 7 dni będzie gotowa do odebrania.

Zlecenie opracowania instrukcji BHP

Zlecona do opracowania instrukcja BHP zostanie utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP. W związku z tym, będzie ona zawierać:

 1. Uwagi ogólne
  • Ogólny opis danego stanowiska czy też urządzenia.
  • Przeznaczenie urządzenia.
 2. Kwalifikacje pracowników
  • Zasady dopuszczania pracowników do pracy.
  • Wymagane szkolenia pracowników.
  • Wymagany wiek.
 3. Podstawowe warunki bezpiecznej pracy
  • Wymagania dla pomieszczeń.
  • Wymagania dla obsługiwanych urządzeń.
 4. Czynności przed rozpoczęciem pracy
  • Zasady rozpoczynania pracy.
  • Procedura sprawdzania urządzeń.
 5. Czynności w czasie wykonywania pracy
  • Zasady bezpiecznej obsługi urządzenia.
  • Zwrócenie uwagi na istotne czynności.
 6. Czynności zabronione
  • Lista czynności, która zakazana jest w czasie pracy na stanowisku.
  • Ogólne czynności zabronione pracownikowi w zakładzie pracy.
 7. Czynności po zakończeniu pracy
  • Procedura bezpiecznego wyłączenia urządzeń.
  • Zasady sprzątania stanowiska.
  • Czynności przy opuszczeniu stanowiska pracy.
 8. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych
  • Postępowanie w razie:
   • wypadku pracownika.
   • pożaru.
   • uszkodzenia maszyny.
 9. Uwagi końcowe
  • W tej części instrukcji bhp najczęściej opisujemy zasady konserwacji urządzenia.
  • Wskazujemy również odpowiedzialność pracownika za urządzenie lub zdrowie innych.

Instrukcje BHP na indywidualne zamówienie – sporządzamy do 7 dni roboczych.

Instrukcje BHP na zlecenie otrzymasz:

 • W ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.

Do wyboru:

 • W wersji planszowej, gotowej do powieszenia.
 • W wersji elektronicznej na adres e-mail –  do samodzielnego wydruku.

Jakich informacji potrzebujemy do opracowania instrukcji BHP

 • Dla kogo instrukcja BHP ma być opracowana?
 • Dla jakiego stanowiska instrukcja BHP ma być opracowana?
 • Jakie urządzenia wykorzystuje pracownik?
 • Na jakie czynniki szkodliwe jest narażony pracownik zgodnie z przeprowadzoną analizą ryzyka na stanowisku pracy.
 • Jeżeli posiadacz dokumentację DTR wykorzystywanych urządzeń, to prześlij ją do nas.
 • Jeżeli posiadasz dokumentację fotograficzną urządzenia i stanowiska pracy – również ją prześlij.
§ Podstawa prawna
Pracodawca ma obowiązek wyposażyć każde stanowisko pracy w instrukcję bhp wykorzystywanych urządzeń. (art. 237(4) k.p. oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp).