Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne bhp obowiązkowo realizuje się w pierwszym dniu pracy nowego pracownika

BHPEX oferuje obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z nich jest instruktaż ogólny wchodzący w skład szkolenia wstępnego BHP.

Jak realizujemy szkolenie wstępne BHP?

szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne dzieli się na dwa etapy:

 • Instruktaż ogólny BHP
 • Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż ogólny BHP

 1. Dla uczestników szkolenia:
  • Instruktaż ogólny bhp jest częścią szkolenia wstępnego bhp.
  • Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danej firmie i musi być przeprowadzone w pierwszym dniu pracy.
 2. W kwestiach organizacyjnych:
  • Instruktaż ogólny bhp trwa minimum 3 godziny lekcyjne – po 45 minut.
  • Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu.
  • Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych; są to w szczególności filmy, tablice, folie do wyświetlania informacji, środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 3. Cel instruktażu bhp:
  • Zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy.
  • Zapoznanie pracownika z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi w danym zakładzie pracy.
  • Nauczenie pracownika zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy BHP

Druga część szkolenia, czyli instruktaż stanowiskowy, jest przeprowadzana już w zakładzie pracy.

  • Instruktaż stanowiskowe jest częścią szkolenia wstępnego bhp.
  • Szkolenie należy przeprowadzić w pierwszym dniu pracy.
  • Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych oraz dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska.
  • W przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń – szkolenie należy również odbyć ponownie.
  • Szkolenie to muszą przejść również studenci, odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie, odbywający praktyczną naukę zawodu.
 1. W kwestiach organizacyjnych:
  • Instruktaż stanowiskowy bhp trwa minimum 8 godzin lekcyjnych – po 45 minut.
  • Szkolenie organizuje się w formie praktycznej na stanowisku pracy.
  • Instruktaż stanowiskowy powinien zawierać rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem, a następnie pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika.
  • Instruktaż stanowiskowy obejmuje również próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy.
  • Ponadto w zakres instruktażu stanowiskowego wchodzi samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora oraz sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Karta szkolenia wstępnego

Szkolenie wstępne BHP musi zakończyć się podpisaniem karty szkolenia wstępnego. Zawiera ona podpisy:

 • pracownika,
 • osoby przeprowadzającej instruktaż ogólny,
 • osoby przeprowadzającej instruktaż stanowiskowy,
 • kierownika jednostki organizacyjnej.

Po podpisaniu umowy o pracę z pracownikiem, pamiętaj o szkoleniu wstępnym bhp dla niego. Nie zwlekaj, tylko zadzwoń do nas, my to szkolenie przeprowadzimy szybko i sprawnie, w cenie 50 zł/os. W przypadku większej grupy – możliwość negocjacji cen.

Zapraszamy do kontaktu, tel. 68 411 40 00

Wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Do pobrania udostępniamy Państwu wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – do pobrania tutaj.