Kursy BHP

BHPEX oferuje największy zakres kursów BHP w woj. lubuskim. Nasze kursy BHP są prowadzone przez doświadczonych specjalistów ds. BHP w Zielonej Górze, w naszej siedzibie lub na miejscu u klienta. W swojej ofercie posiadamy szkolenia w atrakcyjnych cenach:

 1. Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
 2. Szkolenie bhp dla pracowników wykonujących prace na wysokości.
 3. Szkolenie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach na rusztowaniach.

Nie zwlekaj, szkolenie może przyczynić się do ochrony życia pracownika!

Zadzwoń i poznaj szczegóły naszej oferty.

Tel. 68 411 40 00

Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego

 1. Uczestnicy szkolenia:
  • Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego przeznaczone jest dla osób kierujących pracownikami (brygadzistów, mistrzów, kierowników, itp.).
  • Szkolenie należy przeprowadzić w pierwszym dniu pracy na stanowisku kierowniczym.
 2. Cel szkolenia:
  • Szkolenie ma na celu nauczyć osoby, które w przyszłości będą kierować pracownikami, w jaki sposób prowadzić instruktaże stanowiskowe ze swoimi podwładnymi.
  • Uświadomienie, że przekazanie podwładnym dokładnych wskazówek na temat bezpiecznej pracy, wpływa w przyszłości na wydajność pracy, bezpieczeństwo pracowników oraz pozytywne stosunki międzyludzkie.
  • Nauczenie osób kierujących pracownikami jak prawidłowo przekazywać informacje o zagrożeniach na stanowisku pracy i w jaki sposób je dokumentować.
  • Wskazanie, na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę, podczas prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
  • Przypomnienie, że przełożony to wzór do naśladowania – również w kwestii bezpieczeństwa w pracy. Wyjaśniamy, jak zrobić wzorcowy pokaz, aby wszyscy podwładni, którzy będą uczestniczyć w instruktażu stanowiskowym w łatwy sposób przyswoili swoje obowiązki oraz bezpieczne używali wszelkich maszyn i urządzeń.
  • Nauczenie kierowników jak prawidłowo wypełniać kartę szkolenia wstępnego pracownika.
 3. Organizacja szkolenia:
  • Szkolenie metodyczne trwa minimum 8 godzin lekcyjnych – po 45 minut.
  • Szkolenie organizuje się w formie praktycznej na stanowiskach pracy w danym zakładzie.
  • Każdy szkolony kierownik występuje w roli instruktora.
  • Prowadzący szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego na bieżąco sprawdza i eliminuje popełniane błędy.
  • Instruktaż stanowiskowy powinien zawierać rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem, a następnie pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika. Instruktaż stanowiskowy obejmuje również próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika, przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy. W zakres instruktażu stanowiskowego wchodzi również samodzielna praca instruowanego pracownika, pod nadzorem instruktora oraz sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Szkolenie bhp dla pracowników wykonujących prace na wysokości

 1. Uczestnicy szkolenia:
  • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, którzy swoje obowiązki wykonują na wysokości (monterzy, pracownicy budowy, elektrycy, personel sprzątający, itp.).
 2. Cel szkolenia:
  • Nauczenie pracowników prawidłowego poruszania się po stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości.
  • Zapoznanie z podstawowymi środkami ochrony indywidualnej używanymi przy pracach na wysokości (hełmy, drabiny, podnośniki, platformy, rusztowania, itp.).
  • Nauczenie prawidłowego używania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości, takiego jak np. szelki bezpieczeństwa.
 3. Organizacja szkolenia:
  • Szkolenie trwa minimum 4 godziny lekcyjne – po 45 minut.
  • Szkolenie organizowane jest w formie instruktażu.
  • Pracownicy w części praktycznej poruszają się po stanowiskach na wysokości.
  • Pracownicy w części praktycznej zakładają środki ochrony indywidualnej, np. szelki bezpieczeństwa.

Szkolenie bhp przy pracach na rusztowaniach

 1. Uczestnicy szkolenia:
  • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, którzy swoje obowiązki wykonują na wysokości z wykorzystaniem różnego rodzaju rusztowań.
 2. Cel szkolenia:
  • Nauczenie pracowników prawidłowego montażu i demontażu rusztowań.
  • Nauczenie pracowników prawidłowego poruszania się po rusztowaniach.
  • Pokazanie w jaki sposób należy prawidłowo organizować stanowiska pracy.
  • Zapoznanie z podstawowymi środkami ochrony indywidualnej używanymi przy pracach z wykorzystaniem rusztowań.
 3. Organizacja szkolenia:
  • Szkolenie trwa minimum 4 godziny lekcyjne – po 45 minut.
  • Szkolenie organizowane jest w formie instruktażu.
  • Pracownicy praktycznie poruszają się po stanowiskach na wysokości.
  • Pracownicy praktycznie zakładają środki ochrony indywidualnej np. szelki bezpieczeństwa.

Kursy bhp Zielona Góra – szybko i tanio

Realizujemy kursy BHP

W Polsce na placach budowy średnio co trzeci dzień ginie jedna osoba, a w zakładach mechanicznych kilka osób dziennie doznaje ciężkich obrażeń ciała. W większości przypadków powodem jest brak odpowiednich szkoleń bhp.

Pracodawco, uchroń się przed konsekwencjami karnymi. Skieruj do nas swoich pracowników na szkolenie.

Tel. 68 411 40 00