Ewakuacja pracowników

Szkolenie dla osób wyznaczonych do ewakuacji pracowników

 1. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracodawca wyznaczył do wykonywania działań w zakresie ewakuacji pracowników.
 2. Podczas szkolenia realizujemy następujące zagadnienia:
  • Obowiązujące oznakowanie ewakuacyjne.
  • Opracowywanie planów ewakuacji na potrzeby instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
  • Ogłaszanie alarmu, a także nakazanie ewakuacji.
  • Zachowanie się podczas wybuchu pożaru czy też innego miejscowego zagrożenia w tym sposoby opuszczania miejsca pracy.
  • Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (zablokowane przejścia, osoby niepełnosprawne, itp.).
  • Zasady ręcznego transportu osób poszkodowanych.
  • Sprawdzenie, czy ewakuowany budynek opuściły wszystkie osoby.
  • Zasady używania podręcznego podręcznego sprzętu gaśniczego.
  • Złożenie stosownego meldunku do kierującego akcją Państwowej Straży Pożarnej.
  • Przykłady informowania rodzin o osobach przebywających w budynku.
  • Zasady współpracy ze służbami (Państwowa Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe).
  • Częstotliwość realizowania próbnych ewakuacji w zakładzie pracy.
 3. Organizacja szkolenia:
  • Szkolenie realizowane jest w sposób praktyczny w miejscu ewentualnej ewakuacji.
  • Szkolenie trwa minimum 6 godzin lekcyjnych – po 45 minut.

WYZNACZENIE PRACOWNIKA DO PRZEPROWADZANIA DZIAŁAŃ EWAKUACYJNYCH JEST OBOWIĄZKOWE

Zapewnij swojemu pracownikowi odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Zadzwoń i ustal szczegóły z naszym pracownikiem.

Tel. 68 411 40 00

§ Podstawa prawna
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) określa, że przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu, odbywają szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.