Ryzyko zawodowe na zlecenie

Ryzyko zawodowe na zlecenie

Jeśli nie znasz metod oceny ryzyka zawodowego ani najnowszych przepisów i nie znalazłeś w naszym sklepie odpowiedniej karty – zleć nam opracowanie odpowiedniego dokumentu. ORZ będzie gotowa do 7 dni roboczych. Dokumentacja będzie w formie elektronicznej z możliwością edycji.

Jeżeli nie znalazłeś w naszym sklepie wymaganej dokumentacji ryzyka zawodowego dla stanowiska, które posiadasz w swojej firmie, to nie szukaj jej u naszej konkurencji. Oznacza to, że oni też jej nie mają. Nasza firma posiada na rynku najwięcej tytułów.
Skontaktuj się z nami i przekaż zlecenie opracowania karty ryzyka zawodowego – w ciągu 7 dni będzie gotowa do odebrania.

Zlecenie opracowania ryzyka zawodowego

Zlecona do opracowania dokumentacja ryzyka zawodowego zostanie opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, która będzie zawierać:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka stosowanej metody oceny ryzyka zawodowego.
 • Zadania zawodowe na stanowisku pracy.
 • Wymagania ogólne dla pomieszczenia, stanowiska pracy, a także pracownika.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Zagrożenia – czynniki:
  • mogące powodować wypadki.
  • fizyczne.
  • chemiczne i pyły.
  • biologiczne.
  • ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy.
 • Plan działań korygujących czy też zapobiegawczych.
 • Karta informacji o ryzyku zawodowym.
 • Miejsce na podpis pracownika potwierdzający zapoznanie się z kartą oceny ryzyka zawodowego.

Ryzyko zawodowe na zlecenie

Zamówione ryzyko zawodowe:

 • Opracujemy w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.
 • Wyślemy w wersji elektronicznej na adres e-mail.
 • Będziesz mógł edytować, zapisywać i drukować dowolną ilość razy w różnych zestawieniach, w zależności od potrzeb.
 • Opracowujemy różnymi metodami: PN-18000, Risk Score, Pięciu Kroków, JSA, PHA, OWAS, RULA, REBA i inne.
§ Podstawa prawna
Art. 226 k.p. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. 1998 nr.21 poz. 94 z późn. zm.) – „Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko” oraz „Pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami”.

Gotowe karty ryzyka zawodowego

Sprawdź nasza bogatą ofertę dokumentacji ryzyka zawodowego i wybierz jedną z ponad 2500 kart dostępnych w naszym sklepie internetowym. Posiadamy największą bazę ryzyka zawodowego w Polsce, dla wszystkich stanowisk pracy.
Wszystkie karty oceny ryzyka zawodowego sprzedajemy w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku z możliwością edycji, gotowe do podpisania przez pracownika.