Nadzór BHP

Jeżeli nadzór BHP – to tylko z nami, bo tylko my możemy sprostać wymaganiom BHP. Wiemy czego wymaga Państwowa Inspekcja Pracy, a także mamy audytorów z największym doświadczeniem.

Nadzór BHP
Dostałeś zalecenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy i nie bardzo wiesz jak sobie poradzić ze wskazanymi zagadnieniami?

Nie martw się – pomożemy Ci. Zadzwoń, tel. 68 411 40 00

Nadzór BHP – oferta

Nasza firma w ramach nadzoru bhp przeprowadzi w Twoim zakładzie jednorazową usługę, polegającą na wykonaniu wszystkich zadań pokontrolnych. Dzięki temu, nie musisz zatrudniać dodatkowego pracownika. Specjalista z naszego zakładu wykona należycie wszelkie niezbędne prace. Będą to:

 • Opracowanie stosownych dokumentów bhp.
 • Wdrożenie odpowiednich procedur.
 • Wpłynięcie na poprawę systemu bezpieczeństwa w Twoim zakładzie.
 • Uzgodnienie wszystkich kwestii, związanych z zaleceniami pokontrolnymi z inspektorem PIP.

Nadzór bhp jako stała obsługa, obejmuje:

 • Opracowywanie instrukcji bhp.
 • Ocena ryzyka zawodowego.
 • Sporządzenie dokumentacji powypadkowej.
 • Okresowe (min. raz w roku) kontrole stanu bhp z protokołem.
 • Szkolenia bhp wstępne i okresowe.
 • Doradztwo w interpretacji przepisów bhp i metod ich spełnienia.
 • Wypełnianie druków do ZUS i GUS, kart czynników szkodliwych.
 • Reprezentowanie pracodawcy przed organami kontroli państwowej (PIP, Sanepid, Prokuratura).
 • Współpraca z lekarzem medycyny pracy.
 • Udział w Komisji BHP.
 • Nadzór nad terminami szkoleń i ich organizacją.
 • Współpraca z laboratoriami badań środowiskowych.
 • Comiesięczny newsletter z nowościami branży bhp.
 • Inne wynikające ze zmian w przepisach bhp.

Pełny nadzór BHP Zielona Góra

Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły – 68 411 40 00

§ Podstawa prawna
„(…) Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy (…)” – art. 237 przypis 11 § 2 Kodeksu Pracy.