Cennik biuro rachunkowe

CENNIK USŁUG BIURA RACHUNKOWEGO
BHPEX Sp.j., ul. Kożuchowska 10A, 65-364 Zielona Góra
Tel. 68 411 40 00
Ilość dokumentów
1-3031-100101-200> 200
OBSŁUGA KSIĘGOWA
Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów KPIR300500700do ustalenia
Prowadzenie Ksiąg Handlowych70010001500do ustalenia
Prowadzenie ewidencji ryczałtowej300400500do ustalenia
Rejestracja, aktualizacja do VAT, ZUS, US, KRSod 100 zł
Prowadzenie ewidencji środków trwałych10 zł / szt.
Sporządzenie Bilansu w trakcie roku podatkowegood 1000 zł
OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
Osoba zatrudniona na umowę zlecenie lub osoba współpracująca50 zł /mc
Osoba zatrudniona na umowę o pracę100 zł /mc
Wspólnicy spółek cywilnych50 zł /mc
Właściciel jednoosobowej działalności10 zł /mc
Dodatkowe rozliczenia ZUS członka rodziny10 zł / deklarację
DODATKOWE USŁUGI
Przechowywanie dokumentacji200 zł/rok
Reprezentowanie klienta w urzędzie100 zł/godz.
Rozliczenie kilometrówki30 zł za każde auto /mc
Występowanie o zaświadczenie A1100 zł/godz.
Sporządzenie rozliczeń rocznych PIT (PIT36/PIT36L/PIT37/PIT38/PIT28)100 zł/szt.
Sporządzenie pisma, wyjaśnienia, sprawozdania do US, ZUS, GUS100 zł/godz.
Rejestracja spółki prawa handlowego od 500 zł
Opracowanie/Aktualizacja polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kontod 500 zł