Ryzyko zawodowe metoda PHA

Wstępna analiza zagrożeń - PHA - Preliminary Hazard Analysis

 

Wstępna Analiza Zagrożeń PHA jest metodą matrycową, indukcyjną, pozwalającą na jakościowe oszacowanie ryzyka. Szacowanie ryzyka to jest określenie możliwych strat poprzez stopień szkód S i prawdopodobieństwo P , z jakim szkody mogą wystąpić. Wartościowanie ryzyka wyrażone jest poprzez wskaźnik:

W = S x P

gdzie:

S -stopień szkód. P - prawdopodobieństwo szkód zdarzenia.

Szacowanie stopnia szkód S i prawdopodobieństwa szkód P odbywa się według skali na sześciu poziomach dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia. Charakterystykę poszczególnych poziomów przedstawia tabela poniżej:

S - STOPIEŃ SZKÓD
Poziom szkód Charakterystyka
1 Znikome urazy, lekkie szkody
2 Lekkie obrażenia, wymierne szkody
3 Ciężkie obrażenia, znaczne szkody
4 Pojedyncze wypadki śmiertelne, ciężkie szkody
5 Zbiorowe wypadki śmiertelne, szkody na bardzo dużą skalę na terenie zakładu
6 Zbiorowe wypadki śmiertelne, szkody na dużą skalę poza terenem zakładu

Uwaga: Poziomy 1-5 dotyczą oceny stopnia szkód i prawdopodobieństwa szkód dla zdarzeń na terenie zakładu, poziom 6 - poza terenem zakładu.

 

P - PRAWDOPODOBIEŃSTWO SZKÓD
Poziom szkód Charakterystyka
1 Bardzo nieprawdopodobne
2 Mało prawdopodobne, zdarzające się raz na 10 lat
3 Doraźne wydarzenia, zdarzające się raz w roku
4 Dosyć częste wydarzenia, zdarzające się raz w miesiącu
5 Częste, regularne wydarzenia, zdarzające się raz w tygodniu
6 Duże prawdopodobieństwo wydarzenia

 

Po oszacowaniu parametrów ryzyko wartościowane jest na podstawie matrycy ryzyka przedstawionej w tabeli poniżej:

MATRYCA WARTOŚCIOWANIA RYZYKA METODĄ PHA
   
P - PRAWDOPODOBIEŃSTWO SZKÓD
  Poziom 1 2 3 4 5 6
S - STOPIEŃ SZKÓD  
1 1 2 3 4 5 6
2 2 4 6 8 10 12
3 3 6 9 12 15 18
4 4 8 12 16 20 24
5 5 10 15 20 25 30
6 6 12 18 24 30 36

<  

Ryzyko wartościowane jest na trzech poziomach:

1-3 - ryzyko akceptowalne,

4-9 - dopuszczalna akceptacja ryzyka po ocenie,

10-25 (36) - ryzyko niedopuszczalne - wymagane zmniejszenie ryzyka.

Uwaga : Wartość wskaźnika ryzyka poniżej 25 dotyczy szacowania stopnia szkód dla szkód na stanowiskach pracy na terenie zakładu.

 

Przykład

Ryzyko pracownika kwiaciarni związane z zakażeniem tężcem - kwiaciarka przesadza kwiaty i przygotowuje mieszankę ziemi.

Największym możliwym skutkiem może być śmierć, w związku z czym szacuje się zgodnie z metodą PHA:

Stopień szkód S = 4 - pojedyncze wypadki śmiertelne. W rejestrze wypadków nie zanotowano takiego zdarzenia, w związku z czym szacuje się:

Prawdopodobieństwo szkód P = 1 - bardzo nieprawdopodobne.

Dla tak oszacowanych parametrów:

Ryzyko W = 4 - dopuszczalna akceptacja ryzyka.


Opinie klientów:
Newsletter:
BHPEX Copyright © All rights reserved | Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację regulaminu.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Zgodnie z Polityką Cookies możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu.